Letní tábor techniků - Duncan 2006 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, žonglování, foto a video
skupinové foto
Potřebujeme šťávu! (11. hra)
Jiné názvy pro tuto hru:Nošení vody
Příslušná kapitola v příběhu:zde
Navázání na příběh:

Scénář, který vám předložili investoři, vyžaduje natáčení v rozličných lokacích. Při natáčení minulé scény jste se dostali do tropických podmínek v nějakém malém africkém státě.

Slunce pražilo a když už jste konečně měli vše potřebné natočeno, zjistili jste, že vašim autům schází benzín. Nejbližší zdroj pohonných látek se nachází ve vzdálené vesnici a jediné, co máte k dispozici na přepravu pohonných hmot k vašim autům, jsou malé čutory od pití.

Čeká vás ještě velká dřina s přepravou pohonných látek – čím dřív zprovozníte svá auta, tím dřív předáte investorům natočený materiál. Cestu vám znepříjemňují domorodci, kteří se vám snaží čutory vylévat. Mezi nimi existuje jeden vyvolený (tzv. latexový mužíček), který sbírá autogramy zahraničních turistů, které na svých cestách potká. Ten vás samozřejmě může výrazně zdržet a pohonné hmoty z čutory vám mohou mezitím vytéct.

S sebou na hru:nic
Pravděpodobnost poškození oblečení:25%
Pravděpodobnost namočení oblečení:50%
Koeficient brutálnosti:50%
Koeficient vnitrotýmové spolupráce:75%
Koeficient mezitýmové spolupráce:-100%
Koeficient běhavosti:75%
Koeficient výtvarné kreativity:0%
Koeficient psychické náročnosti:0%
Pravidla:

Každý hráč obdrží houbičku na nádobí (malá čutora od pití). Pomocí ní se snaží každý tým přepravit co nejvíce pohonných látek (vody) z dvou zdrojů pohonných látek (velkých kýblů) do nádrží svých aut (PET lahve).

Hraje se na louce u lesa. Na ní bude policejní páskou ohraničena hrací plocha. Na jednom jejím konci budou velké kýble s vodou, na druhém konci budou umístěny PET lahve. Každý hráč se snaží v houbičce přenést co nejvíce vody z kýblů do PET lahve svého týmu. Po hrací ploše se však pohybují domorodci (vedoucí), kteří se vám snaží vylévat čutory s pohonnými látkami (vyždímat houbičku). Těm se snažíte vyhnout.

Po hrací ploše se také pohybuje latexový mužíček. Pokud někoho chytí, musí se mu dotyčný podepsat s věnováním o délce alespoň 10 slov (včetně podpisu).

Hru vyhrává ten tým, který nanosí do své PET lahve nejvíce vody.

TýmPořadí v
dílčí hře
Body
vlivu
Vítězné body za
11. natáčecí den
Vítězné
body
celkem
Celkové
pořadí
Akční (1)5.839446321.
Historický (2)2.1761443993.
Sci-fi (3)4.1123844762.
Pohádka (4)1.2021135795.
Western (5)3.1415338864.