Letní tábor techniků - Duncan 2007 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, žonglování, foto a video
skupinové foto
Kristián - fáze 1
01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.
ANDÍDSSDE
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
NDPEDJSNA
O
P
Q
R
SOVA
T
U
V
WLINOPOOP
X
Y
Z
[
\OLTV
]
^
_
`URĚS