Letní tábor techniků - Duncan 2006 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, žonglování, foto a video
skupinové foto
Casting (7. hra)
Jiné názvy pro tuto hru:Hledání Kudyzíka
Příslušná kapitola v příběhu:zde
Navázání na příběh:

Při realizování scénáře jste narazili na podstatný problém: nemáte vhodného herce pro roli Stojana Jakotyče, bratrance Maha Jakobiče, a jeho družky Dominy „Koženky“ Devítiocasé. Investoři šílí – znamená to pro ně další výdaje a hrozí, že by také mohli celé natáčení ukončit!

Abyste takový případ odvrátili, rozhodli jste se najít vhodného herce sami. Bohužel zatím nemáte představu, o jakého herce (co se vzhledu týká) investoři stojí. Nezbývá tedy nic jiného, než obejít všechny investory a zjistit od nich co nejvíce o podobě žádaných herců.

S sebou na hru:Každý hráč tužku
Pravděpodobnost poškození oblečení:1%
Pravděpodobnost namočení oblečení:10%
Koeficient brutálnosti:0%
Koeficient vnitrotýmové spolupráce:100%
Koeficient mezitýmové spolupráce:-100%
Koeficient běhavosti:50%
Koeficient výtvarné kreativity:100%
Koeficient psychické náročnosti:10%
Pravidla:

Každý tým se rozdělí na dvě části (jedna pro horní druhá pro dolní les). V každém lese bude sedm míst, která děti budou hledat (5 pevných - strom, 2 pohyblivá - vedoucí). Po dosažení místa zde dítě zapíše jméno svého týmu (každý tým se na stanovišti zapisuje jen jednou, přiběhne-li dítě k místu, kde je jeho tým již zapsán, hledá dál).

Po skončení časového limitu (cca 30 min.) se týmy shromáždí na tribuně, vyhodnotí se úspěšnost týmů v hledání a začíná druhá fáze. Týmy, stále rozděleny na dvě části, dostanou jednu indicii o Stojanu Jakotyči/Dominy „Koženky“ Devítiocasé za každé místo, kde se zapsaly. Navíc, čím výše jsou zapsány (dříve než ostatní týmy), tím přesnější informaci získávají.

Příklad: U jednoho stromu jsou po první fázi zapsány týmy A,B,C,D,E

tým A dostane informaci, že Stojan Jakotyč má 6 nohou, tým B 5-7 nohou, C 4-8 atd. U jiného místa bude informace jiného typu.

Na základě získaných informací se každá z částí jednotlivých týmů pokusí nakreslit Stojana Jakotyče/Dominu Devítiocasou.

TýmPořadí v
dílčí hře
Body
vlivu
Vítězné body za
7. natáčecí den
Vítězné
body
celkem
Celkové
pořadí
Akční (1)4.1138926053.
Historický (2)1.2040326512.
Sci-fi (3)5.823632801.
Pohádka (4)3.1428325434.
Western (5)2.1738820695.