Letní tábor techniků - Duncan 2005 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, žonglování, foto a video
skupinové foto
Tajný kód (2. hra)
Jiné názvy pro tuto hru:Zaklínadla, Columbova kopírka, Tichá pošta
Příslušná kapitola v příběhu:4. První stopa (First Clue)
Navázání na příběh:
Na pánské toaletě byla nalezena jakási zpráva. Ten, kdo ji první donese školníkovi Filchovi, jistě získá pro svojí kolej spoustu bodů. Aby studenti zefektivnili rychlost přenosu zprávy, vytvořili podél trasy od toalet k Filchovi hada a zprávy si postupně předávají. Protože je však už večer, nikdo s sebou nemá psací pomůcky ani žádný sešit, je třeba si jednotlivé stránky zprávy pamatovat a na dalším stanovišti je vždy předat dalšímu studentovi.
S sebou na hru:Nic
Pravděpodobnost poškození oblečení:1%
Pravděpodobnost namočení oblečení:1%
Koeficient brutálnosti:1%
Koeficient běhavosti:100%
Koeficient psychické náročnosti:50%
Pravidla:
Celá trasa obsahuje deset stanovišť, na každém kromě posledního stojí z každého týmu jeden člověk. Na prvním stanovišti má každý tým k dispozici text (představující jednotlivé šifrované stránky podivného deníku) – každá věta má svoje číslo, které si studenti mohou ale nemusejí posílat s danou větou - , který musí každá kolej štafetovým způsobem přepravit na stanoviště poslední. Student na prvním stanovišti si zapamatuje libovolný počet vět a pak vyběhne na další stanoviště. Zde ho čeká další student ze stejné koleje, kterému to pošeptá a ten se pak vydá na další stanoviště. Když doběhne poslední student ve štafetě na desáté stanoviště, napíše zde na papír větu, kterou „přinesl“. Ve chvíli, kdy má tým přenesen celý text, ukáže ho vedoucímu na posledním stanovišti. Vedoucí mu sdělí, které věty má tým špatně. Student na posledním stanovišti pak může vyslat signál zpátky na začátek, aby mu špatné věty poslali znovu. Hodnotí se především počet správně doručených vět, v případě shody pak rozhoduje čas doručení poslední správné věty.