Letní tábor techniků - Duncan 2005 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, žonglování, foto a video
skupinové foto
Hlouběji do lesa (12. hra)
Jiné názvy pro tuto hru:Fotobludiště
Příslušná kapitola v příběhu:14. Do prázdnoty (Into the Void)
Navázání na příběh:
Po nekonečném bloudění Zapovězeným lesem se cítíte bezradní. Avšak touha po poznání, kdo je oním záhadným zrádcem, vás žene kupředu. Je třeba se v hustém lese zorientovat a najít cestu k fontáně mládí.
S sebou na hru:Nic
Pravděpodobnost poškození oblečení:1%
Pravděpodobnost namočení oblečení:1%
Koeficient brutálnosti:1%
Koeficient běhavosti:0-10%
Koeficient psychické náročnosti:0-100%
Pravidla:

Po lese jsou rozmístěna stanoviště, na jedno z nich jsou na začátku hry rozmístěny celé koleje (nejlépe každá jinam, aby začali všichni hrát hned od začátku). Na každém stanovišti je fotka, která je vyfocená z jiného místa při pohledu směrem na aktuální stanoviště. Kolej se musí přesunout na to místo, odkud je fotka focená. Na jednotlivých stanovištích musí koleje splnit různé úkoly (u některých stanovišť budou vedoucí, kteří mohou zadávat nějaký složitější úkol). Hodnotí se čas, za který týmy projdou celou trasu a také „kvalita“ splnění jednotlivých úkolů.