Letní tábor techniků - Duncan 2007 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, žonglování, foto a video
skupinové foto
 
Pravidla celotáborové hry "G"
 1. Úvod
  Hry se účastní jednotlivé týmy, které pátrají po zmizelých Gumídcích. V pátraní jim pomáhají nalezené utržky z Gumvědné knihy.
 2. Gumvědná kniha
  Na začátku celotáborové hry má každý tým k dispozici prázdnou Gumvědnou knihu. Do ní bude postupně nacházet písmenka a bude se snažit zjistit, kam Gumídci zmizeli. Každé písmenko v Gumvědné knize má jednoznačnou identifikaci (například B-8).
 3. Útržky
  Každá dílčí hra představuje pátrání po částech roztrhané Gumvědné knize. Podle pořadí jsou pak každému týmu přidělena písmenka z Gumvědné knihy, které daný den tým našel. Tým sám si rozhodne, která písmena chce dostat (pomocí souřadnic) a celý seznam předá určenému vedoucímu, načež mu budou písmenka ihned vydána. V jednom po jedné dílčí hře lze odevzdat pouze jeden seznam (nelze dokupovat další písmena). Nevyužitá písmenka je možné převést do dalších dnů (nepropadají).
 4. Bodový zisk za umístění v dílčích hrách
  Pořadí Body
  1 50
  2 45
  3 40
  4 35
  5 30
  6 25
 5. Vítěz
  Vítězem celotáborové hry bude tým, který najde Gumídky jako první (vyhraje 13. hru). Není nutné mít doplněnou celou Gumvědnou knihu, chybějcí písmenka lze domýšlet a odhadovat. Počet písmenek v Gumvědné knize na konci celotáborové hry nebude mít vliv na výsledné pořadní (alespoň ne jako primární hledisko).