Letní tábor techniků - Duncan 2005 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, žonglování, foto a video
skupinové foto
Znalosti starších (5. hra)
Jiné názvy pro tuto hru:Magie ti uvolní cestu
Příslušná kapitola v příběhu:7. Náznak zrádcových plánů (The Hints of Traitor’s Intent)
Navázání na příběh:
Studenti jednotlivých kolejí se snaží od starších studentů zjistit informace, které by jim pomohly dostat se do zakázané části knihovny. Protože se však o to pokoušejí všichni najednou, navzájem si konkurují a snaží se co nejvíce škodit studentům ostatních kolejí.
S sebou na hru:Hůlka (1 do týmu), zbytek se odevzdá vedoucím před hrou; propiska
Pravděpodobnost poškození oblečení:20%
Pravděpodobnost namočení oblečení:1%
Koeficient brutálnosti:35%
Koeficient běhavosti:20%
Koeficient psychické náročnosti:20%
Pravidla:

Na stromy, které jsou jeden od druhého vzdáleny maximálně 5 metrů, se vyvěsí papírky s čísly 1-100 a to tak, že jedním směrem čísla rostou od 1 do 100. Každý tým má k dispozici jednu hůlku. Na začátku hry si každý student obsadí jeden strom (musí se ho držet), který na sobě nebude mít číslo větší než 54. U jednoho stromu smí být v každém okamžiku jen jeden student! Cílem každého studenta je dostat se ke stromu s číslem 100, který představuje staršího studenta poskytujícího informace o přístupu do zakázané části knihovny a tuto informaci přenést zpátky na začátek (na ubytovnu svojí koleje).

Pohyb studentů ze stromu na strom: Pokud ještě student nedosáhl stromu s číslem 100, může se po jednotlivých stromech pohybovat libovolně (i napřeskáčku). Když se dostane na strom 100, starší student (vedoucí) mu zde přiváže na ruku fáborek (aby se poznalo, že už byl na stromu 100). V tuto chvíli je jeho úkolem zapsat si na svůj průvodní list tajné kódy popisující způsob, jak se dostat do zakázané části knihovny. U každého očíslovaného stromu je připsaná tabulka, která přiřazuje každému studentovi jeden kód. Ten si student musí opsat do svého průvodního listu (píší vždy do prvního volného čtverečku). Kódy mají různou délku, a proto je nutné je zapisovat postupně od stromu 100 až do stromu 1.

Vedoucí (kromě jednoho, který je u stromu 100) představují profesory, kteří se snaží studentům zabránit v získávání informací o přístupu do zakázané části knihovny. Pokud takový vedoucí svojí hůlkou zakouzlí na studenta, který se nedrží žádného očíslovaného stromu, kouzlo „Expellitreeus“, musí tento student okamžitě zmizet z dohledu tohoto vedoucího. Pokud se však drží stromu, kouzlo vedoucích na něj neúčinkuje.

Student, který má hůlku, může na libovolný strom, který má přímo v dohledu (dokáže přečíst jeho číslo) také zakouzlit „Expellitreeus“, které způsobí to samé – student, který u daného stromu byl, musí OKAMŽITĚ zmizet ze sesilatelova dohledu.

Vyhrává kolej, která ukořistí nejvíce informací (tj. bude mít největší část kódu správně), platná část kódu je od začátku kódu až do prvního špatného písmene.