Letní tábor techniků - Duncan 2005 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, žonglování, foto a video
skupinové foto
Co si nadrobíš, to si sněz (4. hra)
Jiné názvy pro tuto hru:Závazky
Příslušná kapitola v příběhu:6. Bezradnost(Helplessness)
Navázání na příběh:
Studenti se snaží specialistům na šifrování usnadnit rozkódování zprávy. Specialisté jsou však nenároční, takže studentům vždy pouze prozradí předmět, který shánějí, a na studentech již nechají, v jakém množství jim ho přinesou. Pokud však již jistý počet slíbí, nesmí přinést méně, jinak bude specialista velmi nespokojen.
S sebou na hru:Papír
Pravděpodobnost poškození oblečení:1%
Pravděpodobnost namočení oblečení:1%
Koeficient brutálnosti:1%
Koeficient běhavosti:75%
Koeficient psychické náročnosti:10%
Pravidla:

V jedné, předem určené části lesa, se bude volně pohybovat jeden vedoucí, který bude rozdávat předměty, které mají studenti nosit specialistům. Všichni ostatní vedoucí představují jednotlivé specialisty. Pokud student přiběhne k nějakému specialistovi, slíbí mu, že mu přinese určitý počet předmětů (např. řekne: „Přinesu 3 předměty“). Vedoucí si to zapíše. Student pak musí doběhnout k „rozdávajícímu“ vedoucímu, který mu najednou vydá max. 4 předměty (připíše mu je na papír). Student pak musí postupně celé slíbené množství donést specialistovi.

Každý student má svojí hůlku. Pokud má u sebe alespoň jeden předmět i svojí hůlku, může tento předmět obětovat a použít kouzlo „Expecto Diffikum“, které zvýší nejnižší ještě neuspokojenou nabídku, kterou specialista od libovolného studenta dostal, o 1. Pokud má specialista více takových nejnižších nabídek, zvýší se jedna z nich (náhodně vybraná).

Hůlku může student také použít ke smazání svého „dluhu“. Pokud si myslí, že slíbený počet předmětů nedokáže specialistovi donést, dá mu do zástavy svojí hůlku a specialista považuje jeho slib za splněný. V tuto chvíli však student ztrácí možnost zvyšovat nejnižší nabídku pomocí kouzla „Expecto Diffikum“! Hůlku student může od specialisty vykoupit zpět a to tak, že mu donese všechny předměty, které specialistovi slíbil ve chvíli, kdy zastavoval hůlku.

Cílem každé koleje je splnit všechny své závazky u všech specialistů. Každý student získá svému týmu za splněný závazek u každého specialisty N*100 bodů, kde N je počet slíbených předmětů. Za nesplněné závazky kolej ztrácí M*100 bodů, kde M je počet slíbených, ale nedonesených předmětů. Každý student, který má na konci zastavenou hůlku, připravuje svůj tým o 500 bodů.