Letní tábor techniků - Duncan 2007 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, žonglování, foto a video
skupinové foto
13. geniální závěrečná hra (13. hra)
Jiné názvy pro tuto hru:-
Navázání na příběh:
S sebou na hru:tužku a papír (!), vyluštěnou část šifry, terénní oblečení a obuv
Pravděpodobnost poškození oblečení:25%
Pravděpodobnost namočení oblečení:10%
Koeficient brutálnosti:0%
Koeficient vnitrotýmové spolupráce:100%
Koeficient mezitýmové spolupráce:0%
Koeficient běhavosti:100%
Koeficient psychické náročnosti:100%
Upozornění: očekávají se přes den teploty okolo 30°C, takže se před hrou pořádně napijte a případně si s sebou vezměte nějakou rezervní vodu, po cestě už nebude kde ji doplnit.
Pravidla:

Hra je rozdělena na 2 části, v první se kompletují šifry a ve druhé se týmy snaží podle šifry najít gumídky.

1. část
V Cagi a okolí (Cage, Ping-Pongové stoly, prolézačky, pískoviště, doskočiště...) jsou vyvěšeny papírky, na kterých jsou části šifer. Ty jsou rozděleny na 2 části, první z nich obsahuje souřadnice, druhá písmenka. K jejich spojení slouží obrázky (doporučuje se znát hlavní hrdiny gumídků). Papírky jsou navíc barevně označeny tak, aby každý tým poznal své (obrázky jsou pro jednotlivé týmy stejné, tzn. např. jak tým jedna, tak tým dva má fotku Brumly, který čte svitek a snaží se při tom kouzlit, viz níže). Pořadí písmen resp. souřadnic na jednom papírku odpovídá pořadí na druhém (pokud mají stejný obrázek!), např.:
Papírek 1: A2, B3, C4
Papírek 2: Á, Ý, Ž

potom platí, že A2 = Á, B3 = Ý, C4 = Ž.

Ve chvíli, kdy si tým myslí, že má doluštěny všechny potřebné části šifry, může požádat svého vedoucího (každý tým má jednoho přiřazeného), že se chce přesunout do druhé fáze hry (vydat se po stopách gumídků). Jeden papírek obsahuje zpravidla 20 písmen (buď 20 souřadnic nebo 20 písmen). První fáze se smí účastnit najednou maximálně 8 lidí (i v případě přerušení fáze 2, viz níže), ostatní musí sedět na tribuně a nemohou týmu nijak pomoci (ani luštěním, nesmí s týmem nijak komunikovat).

2. část
Týmy se pohybují po stanovištích, kdy z každého se snaží najít cestu do následujícího. První stanoviště je tribuna. Stanoviště je vyznačeno papírem uprostřed (s číslem stanoviště) a fáborky v jeho okolí. Nikde není napsáno, jak se stanovitě jmenuje, to ví pouze vedoucí a název je pro každý tým jiný.

Jména stanovišť jsou jména lokací v šifře, jak jdou postupně po sobě (např. pokud je v šifře napsáno "z počítačové učebny šli gumídci přes modelárnu do bazénu v Trutnově", tak první lokace je "počítačová učebna", druhá "modelárna", třetí "bazén v Trutnově").

V blízkém okolí (2-3 metry) každého stanoviště je několik fáborků, z nichž jeden určuje správný směr k dalšímu stanovišti (ostatní pouze matou a vedou do pryč). Jakmile tým na jedno stanoviště přijde, jejich vedoucí se jich zeptá "kde jsme?". Správná odpověď je název místa z šifry. (takže např. pokud máte v šifře napsáno, že "gumídci putovali okolo bodu XY", pak je správná odpověď právě "bod XY"). Nerozlišují se háčky a čárky (tzn. odpověď "bóď XÝ" je také správně) ani skloňování, ale jinak musí být odpověď naprosto přesná.

Odpoví-li tým správně, vedoucí jim řekne, který fáborek je správný. Pokud neodpoví, může se tým nejdříve za 5 minut pokusit znovu uhádnout správné místo (za špatnou odpověď není žádný postih, jenom 5 minut čekání). Tým se může dokonce vrátit zpět do fáze 1 a snažit se najít další písmenka, která jim pomůžou doluštit jméno lokace.

Pokud tým ví správnou cestu (a pouze pokud jí znají, nemohou tipovat!), může se vypravit na cestu k dalšímu bodu. Cesta není nijak vyznačená a tým tudíž musí být schopen jí najít podle směru, který mu určí fáborek (resp. prodloužená spojnice středu stanoviště a jeho fáborku). Mine-li tým následující lokaci, vedoucí ho na to upozorní a tým se může buď pokusit prohledat okolí, znovu naměřit cestu k lokaci, nebo obojí.

Pozn.: Z výše uvedeného plyne, že tým smí jít POUZE tam, kam jim to vedoucí dovolí. Tzn. zpět do Cage, pokud špatně vyluštili šifru a potřebují další písmenka, prohledat okolí nebo se vrátit zpět, pokud minuli nějaké stanoviště, a jít vpřed, pokud na stanovišti správně odpověděli jeho název (popř. čekat a luštit).

Trasa vzdušnou čarou může výjimečně vést neprůchodným terénem, v tom případě ho tým musí obejít.

Tým se nesmí (krom 1. fáze, kdy je část na tribuně) nikdy rozdělit a chodí pořád pohromadě. Jako rozdělení se nepočítá to, že jsou členové rozmístěni mezi předchozím a následujícím stanovištěm (např. kvůli lepší navigaci). Hádat jméno lokace, vracet se do Cage, nebo se vracet z Cage smí pouze tehdy, pokud jsou všichni pohromadě.

13tou G-Hru (a celou celotáborovou hru) vyhrává ten, kdo se první dostane do poslední lokace a najde tam gumídky (jak se hledají gumídci vysvětlí vedoucí přímo na místě). Gumídky smí tým začít hledat až poté, co řekne správně jméno poslední lokace.

Hra končí v 18:00, pořadí se určuje nejdříve podle toho, kdy týmy našly gumídky, pokud je nenašly, tak podle toho, jak daleko se týmy dostaly (tzn. kolik prošly stanovišť).

celkový přehled výsledků všech her