Letní tábor techniků - Duncan 2007 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, žonglování, foto a video
skupinové foto
Klíče (7. hra)
Jiné názvy pro tuto hru:Nula od nuly pojde
Navázání na příběh:

Při pátrání po ztracené Gumovědné knize jste nalezli několik rezavých klíčů od vstupů do nejstarších částí hopstrádových tunelů. Mohlo by to být jedno z míst, kam se Gumídci po svém zmizení schovali. Abyste předešli snadnému odcizení klíčů nepříteli, rozdělili jste každý klíč na dvě části – levou a pravou – a každý z vás dostal pouze jednu polovinu klíče.

Příliš pozdě jste si však všimli, že obě poloviny klíče jsou nějakým způsobem magicky vázány k vstupům, které otevírají. Proto je nutné navštívit všechny vstupy, které vaše polovina klíče odemyká, ale zároveň se pokusit skrýt pře nepřáteli to, jakou polovinu klíče u sebe máte.

Pravděpodobnost poškození oblečení:10%
Pravděpodobnost namočení oblečení:1%
Koeficient brutálnosti:0%
Koeficient vnitrotýmové spolupráce:80%
Koeficient mezitýmové spolupráce:0%
Koeficient běhavosti:50%
Koeficient psychické náročnosti:100%
Pravidla:

Každý hráč je na začátku označen unikátním číslem (číslem, které nemá žádný jiný hráč), dále obdrží X očíslovaných samolepek, kde X je celkový počet hráčů. Každá samolepka jednoho hráče je označena číslem od 1 do X. Každé dítě má v lese přiřazeny dva papíry označené svým číslem a navíc rozlišené tak, že na jednom papíru je napsáno „Levá polovina klíče“ a na druhém „Pravá polovina klíče“. Před započetím hry každý hráč obdrží soukromě informaci, jestli nese levou nebo pravou polovinu klíče a jeho cílem je nechat si nalepit co nejvíce samolepek od ostatních hráčů na papír s OPAČNOU polovinou klíče a naopak co nejméně na papír s polovinou klíče, kterou nese (tj. snaží se přesvědčit ostatní, že nese druhou polovinu klíče, než u sebe ve skutečnosti má). Za každou samolepku, která je správně umístěna dostává bod a za každou špatně umístěnou bod ztrácí.

Údaj o tom, jakou polovinu klíče u sebe hráč má, si hráči mohou sdělit pouze v rámci týmu a stejný údaj o ostatních hráčích se snaží zjistit. Proto jsou v lese vedoucí označení nápisy „Levá polovina klíče“ nebo „Pravá polovina klíče“ a každý hráč se musí třikrát dostavit k vedoucímu označenému polovinou klíče, který nese, jinak za každé nedostavení obdrží 10 trestných bodů. Hráči mohou blafovat tak, že se přibližují i k vedoucím s opačnou polovinou klíče, ale pokud se přiblíží blíže než na metr, vedoucí může zaútočit a hráče se dotknout. Pokud se tak stane a hráč nese opačnou polovinu klíče, dostává 5 trestných bodů.

TýmPořadí v dílčí hře
Sigmund (1)5.
Kristián (2)1.
Kryštof (3)4.
Ignor (4)6.
Stoupa (5)4.
Zhouba (6)2.
celkový přehled výsledků všech her