Letní tábor techniků - Duncan 2007 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, žonglování, foto a video
skupinové foto
Kryštof - fáze 1
01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.
APDÍE
BÁCI
CSVI
DZLI
EOŘO
FIVA
GV
HT
IT
JO
KA
LZ
ML
NO
OK
PS
QI
RS
SA
TÝ
UB
VP
WR
XN
YA
ZJ
[N
\D
]P
^A
_N
`A