Letní tábor techniků - Duncan 2005 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, žonglování, foto a video
skupinové foto
Vaříš, vařím, vaříme (6. hra)
Jiné názvy pro tuto hru:CTF, Capture the Flag, Capture the FEJAG
Příslušná kapitola v příběhu:8. Prapodivné přísady (Bizarre Ingredients)
Navázání na příběh:
Každá kolej má ve své ubytovně schované tři exempláře jedné z šesti přísad potřebných k výrobě Víceličného lektvaru. Studenti se snaží získat pro svojí kolej co nejvíce přísad z ostatních kolejí, aby je pak mohli předat starším studentům, kteří jim přislíbili, že Víceličný lektvar vyrobí.
S sebou na hru:Nic
Pravděpodobnost poškození oblečení:100% (staré oblečení!)
Pravděpodobnost namočení oblečení:30%
Koeficient brutálnosti:100%
Koeficient běhavosti:50-100%
Koeficient psychické náročnosti:-50%
Pravidla:

Každý tým má v lese vyznačenou svojí bázi (kruh o poloměru zhruba 3 metry), ve které má 3 exempláře přísady, která byla ukryta v jejich ubytovně (přísady jednotlivých kolejí mají různou barvu). Úkolem je sebrat co nejvíce přísad soupeřům. Pokaždé, když student přinese do své báze cizí přísadu a má ve své bázi alespoň jednu svojí přísadu, získává jeho kolej 1 bod. Pokud ve své bázi svojí přísadu nemá, nesmí tam cizí přísadu přinést – je třeba nejdříve někde „ukrást“ vlastní přísadu a tu přinést do své báze (za ní se body nedostávají).

Bránění báze: Bázi mohou bránit maximálně tři studenti z jedné kolej a to tak, že stojí přesně na obvodu své báze a každý útočník, kterého se dotknou, musí odejít z dohledu jejich báze.

Útočení: v útočení žádná omezení nejsou. Pokud se útočníkovi podaří proniknout do soupeřovy báze, aniž by se ho některý z obránců dotknul, vybere si zde jednu z přísad (libovolnou) a tu si smí odnést. Obránci za ním mohou vyběhnout až když je minimálně 10 metrů od báze, avšak kolem báze mohou stát další studenti, kteří za ním mohou vyběhnout hned a mohou se pokusit přísadu mu sebrat.

Vyhrává ta kolej, která ukořistí nejvíce přísad (bodů).