Letní tábor techniků - Duncan 2006 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, žonglování, foto a video
skupinové foto
Železnice na Aljašku (5. hra)
Jiné názvy pro tuto hru:Železnice do Transylvánie
Příslušná kapitola v příběhu:zde
Excel soubor pro přípravu hry:zde (zazipovaný, obsahuje MAKRA!)
Navázání na příběh:

Je na čase zviditelnit váš právě se rodící projekt. Investoři rozhodli, že byste se měli zúčastnit filmového festivalu na Aljašce. Nezbývá tedy nic jiného, než prozkoumat vlakový jízdní řád a vyrazit na cestu.

Podle vašeho názoru by se však samotná cesta na Aljašku nevyplatila, a proto jste se rozhodli, že cestou navštívíte co nejvíce dalších festivalů. Po prozkoumání festivalového katalogu jste zjistili, že festivaly se ve stejné době konají ve čtyřiceti státech USA. Vaším úkolem je tedy navštívit co nejvíce festivalů (a hlavně pak ten na Aljašce), kde budete propagovat váš společný film.

S sebou na hru:1x tužku pro každý tým
Pravděpodobnost poškození oblečení:1%
Pravděpodobnost namočení oblečení:1%
Koeficient brutálnosti:0%
Koeficient vnitrotýmové spolupráce:100%
Koeficient mezitýmové spolupráce:0%
Koeficient běhavosti:50-100%
Koeficient psychické náročnosti:25%
Pravidla:

Jistá část okolí Duncanu je rozdělena na čtyřicet téměř čtvercových území, které tvoří šachovnici 4 x 10 územních polí a představují 40 větších států USA. Každý stát (území) má pevně určený počet týmů, které si mohou stát přivlastnit (zabrat). Na začátku všechny týmy vlastní stát Mississippi. Každý stát má dále pevně stanoven seznam sousedních států, do kterých lze postavit z tohoto státu železnici (některé hranice mezi státy jsou tvořeny horami, a proto nelze stavět trať, tedy státy spolu nesousedí). Vašim cílem je postavit ze státu Mississippi co největší železniční síť vedoucí pouze přes státy, které spolu sousedí a které si přivlastníte. Železniční síť musí být v jednom kuse (nepřerušovaná) a musí vycházet z domácího státu Mississippi. Speciální bonus obdržíte za postavení železnice na Aljašku (trať přes Kanadu neřešte).

Na každém státu, přibližně ve středu, je umístěn průvodní papír, který obsahuje kolonky pro potenciální vlastníky, kteří mohou dané území vlastnit a stavět na něm železnici. Vlastníci mohou být 3 až 5 týmů.

Každému týmu bude na začátku hry přidělen jeden vedoucí, který bude chodit tam, kam si budete přát (bude se pohybovat vždy s jedním členem týmu). Tento vedoucí bude mít kompletní mapu všech států a přehled o jejich sousedění. Tuto mapu vám však nedá nikdy k nahlédnutí. Do této mapy si bude značit, které státy jste již zabrali a bude vám udělovat povolení k zabírání dalších států. Vy obdržíte taktéž mapu, ale pouze prázdnou šachovnici 4 x 10, kterou si budete moc podle libosti vyplňovat.

Budete-li chtít zabrat nějaký stát, musíte vždy přijít za svým vedoucím a říct mu název státu, který chcete zabrat (tipovat je zakázáno). Vedoucí se podívá do své mapy a ověří, že existuje sousedící stát, který již vlastníte (na začátku je tímto státem pouze Mississippi). Pokud existuje, vydá vám jednu samolepku vaší specifické barvy, na kterou napíše iniciály státu. S touto samolepkou vyšlete hráče k průvodnímu papíru státu, který chcete zabrat. Bude-li na papíru aspoň jedno volné pole pro vlastnictví, smíte samolepku do volné kolonky nalepit a stát tím zabrat. Hráč pak má povinnost vrátit se ke svému vedoucímu a potvrdit mu zabrání státu. Teprve po tomto potvrzení si vedoucí do své mapy poznačí, že stát vlastníte a že se smíte z něj dále expandovat. Tým, jehož hráč potvrdí vlastnění státu neoprávněně, bude ze hry diskvalifikován. Jednomu hráči bude v jeden okamžik vydána pouze jedna samolepka.

Ukázka průvodního papíru:

Z ukázkového průvodního listu lze přečíst: stát Mississippi, jehož nejlidnatější město Jackson (uvedeno v závorce), má až 5 vlastníků (kolonky 1 až 5); má číslo 1; sousedí se 3mi dalšími státy. Se státem Joudov s číslem 2 sousedí na své východní hranici (podle /V/).

Hodnocení: za každý zabraný stát máte jeden bod, za zabrání státu Aljaška získáte 5 bodů.

TýmPořadí v
dílčí hře
Body
vlivu
Vítězné body za
5. natáčecí den
Vítězné
body
celkem
Celkové
pořadí
Akční (1)5.828214783.
Historický (2)3.1425515335.
Sci-fi (3)1.2048127121.
Pohádka (4)2.1726619582.
Western (5)4.1120315914.