Letní tábor techniků - Duncan 2007 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, žonglování, foto a video
skupinové foto
Nepořádek (6. hra)
Jiné názvy pro tuto hru:Entropie
Excel soubor s MAKREM pro vyhodnocování hry:zde
Navázání na příběh:
Prozatímní stopy vedoucí k místu, kam zmizeli Gumídci, vás vedou do vzdálených končin, kam se lze dostat pouze hopstrádou. Není však vůbec jisté, v jakém stavu se hopstráda v těchto místech nalézá, ani jestli se vůbec budete moci v případě neúspěšného pátrání vrátit stejnou cestou zpět. Musíte si proto s sebou zabalit co nejvíce potřebných věcí a naskládat je do hopstrády co nejlépe. Čím lépe se vám podaří věci do hopstrády naskládat, tím dříve můžete vyrazit na cestu. Avšak vaši ostatní pátrající skupiny vám mohou vaši snahu kazit přihozením zbytečných předmětů (např. růžový bagr na solární pohon) do vašeho nákladu.
Pravděpodobnost poškození oblečení:5%
Pravděpodobnost namočení oblečení:5% (kvůli vlhkosti lesa)
Koeficient brutálnosti:5%
Koeficient vnitrotýmové spolupráce:90%
Koeficient mezitýmové spolupráce:-100%
Koeficient běhavosti:85%
Koeficient psychické náročnosti:85%
Pravidla:

Každý tým má v lese přidělené pro sebe čtyři papíry se čtvercovou šachovnicí, a to tak, že každý tým má po jedné od každé velikosti šachovnic 6x6, 5x5, 4x4 a 3x3. Na šachovnicích je viditelně označeno, kterému týmu patří.

Hra se hraje na kola po 5-ti minutách. V lese jsou čtyři vedoucí na stanovištích a každý z nich vydává samolepky jedné barvy, přičemž každá barva je jiná. V každém kole má tým právo si u vedoucího vyzvednout počet samolepek dané barvy, který je předem dán, avšak dozví se jej až při případném vyzvednutí. Pokud samolepky nebudou během 5-ti minutového intervalu vyzvednuty, propadají bez práva na náhradu ve všeobecném zájmu vedoucích. Vyzvednou samolepku může i jediný člen týmu, avšak dalším členům stejného týmu již nebude v daném intervalu samolepka vydána.

Hráči si v týmu mohou samolepky libovolně rozdělit a nalepit je na jakoukoliv šachovnici v lese (tj. vlastní i cizí).

Cílem každého týmu je mít na konci hry na svém papíře co největší "pořádek", uspořádané barevné plochy, jehož měřítkem budou body za pořádek. Lepením samolepek na cizí šachovnice je možné ostatním týmům jejich "pořádek" kazit a tím jim i škodit ve výsledném hodnocení.

Bodování "pořádku" vypadá takto: za každou n-tici stejnobarevných samolepek vedle sebe v řádku, sloupci nebo na diagonále (i nehlavní) je 1 bod.

Příklad:
Za dvojici samolepek vedle sebe je tedy 1 bod, za trojici vedle sebe je 1 bod plus 1 bod za každou obsaženou dvojici (celkem tedy 3 body). Za čtveřici stejnobarevných samolepek v řádku je 1 bod plus 2x 1 bod za dvě obsažené trojice plus 3x 1 body za tři obsažené dvojice, tedy 6 bodů celkem. Pokud jsou čtyři stejnobarevné samolepky do čtverečku, 0 bodů za trojici, 4x 1 bod za dvojice vedle sebe a 2x 1 bod za dvojice na diagonálách, dohromady 6 bodů. Pro více samolepek vedle sebe se body počítají obdobně.

Hra končí uplynutím časového limitu nebo zaplněním všech šachovnic.

Dodatek pro pokročilé:
Kromě papírů zmíněných v základních pravidlech existuje v lese ještě jeden papír 12x12, „území nikoho“, který nepatří žádnému týmu. Na tomto papíře se také týmy snaží vytvořit co největší pořádek, ale jeho vyhodnocení probíhá odlišně:
Nejprve se vyhodnotí body za souvislé útvary jedné barvy umístěné jedním týmem, stejně jako v základních pravidlech, ale tyto body se týmu přímo nepřičítají. Pokud se dotýkají útvary stejné barvy od různých týmů, je tento výsledný útvar přidělen týmu, který má v jeho rámci nejvíce bodů, a tomuto týmu se také započítají body za celý výsledný útvar, které vzniknou nikoliv součtem příspěvků jednotlivých týmů, ale stejným výpočtem, jako v základních pravidlech.

Výsledky:TýmPořadí v dílčí hře
Sigmund (1)6.
Kristián (2)5.
Kryštof (3)1.
Ignor (4)4.
Stoupa (5)3.
Zhouba (6)2.
celkový přehled výsledků všech her