Letní tábor techniků - Duncan 2007 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, žonglování, foto a video
skupinové foto
Les Clés De Fort Boyard (11. hra)
Jiné názvy pro tuto hru:Pevnost Boyard
Navázání na příběh:
Pravděpodobnost poškození oblečení:50%
Pravděpodobnost namočení oblečení:5%
Koeficient brutálnosti:10%
Koeficient vnitrotýmové spolupráce:85%
Koeficient mezitýmové spolupráce:0%
Koeficient běhavosti:0%
Koeficient psychické náročnosti:25%
Pravidla:
O hře:

Jedná se o obdobu televizní soutěže Pevnost Boyard. Hra je rozdělena na 3 části: sbírání klíčů, sbírání indicií a pokladnice. V první části se týmy snaží získat 7 klíčů od pokladnice. V druhé sbírají indicie pro rozluštění hesla k pokladnici. A ve třetí části sbírají poklad z pokladnice. Hra je na celé odpoledne se svačinou mezi I. a II. fází.

Pravidla:
Každý tým má svého Paklíče – vedoucího, který s nimi prochází stanoviště s úkoly, z nichž jim většinu i zadává a hlídá jejich splnění. Po dokončení jednotlivých úkolů jim před přesunem na další stanoviště sdělí popis následujícího úkolu a tým se rozhodne kdo úkol bude plnit. Nikdo z týmu se nesmí v jednotlivých fázích pokusit splnit více jak o 1 úkol více než o kolik se jich pokoušel plnit člen jeho týmu s nejmenším počtem. Pravidla jednotlivých úkolů se soutěžící dozví až na stanovišti úkolu. Pořadí úkolů a jejich přesná pravidla zná každý Paklíč.

I. fáze:
Má 11 úkolů. Každý úkol má časový limit ve kterém je třeba se pokusit splnit zadání a vrátit se zpět na start. Pokud se do konce limitu nevrátí na start (čára na zemi, atp.) tak je zamčen a nesmí se již zúčastnit žádného úkolu v první fázi a ani vynášení pokladu, může však být vysvobozen. Pokud tým získá potřebných 7 klíčů dříve než v jedenáctém úkolu a splní i další úkol má možnost vysvobodit jednoho uvězněného hráče (pouze pro pokladnici v I. fázi se již zúčastnit nesmí) nebo získat indicii navíc pro 2 fázi. Pokud tým nezíská ani v jedenáctém úkolu sedmý klíč musí za každý chybějící klíč uvěznit pro pokladnici náhodně vybraného člena.

II. fáze:
má 13 úkolů, kterých se mohou zúčastnit i zajatci z I. fáze. Každý úkol má časový limit a pokud není v tomto čase splněn tak tým indicii nezískal a pokračuje k dalšímu úkolu – nevznikají zajatci. Úkolem v této fázi je získat tolik indicií, aby zjistili heslo k pokladnici. Pokud si budou již před třináctým úkolem jisti heslem tak mohou další úkoly plnit místo za indicie za čas (15s) navíc pro pokladnici, ale to zda plní za další indicii nebo za čas musí oznámit před přečtením pravidel úkolu.

III.fáze:
Pokladnice. Pokud si tým není ještě jistý heslem tak může obětovat dalšího člena za indicii. Ve chvíli kdy jsou si heslem jistí se spustí čas. Tým má 3 minuty + ve druhé fázi získaný čas navíc na složení hesla na písmenech napsaných křídou na zemi před Duncanem a pokud je heslo správné tak i na vynášení pokladu z pokladnice. Této fáze se mohou zúčastnit pouze nezajatí a neobětovaní členové týmu. Ten tým, který vynosí nejvíc pokladu vyhrál. Pořadí týmů které se nedostali do pokladnice určuje počet celkově splněných úkolů.

TýmPořadí v dílčí hře
Sigmund (1)3.
Kristián (2)1.
Kryštof (3)6.
Ignor (4)5.
Stoupa (5)2.
Zhouba (6)4.

Seznam úkolů o klíče:

Název:Hádanky otce Fura
Popis:Pro následující úkol je třeba někoho s bystrou hlavou.
Kde:Důchodcovská lavička před Duncanem
Pravidla:Soutěžící má 60 sekund na uhodnutí hádanky, kterou mu hned po otočení přesýpacích hodin otec Fura položí (60s je na zadání i na odpověď). (Zbytek ví TomU)
Název:Provázková cesta
Popis:Pro následující úkol jsou třeba 2 lidé. Jeden se šikovnýma rukama a druhý čím menší tím lepší.
Kde:U prolejzačky
Pravidla:První soutěžící má 60 sekund na shození klíče z háčku pomocí míčku který tam dokutálel ze začátku provázkové cesty. Druhý soutěžící mu míček nasazuje na provázky (vždy na začátek) jak na poprvé tak kdykoliv míček upadne.
Název:Páka
Popis:Pro následující úkol je třeba silné paže.
Kde:před Duncanem
Pravidla:Soutěžící má 60 sekund na přetažení Drahny v páce. (zbytek ví Drahna)
Název:Reflex
Popis:V následujícím úkolu půjde o rychlost a postřeh.
Kde:před Duncanem
Pravidla:Soutěžící má 60 sekund na zachycení klíče, který je na provázku a kterým vedoucí uhýbá.
Název:Pusa ve vodě
Popis:Pro následující úkol je třeba rychlých úst..
Kde:před Duncanem
Pravidla:Soutěžící má 60 sekund na vylovení klíče z lavoru s vodou jen pomocí úst. Ruce musí mít za zády.
Název:Rybaření
Popis:Pro následující úkol je třeba šikovnost a trpělivost.
Kde:před Duncanem
Pravidla:Soutěžící má 60 sekund na vylovení klíče pomocí prutu.
Název:Hnusy v lahvích
Popis:Pro následující úkol je třeba odvahy a silného žaludku.
Kde:u pískoviště za Cagem.
Pravidla:Soutěžící má 60 sekund na vylovení klíče z PET lahví s humusama.
Název:Spojené nádoby
Popis:Pro následující úkol je třeba dvou lidí s velkýma rukama.
Kde:u potoka (soutok s teplárenským potokem)
Pravidla:Soutěžící mají 2 minuty na přenesení vody z potoka do nádoby spojené s nádobou s klíčem. Jak hladina stoupá je klíč na polystyrénovém plováku vytlačen nahoru odkud si ho mohou sebrat.
Název:Klíč pod vodou
Popis:Pro následující úkol je třeba systematičnost a štěstí
Kde:kus po proudu potoka
Pravidla:Soutěžící má 2 minuty na vstup do vody nalezení potopeného klíče a vylezení na břeh.
Název:Provazy nad propastí
Popis:V následujícím úkolu využijete sílu a odvahu
Kde:kus po proudu potoka
Pravidla:Soutěžící má 3 minuty na přelezení po lanech ke klíči a návrat libovolným způsobem zpět na původní břeh.
Název:Bahení zápasy
Popis:Pro následující úkol je třeba slečny v plavkách
Kde:kus po proudu potoka
Pravidla:Soutěžící má 2 minuty na zápas v bahně s Katkou. Úkolem je utrhnout klíč, který visí nad bahništěm.

Seznam úkolů o indície:

Název:Hádanky otce Fura
Popis:Pro následující úkol je třeba někoho s bystrou hlavou.
Kde:Důchodcovská lavička před Duncanem
Pravidla:Soutěžící má 60 sekund na uhodnutí hádanky, kterou mu hned po otočení přesýpacích hodin otec Fura položí (60s je na zadání i na odpověď). (Zbytek ví TomU)
Název:Suck
Popis:Nyní budete potřebovat dobré sání.
Kde:před tribunou
Pravidla:Soutěžící má 1 minutu na vysátí vody z lahve pomocí hadičky a následně sebrání klíče.
Název:Zašroubovaný panel
Popis:Na další úkol se nejlépe hodí kutil.
Kde:před tribunou
Pravidla:Soutěžící má 1 minutu na odšroubování všech šroubů a získání indicie.
Název:Lloydova patnáctka
Popis:Teď bude třeba rychle přemýšlet..
Kde:před tribunou
Pravidla:Soutěžící má 2 minuty na správné poskládání 15ti dlaždic od 1 do 15. Pod šestnáctým polem je indicie.
Název:papírové bludiště
Popis:Na další úkol je třeba někdo kdo se umí soustředit.
Kde:před tribunou
Pravidla:Soutěžící má 1 minutu na to, aby v duchu prošel nakresleným bludištěm (nesmí si ukazovat). Východy jsou očíslovány. Pokud do konce časového limitu řekne číslo východu a to správné tak dostane indicii. Samozřejmě smí říct jen jedno číslo.
Název:zámky
Popis:Na tento úkol bude potřeba šikovnost.
Kde:před tribunou
Pravidla:Soutěžící má 1 minutu na to, aby otevřel všechny tři zámky a vyndal si svojí indicii.
Název:papírové bludiště
Popis:Na další úkol je třeba někdo kdo se umí soustředit.
Kde:před tribunou
Pravidla:Soutěžící má 1 minutu na to, aby v duchu prošel nakresleným bludištěm (nesmí si ukazovat). Východy jsou očíslovány. Pokud do konce časového limitu řekne číslo východu a to správné tak dostane indicii. Samozřejmě smí říct jen jedno číslo.
celkový přehled výsledků všech her