Kalendář

po út st čt so ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
červenec 2011
 
 
 
 
 
 
 
 

Táborový řád

Každý účastník tábora je povinen dodržovat táborový řád ve všech jeho bodech. Nedodržení táborového řádu může mít za následek vyloučení účastníka z tábora a jeho okamžitý odjezd domů.

Každé porušení táborového řádu bude posuzováno individuálně.

Běžná pravidla

 1. Spát v povlečení, hlídat si ho a případnou ztrátu nahlásit. Dbát na to, aby prostěradlo bylo hezky natažené přes postel.
 2. První den po příjezdu zjistit případná poškození v pokoji a všechna nahlásit. Ihned nahlásit jakékoliv poškození vzniklé v průběhu tábora. Veškerá poškození nenahlášená během prvních dvou dnů konání tábora budou považována za vzniklá vaším zapřičiněním.
 3. Před každým jídlem si umýt ruce (výjimkou jsou venkovní svačiny).
 4. Zdravit kuchařky, správce a další personál objektu. Slušně žádat o přídavky a děkovat za jídlo i přídavek.
 5. Dodržovat pitný režim.
 6. Klíšťata hlásit zdravotnici a rozhodně se je nepokoušet vyndavat sami či za asistence kamarádů. Hlásit zdravotnici vyrážky, neobvyklé příznaky a pokousání zvěří či poštípání hmyzem.
 7. Nelézt na venkovní prolézačky (platí pro účastníky starší patnácti let).
 8. Nešlapat venku po místech, na kterých se sedí (speciálně na tribuně).
 9. Během odborné činnosti být přítomen a dávat pozor - platí zákaz hraní počítačových her během odborné činnosti.
 10. Absenci na odborné činnosti vždy hlásit předem, vždy o vás musí někdo vědět.
 11. Pokud chci změnit odbornou činnost, musím se domluvit s oběma vedoucími (s tím, od kterého odcházím, i s tím, ke kteému přecházím) - oba musí souhlasit.
 12. Nepít z lesních pramenů a potoků, pokud to nedovolí vedoucí.
 13. Mýt se každý den a dodržovat osobní hygienu. Pravidelně si měnit spodní prádlo.
 14. Po večerce být v posteli - výmluva, že sprchy byly plné, není akceptovatelná (je třeba se jít umýt s dostatečným předstihem).
 15. Nehoupat se na židlích a křeslech. Nestěhovat nábytek na pokojích či v jiných místnostech, pokud k tomu nedá vedoucí souhlas.
 16. Před výletem si peníze uložené u vedoucích vyzvednout s dostatečným předstihem, několik minut před odchodem už na to nebude čas.
 17. Na výlety do hor si vždy brát s sebou do batohu pláštěnku, nepromokavá bunda nestačí.
 18. Případné indispozice či důvody pro neúčasti na některé činnosti hlásit předem (např. zákaz běhání od lékaře apod.).
 19. Návštěva na cizím pokoji je možná pouze tehdy, pokud nikomu z ubytovaných v navštíveném pokoji nevadím. Stačí jeden člověk, kterému má přítomnost vadí, a pokoj musím okamžitě opustit.
 20. Na nástup před odpolední hrout si brát vždy všechny potřebné věci (upřesněné v pravidlech vyvěšených ve stejný den ráno) a vhodné oblečení. Z nástupu už není možné vracet se zpět do pokoje.
 21. Zákaz pouštění hlasité hudby či jiného rušení po večerce.
 22. Dodržovat režim střídání na veřejných počítačích.
 23. Neobtěžovat vedoucí neustálými otázkami "Kdy už otevřete počítačovou učebnu?" a podobně.
 24. V celém objektu Duncan se pohybovat pouze v domácí obuvi (případně naboso). V celé budově platí zákaz běhání a jízdy po zábradlí.
 25. Boty v botárně uklízet do skříněk, neuklizené boty budou vyhozeny.
 26. Nemanipulovat se softballovou pálkou, není-li v blízkosti některý z vedoucích.
 27. Dvěře zavírat pomocí kliky, nebouchat s nimi.
 28. Nepracovat v budově s otevřeným ohněm (svíčky a podobně).
 29. Zbytečně neutrácet, nechat si nějaké peníze na výlety na zaplacení lanovky, autobusu a podobně.
 30. Během prvních dvou dnů (nejlépe hned po příjezdu) poslat domů SMS / email / pohlednici, že jsme v pořádku dorazili.
 31. Během prvních dvou dnů spotřebovat veškeré zásoby potravin z domova, než se zkazí. Poté budou potraviny bez výjimky vyhozeny.

Důležitá pravidla

 1. Nevyjadřovat se v prostorách jídelny a hlavní haly negativně ohledně jídla.
 2. Nenimrat se v jídle (např. nenabírat sběračku polévky a nechávat ji zpět vytéct do nádoby s polévkou a vtipně okomentovat).
 3. Říkat si o takovou porci, jakou sním. Pokud si nejsem jistý, řeknu si o menší porci a později si přidám.
 4. Nevynášet jídlo z jídelny, není-li řečeno jinak.
 5. Pokud si jdu pro přídavek, příbor nechávat na speciálním odkládacím talířku na stole v hale. Je nepřípustné nosit špinavé příbory do hlavní haly.
 6. Služba dne musí být v jídelně přítomna 15 minut před začátkem jídla, aby mohla prostřít. Po skončení jídla má služba dne povinnost utřít stoly a uklidit jídelnu.
 7. Po večerce nerušit a být ohleduplný k těm, kteří už chtějí spát.
 8. Nemanipulovat s DVD přehrávačem či projektorem, nesahat na DVD disky (pokud to vedoucí nedovolí). Vedoucí vás rádi obslouží.
 9. Za soukromé věci (mobily, peníze, notebooky, ...) uložené na pokojích nikdo neručí. Je možné cenné věci uschovat u vedoucích.
 10. Na srazy a nástupy chodit vždy včas - jakékoliv zpoždění je nutné hlásit předem (např. ranní nevolnost).
 11. Společné vybavení je možné si půjčit pouze s dovolením některého z vedoucích. Vracení vybavení je nutné nahlásit některému z vedoucích (včetně případných ztrát či poničení vybavení).
 12. Na pokojích udržovat pořádek . Pokoje v dopoledních hodinách obchází personál a vytírá podlahy, vyměňuje pytle v koších - váš nepořádek na zemi a stolech jim překáží.

Velmi důležitá pravidla

 1. Zákaz opouštění objektu Duncan bez předchozího dovolení.
 2. Zákaz uživání jakýchkoliv omamných látek, cigaret a alkoholu. plnoletým účastníkům může být individuálně dovolena konzumace alkoholických nápojů, ale pouze mimo objekt Duncan a v rozumné míře!
 3. Účastnit se dopoledního i odpoledního programu, účast je povinná. Večerní program obvykle povinný není, není-li řečeno jinak (např. táborák).
 4. Samostatně navštěvovat Janské Lázně či Svobodu nad Úpou pouze v případě, že k tomu rodiče dali souhlas.
 5. Při návratu ze samostané návštěvy Janských Lázni či Svobody nad Úpou se ohlásit některému z vedoucích.
 6. Striktně dodržovat domluvený čas návratu ze samostatné návštěvy Jasnký Lázni či Svobody nad Úpou.
 7. Nevpouštět cizí osoby (ty, které se neúčastní tábora) do objektu Duncan.