Letní tábor techniků - Duncan 2005 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, žonglování, foto a video
skupinové foto
Nákupní horečka (8. hra)
Jiné názvy pro tuto hru:Ťamani
Příslušná kapitola v příběhu:10. Neočekávané komplikace (Unexpected Complications)
Navázání na příběh:
Po tom, co vás knihovník přistihl, když jste se chtěli dostat do zakázané knihovny, jste přistoupili na jeho podmínky – seženete mu, oč vás žádá a on vás za to pustí do zakázané části knihovny. Nebude to však snadné – specializovaní obchodníci, které vám knihovník doporučil, jsou tím nejhorším, co se dá v Prasinkách najít a navíc ne každý má na skladě dostatek zboží pro všechny!
S sebou na hru:Papír
Pravděpodobnost poškození oblečení:1%
Pravděpodobnost namočení oblečení:1%
Koeficient brutálnosti:1%
Koeficient běhavosti:50-70%
Koeficient psychické náročnosti:80%
Pravidla:

Po lese jsou rozmístěni jednotliví vedoucí (obchodníci). Každý z nich nabízí zdarma jednu základní surovinu (v každé fázi hry jinou). Když k němu nějaký student přiběhne a bude tuto surovinu chtít, vedoucí mu ji okamžitě vydá (1 kus té suroviny) = podepíše se mu na papír + připíše číslo fáze hry, pokud tam již stejný neškrtnutý podpis nemá. Každý obchodník má u sebe svůj harmonogram: hra má 12 fází podle 12ti měsíců v roce a u každé má obchodník napsáno (studenti harmonogram neznají), jakou surovinu vymění za jaký předmět. Úkolem studentů je „nakoupit“ co nejvíce předmětů od co nejvíce obchodníků.

Fáze nejsou stejně dlouhé a děti nevědí, kdy která fáze končí. Od toho je MATKA PŘÍRODA (jeden vedoucí), který má za úkol vyhlašovat změny fází a oznamovat, jaká fáze právě je (který měsíc). Matka příroda mate, snaží se uměle navodit dojem změny i když ke změně nedochází. Změna se potvrzuje zapsáním měsíce na strom osudu

Nákup: student přiběhne k obchodníkovi, nabídne mu surovinu a řekne, co za ní chce. Pokud daný obchodník v dané fázi hry opravdu vyměňuje přinesenou surovinu za požadovaný předmět, provede výměnu = škrtne podpis vedoucího, který vydal surovinu a předá mu papírek se zbožím (může chvíli smlouvat), jinak pošle studenta pryč. Vyhrává kolej, jejíž studenti nasbírají nejvíce předmětů.