Letní tábor techniků - Duncan 2006 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, žonglování, foto a video
skupinové foto
Skautování (3. hra)
Jiné názvy pro tuto hru:Su-do-ku
Příslušná kapitola v příběhu:zde
Navázání na příběh:

Všechna studia se vrhla do natáčení a zdá se, že práce pokračuje dobře. Žádné ze studií však netuší, jak jsou na tom ostatní studia co se ovlivňování investorů týká. Přitom by taková informace mohla být klíčová a mohla by studio disponující touto informací výrazně zvýhodnit oproti ostatním studiím.

Je tedy třeba zjistit pokud možno co nejvíce informací o tom, jak si při realizaci společného projektu a ovlivňování investorů počínají ostatní studia. Ve prospěch každého studia hraje to, že nemusí získat úplně všechny informace, ale stačí jim jen určitý počet, z kterého se dá již zbytek informací odhadnout.

S sebou na hru:Tužka a papír (alespoň jednou do týmu)
Pravděpodobnost poškození oblečení:1%
Pravděpodobnost namočení oblečení:10%
Koeficient brutálnosti:5%
Koeficient vnitrotýmové spolupráce:80%
Koeficient mezitýmové spolupráce:-100%
Koeficient běhavosti:40%
Koeficient psychické náročnosti:75%
Pravidla:

Týmy se rozmístí po bázích v lese (umístění báze si na zvolneném území zvolí každý tým sám, ale jemu přidělený vedoucí její pozici musí schválit). Každý tým na začátku hry sestaví svoje vlastní SuDoKu - tj. vyplní čtvercovou síť 9x9 políček čísly 1-9 tak, aby každý řádek, sloupec a každý dílčí čtverec 3x3 obsahoval čísla 1-9 právě jednou. To, jestli jsou čísla rozmístěna správně, ověří vedoucí, který je v bázi s týmem.

V další fázi hry budou hráči krást (viz dále) ostatním týmům jednotlivá čísla jejich SuDoKu (včetně souřadnic jejich umístění) a ze získaných čísel se budou pokoušet vyluštit kompletní SuDoKu ostatních týmů.

Hodnotit se zde bude:

  1. počet vyluštěných polí cizích SuDoKu + počet ubráněných vlastních polí
  2. v případě nerozhodnosti má výhodu tým, který více vyluštil, než ukradl

Podoba SuDoKu:
Každé číslo bude napsané na kartičce, která bude mít na zadní straně uvedeny souřadnice. Po skončení první fáze hry (tvorba SuDoKu) se kartičky v základně otočí lícem dolů, tzn. souřadnicemi nahoru.

Kradení čísel:

Kolem každé báze jsou vyznačeny dva kruhy: menší kruh je vyznačen papírovou páskou, větší kruh je vyznačen fáborky. Oblast mezi těmito dvěma kruhy je obranným pásmem týmu, který sídlí v bázi. Všichni členové tohoto týmu pohybující se v této oblasti jsou obránci. Pokud k bázi přiběhne člen jiného týmu, musí doběhnout až do středu báze cizího týmu aniž by se ho obránci dotkli. Důležité je, že dotyk platí pouze od obránců (tj. členů „domácího“ týmu, kteří se pohybují v označeném mezikruží). Pokud z něj obránci vyběhnou, ztrácejí možnost eliminovat soupeře dotykem. Členové týmu nesmějí vstoupit do malého kruhu ve své vlatní bázi (sporné situace se automaticky rozhodují ve prospěch útočníků).

Pokud útočící hráč proběhne do cizí báze, aniž by se ho nějaký obránce dotknul, může si vybrat jedno z políček SuDoKu, které tam domácí tým má, a to si může odnést.

Pokud se obránce dotkne útočníka, musí útočník odejít minimálně na hranici většího kruhu.

TýmPořadí v
dílčí hře
Body
vlivu
Vítězné body za
3. natáčecí den
Vítězné
body
celkem
Celkové
pořadí
Akční (1)2.1738612103.
Historický (2)3.144008825.
Sci-fi (3)4.1160417651.
Pohádka (4)1.2049614472.
Western (5)5.82369054.