Letní tábor techniků - Duncan 2007 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, žonglování, foto a video
skupinové foto

TÁBOROVÝ ŘÁD

 • zákaz opouštění objektu Duncan bez dovolení (rozumí se odchod mimo budovu a přilehlé sportoviště)
 • zákaz užívání jakýchkoliv omamných látek, cigaret a alkoholu
 • spát v povlečení, hlídat si ho a ztrátu nahlásit, dbát na to, aby prostěradlo bylo hezky natažené přes postel
 • první den nahlásit poškození zařízení (zjistit, co je poškozené) a dále pak hlásit IHNED jakékoliv další poškození vzniklé v průběhu tábora, co nenahlásíte během prvních 2 dnů, bude považováno za vámi zničené
 • před každým jídlem si umýt ruce (výjimkou jsou venkovní svačiny)
 • zdravit kuchařky, správce a personál, poprosit o přídavek a děkovat za jídlo i přídavek
 • nevyjadřovat se v prostorách jídelny a hlavní haly negativně ohledně jídla
 • nenimrat se v jídle (= nenabírat sběračku polévky a nechat ji zpět vytéct do nádoby s polévkou a vtipně okomentovat)
 • říkat si tolik jídla, kolik kdo sní, ne víc
 • nevynášet jakékoliv jídlo z jídelny, nebude-li řečeno jinak
 • příbory nechávat při přidávání na stole nebo na specielních talířkách, nebrat je s sebou do haly na přídavek
 • dodržovat pitný režim
 • klíšťata hlásit zdravotnici, nevyndávat sami, také hlásit pokousání jakoukoliv zvěřinou
 • starší 15ti let nelézt na venkovní prolézačky
 • nešlapat venku po prostorách, kde se sedí
 • během odborné činnosti být přítomen a dávat pozor, nikoliv pařit hry
 • účast na programu dopoledním i odpoledním je povinná (nepovinná na poledňák a večer, nebude-li řečeno jinak)
 • absenci z odborné činnosti vždy omluvit předem
 • pokud chci změnit odbornou činnost, musím říci oběma vedoucím, kterých se tato změna týká (tomu, od kterého odcházím, a tomu, ke kterému jdu)
 • kdokoliv má službu v kuchyni, musí začít 1/4 hod. před jídlem a počkat po skončení jídla, aby utřel a uklidil stoly
 • nepít z lesních pramenů a potoků, pokud to nedovolí vedoucí
 • mýt se každý den
 • měnit si pravidelně spodní prádlo
 • večerka – problém, že jsou obsazené sprchy, nikoho nezajímá, je to váš problém, nutno chodit se připravovat na večerku dostatečně včas
 • po večerce nedělat bordel – vždy se chovat ohleduplně k jedincům, kteří již chtějí spát
 • zákaz užívání alkoholu během výletů a samostatných návštěv Janských lázní – starší 18ti let smějí alkohol užít mimo objekt Duncan, pouze pokud jim to vedoucí dovolí
 • zákaz houpání se na židlích a křeslech
 • nestěhovat nábytek na pokojích, pokud k tomu nedá vedoucí souhlas
 • přísný zákaz dotýkání se DVD přehrávače i DVD disků, pokud k tomu vedoucí nedá pokyn
 • zákaz zapínání TV bez dovolení, vyjímka starší 18ti let po večerce
 • za soukromé věci (mobily, peníze) nikdo neručí – abychom ručili my, je nutno je uchovávat u nás
 • při výletě si peníze vyzvedávat dostatečně předem (několik minut před odchodem je pozdě!) - večer před výletem
 • na výlety do hor si vždy brát pláštěnku (nepromokavá bunda nestačí)
 • srazy: vždy chodit včas, pokud je důvod k opoždění, hlaste předem či individuálně (např. včas na ranní nástup a všechny ostatní nástupy)
 • indispozice – pokud má někdo k některé sportovní aktivitě zdravotní indispozici, hlásit před sportovní aktivitou, že není možné, abyste ji vykonávali
 • návštěvy na pokojích – stačí, aby jedna osoba z celého pokoje si nepřála vaši přítomnost, musíte pokoj opustit, není-li na cizím pokoji nikdo, nesmím vstoupit
 • dílčí hry: brát si s sebou na hru rovnou všechny potřebné věci (dozvíte se je typicky ráno na nástěnce) a rovnou si brát vhodné oblečení – po srazu na hru nebudete pouštěni zpět na pokoje pro věci nebo další oblečení
 • zákaz pouštění kazeťáků po večerce (a přes den jen v přijatelné hlasitosti, ne aby to slyšel celý Duncan)
 • dodržovat střídání se na PC (večer a o poledním klidu), dohlíží jeden z vedoucích
 • nedoporučujeme otravovat vedoucí „kdy už otevřeme počítačovou učebnu“ :)
 • přezouvat se v celé budově Duncan
 • boty dávat do regálů či jinak inteligentně uklidit, zákaz válení bot v botárně
 • půjčování věcí: půjčíte-li si cokoliv ze společného vybavení, vždy vracet některému vedoucímu a hlásit veškeré poškození či ztráty
 • zákaz braní do ruky softbalové pálky, pokud není přítomen někde u hracího pole vedoucí (výjimku může stanovit vedoucí)
 • při návratu ze samostatného výletu do Janských lázní hlásit vedoucímu návrat, striktně dodržovat dohodnutý čas návratu
 • neběhat po prostorách objektu Duncan, hlavně ne po schodech
 • netřískat s dveřmi
 • zákaz práce s otevřeným ohněm uvnitř objektu (např. zápalné kuželky, svíčky atd.)
 • zbytečně neutrácet, nechat si peníze na výlety – minimálně 200, doporučuji 300 Kč
 • během prvních dnů napsat SMS / e-mail / pohled, že jste dobře dojeli (hlavně mladší)
 • sníst na začátku tábora salámy a kazící se potraviny, ať to na pokoji nesmrdí
 • udržovat pořádek na pokojích
 • zákaz vpouštění cizích osob do objektu Duncan

Vysvětlivky:

 •  běžné upozornění nebo pravidlo tábora
 •  velmi důležité upozornění nebo pravidlo tábora
 •  při porušení tohoto zákazu vám hrozí okamžité vyloučení z tábora, odjezd domů