Letní tábor techniků - Duncan 2007 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, žonglování, foto a video
skupinové foto
Hierarchie (4. hra)
Jiné názvy pro tuto hru:-
Navázání na příběh:

Objevili jste tajnou skrýš hopsinkové šťávy a vaším úkolem je přenést co největší počet lahviček tohoto lektvaru do své základny. Jelikož nesmíte s tak vzácnou tekutinou chybně manipulovat a křehké lahvičky rozbít, musíte projít 6ti školeními, která vás připraví na co nejšetrnější práci s lahvičkami. Školení na sebe logicky navazují, každého se smíte zúčastnit pouze tehdy, pokud jste absolvovali školení předchozí. Lahvičky smíte přenášet pouze tehdy, pokud jste absolvovali všech 6 školení.

Do vašich řad se však infiltrovalo několik špehů, kteří vám budou ve školení bránit „zapomínacím“ kouzlem. Pokud na vás špeh zaútočí, způsobí vám ztrátu paměti všech školení a vy se musíte účastnit školení znovu od prvního. Špehové vždy útočí na ty, kteří jsou stejně nebo více vzdělaní než oni samotní.

Pravděpodobnost poškození oblečení:80%
Pravděpodobnost namočení oblečení:25%
Koeficient brutálnosti:25%
Koeficient vnitrotýmové spolupráce:100%
Koeficient mezitýmové spolupráce:0%
Koeficient běhavosti:90%
Koeficient psychické náročnosti:0%
Pravidla:

Úroveň dosaženého vzdělání je symbolizována fáborky upevněnými na ruce každého hráče. Po absolvování prvního školení získáte žlutý fáborek, po druhém červený, pak modrý, zelený, hnědý a nakonec černý. Na začátku hry všichni startujete se žlutým fáborkem (tedy jakoby po prvním školení). Pro další chápání pravidel označme „vyšší barvu fáborku“ tu, která je dále v pořadí škály barev počínaje žlutou (příklad: červená je vyšší než žlutá, modrá je vyšší než žlutá i červená, černá je nejvyšší).

Každou barvu fáborku vydává vždy jiný vedoucí. Abyste získali další školení - vyšší barvu fáborku - musíte se stát špehem a zaútočit na někoho se stejným nebo vyšším vzděláním, než máte vy. To znamená, že strhnete hráči z cizího týmu s vyšší nebo stejnou barvou fáborku jeho fáborek. Je-li hráči útokem fáborek přetrhnut, má hráč povinnost všechny části fáborku odevzdat útočícímu hráči. Hráč bez fáborku nesmí útočit, musí jít za vedoucím vydávající žluté fáborky a zdarma se vylepšit na první úroveň vzdělání. Fáborky s nižší barvou, než v danou chvíli máte, nesmíte strhávat.

Přijdete-li s fáborkem libovolné stejné nebo vyšší barvy za vedoucím, který vydává fáborky o jedna vyšší barvy než máte vy, obdržíte patřičné školení a vedoucí vám naváže odpovídající fáborek, původní fáborek samozřejmě strhne.

Pokud získáte černý fáborek, tedy absolvujete všechna školení, můžete vyhledat jednoho speciálního vedoucího, který představuje bázi, což symbolizuje donesení hopsinkové šťávy. Báze je společná všem týmům a je na předem známém místě. V bázi se vám bod za přinesení šťávy započítá pouze tehdy, pokud máte stále na sobě černý fáborek. Černý fáborek vám bude v bázi odebrán a vy začnete znovu od nuly a musíte pro nový žlutý fáborek.

Každý fáborek musí být přivázán viditelně.

Každý fáborek je na jednom místě speciálně označen. Při vylepšování na vyšší barvu bude chtít vedoucí pro kontrolu toto označené místo na fáborku vidět. Ztratíte-li tento kus fáborku, nebudete vylepšeni a musíte znovu pro žlutý fáborek. Toto pravidlo zabraňuje podvodu dělení fáborku na vícero částí.

Cílem hry je donést do báze co největší počet lahviček s hopsinkovou šťávou (tedy černých fáborků).

TýmPořadí v dílčí hře
Sigmund (1)2.
Kristián (2)6.
Kryštof (3)4.
Ignor (4)5.
Stoupa (5)3.
Zhouba (6)1.
celkový přehled výsledků všech her