Letní tábor techniků - Duncan 2005 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, žonglování, foto a video
skupinové foto
Jehla v kupce sena (9. hra)
Jiné názvy pro tuto hru:Harvardské karty
Příslušná kapitola v příběhu:11. Závod (The Race)
Navázání na příběh:
Do zakázané části knihovny se nahrnuli studenti všech kolejí. Všichni se snaží dostat se k tajemné knize „Putování Gunna, čaroděje z podzemí“ jako první. Je více než pravděpodobné, že tato kniha poodhalí identitu zrádce v Bradavické škol čarodějnictví a kouzelnictví. Zakázaná část knihovny je však velmi nepřehledná a přestože znáte přesný název knihy, nebude snadné ji nalézt.
S sebou na hru:Nic
Pravděpodobnost poškození oblečení:1%
Pravděpodobnost namočení oblečení:1%
Koeficient brutálnosti:1%
Koeficient běhavosti:50-80%
Koeficient psychické náročnosti:90%
Pravidla:

Každý student dostane svou kartičku, která je rozdělena na 6x6 čtvercových políček. Po lese jsou rozmístěni vedoucí, kteří představují jednotlivé police, na kterých jsou uloženy knihy v zakázané části knihovny. Každý vedoucí vydává po dobu 2 minut jedno písmeno (které se volí náhodně). Pokud k němu student přiběhne, vedoucí studentovi toto písmeno zapíše do studentem zvoleného políčka (každému studentovi jen jednou). Úkolem studentů je zaplnit všech 36 polí a tím vytvořit jakousi „mapu rozmístění knih“ v zakázané části knihovny. Hodnota mapy se určí následovně: za stejná písmena vedle sebe (vodorovně, svisle, diagonálně) – dvojice +10 bodů, trojice +40 bodů, čtveřice + 100 bodů, pětice +250 bodů a šestice +600 bodů; dále za postupku o čtyřech členech +150 bodů; za postupku o pěti členech +300 bodů a za postupku o šest členech +1000 bodů.

Nejdůležitějším cílem studentů je zaplnit celou tabulku 6x6 polí (tj. vytvořit alespoň nějakou mapu). Za každé chybějící pole ztrácí mapa ze své hodnoty 50 bodů.

Vítězí kolej, jež bude schopna sestavit nejdetailnější mapu (tj. průměr hodnot map jednotlivých studentů této koleje bude největší).