Letní tábor techniků - Duncan 2006 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, žonglování, foto a video
skupinové foto
Kulisy (9. hra)
Jiné názvy pro tuto hru:Rodná a obchodní čísla
Příslušná kapitola v příběhu:zde
Excel soubor pro přípravu hry:zde (zazipovaný, obsahuje MAKRA!)
Navázání na příběh:

Investoři si na natáčení další scény vymysleli nový požadavek: požadují sehnat kulisu nadměrných rozměrů. Mistrové kulisáři jsou však bezradní – vůbec netuší, kdo by jim mohl takovou kulisu sehnat. Proto se obrátili na vás s prosbou, abyste jim ji vyrobili.

Úkolu se zhostilo každé studio po svém a do výroby se pustili všichni členové všech studií. Každá kulisa se skládá z několika částí, které se do sebe přesně zapadají (na způsob puzzle). Snahou každého člena studia je pro své studio získat co nejvýhodnější díl kulisy, do kterého zapadnou další díly.

S sebou na hru:nic
Pravděpodobnost poškození oblečení:0%
Pravděpodobnost namočení oblečení:0%
Koeficient brutálnosti:0%
Koeficient vnitrotýmové spolupráce:100%
Koeficient mezitýmové spolupráce:-100%
Koeficient běhavosti:10%
Koeficient psychické náročnosti:75%
Pravidla:

Každý hráč dostane na startu hry papírek se svým jménem a náhodným 5ti ciferným číslem (cifry se můžou opakovat). Příklad: Pešata 23356. Po Duncanu se vyskytuje několik vedoucích, kteří také mají přiděleno jedno 5ti ciferné číslo. Těmto číslům budeme říkat rodná čísla (prodejní/nákupní kód). Každý vedoucí na začátku hry vyvěsí své rodné číslo v místě svého stanoviště.

Kromě rodných čísel je ve hře ještě spousta čísel obchodních (jednotlivé díly kulis), která jsou taktéž 5ti ciferná. Tato čísla jsou vytvořena pomocí generátoru náhodných čísel. Na začátku hry je budou vlastnit pouze vedoucí a to tak, aby každý měl zhruba stejný počet. Na začátku hry vedoucí pod své rodné číslo vyvěsí pět čísel obchodních. Zbylá čísla uchovává v tajnosti. Obchodní čísla jsou barevně nebo jinak odlišena, aby se nepletla s rodnými čísly.

Každý hráč dále obdrží na začátku hry 5 dublonů (peněz). Za 5 dublonů si může každý hráč zakoupit od vedoucího libovolné obchodní číslo (metoda kdo dřív přijde, ten dřív mele). Hráč může získat slevu tolik dublonů, kolik cifer kupovaného obchodního čísla se shoduje s ciframi rodného čísla hráče, přičemž na pozicích shodujících se cifer nezáleží. Příklad: hráč s rodným číslem 23356 kupuje obchodní číslo 33626 a zaplatí za něj pouze 1 dublon - získává slevu 4 dublony, protože se shoduje 4x: cifry 2, 3, 6, 3.

Každý hráč může libovolné obchodní číslo prodat u jiného vedoucího, než jej zakoupil, za tolik dublonů, kolik se shoduje cifer prodávaného obchodního čísla a rodného čísla vedoucího. Díky tomuto obchodu si hráči mohou vydělat dublony.

Jakmile vedoucí prodá všech 5 vyvěšených obchodních čísel, vyvěsí nových 5 obchodních čísel ze zásoby. Hráč, který od vedoucího koupí číslo, musí jít na konec nákupní fronty nebo k jinému vedoucímu.

Hráči smějí vzájemně mezi sebou s obchodními čísly obchodovat. Pokud se dohodnou na nějakém obchodu (ať už výměna čísel nebo nákup/prodej), není možné se nijak vymáhat škody, pokud některá strana dohodu nedodrží. Chce-li mít hráč záruku, že obchod proběhne podle dohody, může přijít za jedním specielním vedoucím, který na dodržení dohody dohlédne.

Cílem hry je, aby tým sestavil co nejdelší řetězec obchodních čísel (co největší kulisu). Pro každé dvě sousední čísla tohoto řetězce platí, že poslední dvě cifry prvního čísla jsou stejné jako první dvě cifry druhého čísla (tj. že díly kulis do sebe správně zapadají).

TýmPořadí v
dílčí hře
Body
vlivu
Vítězné body za
9. natáčecí den
Vítězné
body
celkem
Celkové
pořadí
Akční (1)1.2087536872.
Historický (2)5.831933384.
Sci-fi (3)2.1743039651.
Pohádka (4)3.146230885.
Western (5)4.11101634283.