Letní tábor techniků - Duncan 2005 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, žonglování, foto a video
skupinové foto

Studenti a koleje

Na Bradavické škole kouzelnictví a magie začíná další školní rok. Stejně jako každý rok, nastupuje na školu řada nových studentů (představovaných hráči) do péče profesorského sboru (který představují vedoucí). Podle tradice budou tito noví studenti rozděleni Moudrým kloboukem do studijních kolejí, kvůli mimořádným událostem v kouzelnickém světě však vedení školy letos přistoupilo k otevření šesti nových kolejí:

 • EagleEye / Orlozrak
 • HopperLeg / Skokonoh
 • MerrySnap / Laňochňap
 • BadgerPaw / Jezevcoň
 • HippoGrace / Hrochošarm
 • SnakeGollop / Hadohlt

Školní pohár a HCP

Mimořádné změny v organizaci školy však nemohou narušit každoroční školní pohár a tak i letos budou jednotlivé koleje mezi sebou soutěžit o to, která získá nejvíce bodů. Tyto body jsou označeny zkratkou HCP (pozn.: HCP - House Cup Points). Ta kolej, která bude mít na konci školního roku nejvíce HCP, se stane vítězem poháru a bude uspořádána hostina na její počest.

Body pro svoji kolej mohou získávat studenti několika způsoby. Prvním a nejobvyklejším způsobem je získání bodů za úspěšné složení zkoušky (viz dále), přičemž počet získaných HCP závisí na výsledku zkoušky (tedy známce).

Dále mohou body studentům přidělovat profesoři za jejich mimořádné aktivity a úspěchy, za porušování kázně však také mohou profesoři HCP studentovi strhnout. Takovéto mimořádné body může student dostat například pokud je velmi aktivní na hodině, pomůže s přípravou nebo zažene Temného pána. O těchto mimořádných odměnách rozhodují učitelé a výše odměny závisí na závažnosti počinu.

Body také mohou dostávat celé koleje. Velmi významný může být přínos pro kolej, která vyhraje turnaj v oblíbeném Famfrpálu, takovýto bodový zisk může dokonce zamíchat výsledným pořadím.

Předměty

Jak již bylo řečeno, mohou studenti získávat HCP pro svoji kolej zejména za úspěšné skládání zkoušek. Tyto zkoušky budou studenti skládat z následujících předmětů:

 • Zaklínadla
 • Sport
 • Dějiny
 • Věštění
 • Magičtí tvorové
 • Léčitelství
 • Lektvary
 • Bylinky
 • Obrana proti černé magii (DaDA)
 • Transformace

Studijní schopnosti

Jak je zřejmé na první pohled, jsou předměty zaměřeny velice rozmanitě. Každý předmět tak rozvíjí jiné schopnosti studenta, a úspěch u zkoušky proto závisí na různých schopnostech. Pro tyto účely rozlišujeme u každého studenta těchto 5 studijních schopností:

 • Inteligence
 • Obratnost
 • Moudrost
 • Intuice
 • Citlivost

Úroveň každé schopnosti je vyjádřena číselně, čím vyšší toto číslo je, tím rozvinutější tuto schopnost student má. Na začátku hry (před rozdělením do jednotlivých kolejí) dostane každý student k dispozici 25 bodů, které si rozdělí mezi svoje studijní schopnosti tak, aby hodnota žádné schopnosti nebyla menší než 1. Jednotlivé schopnosti bude možné si dále v průběhu roku zdokonalovat (viz dále).

Studijní body - SP

Další klíčovou částí hry jsou studijní body (označené zkratkou SP) reprezentující volný čas, který studenti dostanou na učení. Studijní body bude každý student získávat za různé úkoly (tj. dílčí hry) podle toho, jak bude úspěšný při jejich plnění.

Studijní body může student použít několika způsoby (pomocí k tomu speciálně určených webových stránek). Jsou to tyto:

 • využít volný čas k rozvoji svých studijních schopností
 • použít volný čas na učení se na konkrétní zkoušky
 • vybrat si volno později (tj. uschovat SP pro pozdější použití)

Zkoušky

Cílem studenta je složit všechny zkoušky s co možná nejlepším prospěchem, neboť od prospěchu jsou odvozeny HCP, které dostane pro svoji kolej. Zkoušky je nutné skládat pomocí výše zmíněných webových stránek.

Úspěch ve zkoušce závisí na několika skutečnostech:

 • Zkouška z každého předmětu vyžaduje jiné studijní schopnosti – na některý předmět je potřeba vysoká inteligence, na jiný třeba obratnost. Čím vyšší máte potřebné studijní schopnosti, tím větší máte šanci na lepší známku.
 • Na zkoušku se ve svém volném čase můžete do jisté míry připravit – tzn. vynaložit několik SP. Čím lépe se připravíte (utratíte více SP), tím větší máte šanci na lepší známku.
 • Nakonec je samozřejmě důležité, jakou otázku si vyberete (pouze imaginárně, ve skutečnosti zodpovídat žádné otázky nebudete), takže i trocha štěstí.

Pokud student není spokojen se svým výsledkem u dané zkoušky, může ji později opakovat, ale také se na ni musí znovu učit a spotřebuje tak více svého volného času - SP. Nový výsledek navíc nahradí starý i v případě, že je horší. Zkoušky, které nebude mít student úspěšně složeny na konci školního roku, budou vyhodnoceny jako "nedostatečné".

Závěrem

Tímto si profesorský sbor "ZaTo On Ji DraHo KlaMaL" dovoluje upozornit všechny nové studenty, ať se vyhýbají porušování školního řádu, magickým nehodám, přivolávání démonů a míchání podezřelých chutí do společných jídel. Také všem přeje hodně štěstí u zkoušek a zdárný průběh školního roku.

Dodatek ke školnímu řádu - mimořádný stav

Z důvodu mimořádného ohrožení jsou studenti povinni být stále ve střehu a nosit u sebe svoji hůlku. Kterýkoliv z profesorů je oprávněn kdykoliv (myšleno na hře a společných akcích, pokud nebude uvedeno jinak) prověřit připravenost studenta kouzlem "Crucio". Pokud u sebe v tu dobu student nebude mít svoji kouzelnickou hůlku, bode to chápáno jako porušení kázně a studentovi bude stržen náležitý počet HCP. Neberte bezpečnost na lehkou váhu.