Pravidla hry č. 9: Pomsta bude slaná

Ze zátoky mořských panen jste uprchli včas díky schopnostem celé vaší posádky. Po mořských pannách najednou nebylo vidu ani slechu. Když už jste si mysleli, že jste bezpečně daleko, a mnuli jste si ruce, že admirálové budou spokojeni, váš důstojník dalekohledem zpozoroval pohyb na moři několik mil od vaší lodi.

Celá posádka se rychle běžela podívat, co se to děje. V dálce zahlédli podivné vlnění moře. "To je hejno mořských panen," zařval důstojník z koše hlavního stěžně. &quto;A blíží se rychle k nám. Nějaké rozkazy pane?," pokračoval.

Kapitán rozdal příkazy všem členům posádky. Rozkaz zněl jasně: snažit se pannám upláchnout mezi skalisky a řadou ostrovů, které jsou před námi, a dát pozor, aby nebyla poškozena loď. A jakákoliv příšeru, která se přiblíží na dostřel mušket, okamžitě zlikvidovat.

Koeficient běhavosti 50 %
Koeficient brutálnosti 50 %
Koeficient mezitýmové spolupráce 10 %
Koeficient psychické náročnosti 0 %
Koeficient vnitrotýmové spolupráce 75 %
Pravděpodobnost namočení oblečení 100 %
Pravděpodobnost poškození oblečení 5 %
S sebou na hru: Oblečení, které se může namočit

Hraje se v dolním lese u potoka. Každý tým si zvolí bázi, kterou schválí vedoucí. Báze bude ohraničena reflexní páskou. Uprosřed ní bude připevněný velký otevřený igelitový pytel. Každý tým navíc obdrží dostatečné množství malých igelitových pytlíků, které budou po naplnění vodou sloužit jako zbraň.

Cílem hry je snažit se uchránít svůj pytel v bázi tak, aby se do něj dostalo co nejméně vody. Obránce stojí před hranicí své do báze (nikdy ne uvnitř) a snaží se pochytat co nejvíce pytlíků s vodou, které háží utočníci snažící se zasáhnout pytel uvnitř báze (ani útočníci nesmí do báze vstoupit). Pokud obránce zasáhne utočníka, tak ten se musí odebrat pryč z dosahu báze, do které utočil (vedoucí, který bázi kontroluje, daného útočníka musí ztratit z  dohledu). Boje mohou samozřejmě probíhat i mimo báze, ale za zásah se žádné body nezapočítávají.

Vítězí ten tým, který na konci hry bude mít nejméně vody ve svém pytli v bázi.

 
 

Vyhodnocení hry Pomsta bude slaná

Tým Množství vody Pořadí
Zlatá kotvaPár kapek 1.
ČernovousovY námořníci Několik pytlíků 2.
Mořští kovbojové Spousta 3.