Letní tábor techniků - Duncan 2005 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, žonglování, foto a video
skupinové foto
Důležitá zpráva (1. hra)
Jiné názvy pro tuto hru:Escape From the Forest
Příslušná kapitola v příběhu:3. Znepokojivý rozhovor (Disturbing Conversation)
Navázání na příběh:
Po vyslechnutí podivného rozhovoru se všichni snaží informace z něj získané doručit zástupci své koleje, kteří to pak mohou sdělit Brumbálovi. Zástupci jsou ale na poradě v Bradavické škole, kde se nenechají jen tak někým rušit. Je proto třeba požádat starší studenty, aby jim informaci předali. Ti jsou však vůči studentům prvního ročníku nedůvěřiví, a proto budou jejich žádost akceptovat pouze v případě, že se jich na stejné informaci shodne šest najednou. Úkolem je dostatečně přesvědčit všechny starší studenty, aby se za vás přimluvili u zástupce vaší koleje.
S sebou na hru:Kus papíru (nejlépe A6 nebo A5)
Pravděpodobnost poškození oblečení:5%
Pravděpodobnost namočení oblečení:1%
Koeficient brutálnosti:1%
Koeficient běhavosti:90%
Koeficient psychické náročnosti:5%
Pravidla:
Na začátku hry se vytvoří šestice a to tak, že v každé šestici je z každého týmu právě jeden člověk (tyto šestice vytvoří vedoucí tak, aby byly vyrovnané). Každý člen týmu dostane k dispozici 1000 bodů. Každá šestice musí proběhnout předem určenou trasu z Prasinek do Bradavické školy, na které postupně potkávají starší studenty (které představují vedoucí). Úkolem každého týmu je mít na konci trasy co nejvíce bodů (zprůměrují se body od všech členů týmu). U každého staršího studenta (vedoucího) si každý ze šestice vsadí několik bodů dle svého uvážení (avšak alespoň pětinu svých bodů) na to kolikátý doběhne na další stanoviště (k dalšímu vedoucímu) – nesmí však vsadit na to, že doběhne poslední. Tato sázka probíhá tajně tak, že každý má s sebou kousek papírku, kam napíše svojí sázku a vedoucí mu to podepíše. Pak celá šestice najednou vyběhne a běží na další stanoviště. Pokud doběhne ve správném pořadí (tj. v takovém pořadí, na které si vsadil), dostane dvojnásobek vsazených bodů. V opačném případě nedostává body žádné – vedoucí mu tyto změny počtu bodů zapíše (včetně další sázky). Na každém stanovišti na sebe celá šestice čeká, aby mohla studenta přesvědčit, že říkají pravdu (tj. aby jim řekl, kde je další stanoviště). Vyhrává ta kolej, která má na konci nejvíce bodů (tj. součet bodů od všech jejích studentů). Pokud mají dva týmy stejný počet bodů, rozhoduje to, čí studenti dobíhali na jednotlivá stanoviště rychleji.