Letní tábor techniků - Duncan 2006 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, žonglování, foto a video
skupinové foto
Z(a)tracená hra (13. hra)
Jiné názvy pro tuto hru:Zatracená hra
Příslušná kapitola v příběhu:zde
Navázání na příběh:
- bude doplněno -
S sebou na hru:nic
Pravděpodobnost poškození oblečení:1%
Pravděpodobnost namočení oblečení:1%
Koeficient brutálnosti:0%
Koeficient vnitrotýmové spolupráce:100%
Koeficient mezitýmové spolupráce:0%
Koeficient běhavosti:25%
Koeficient výtvarné kreativity:0%
Koeficient psychické náročnosti:99%
Pravidla:

Cíl hry:

Úkolem každého týmu je získávat suroviny, vojska, bojovat v lese a plnit různé úkoly. Čím větší má na konci hry hráč armádu, čím více zlata a surovin, tím lépe se umístí.

Pravidla hry:

Každý člen týmu (dále jen "hrdina") dostane kartičku se svým jménem a kolonkami, které budou zaznamenávat co u sebe hráč má (zboží, sílu armády, předměty pro úkoly atp), viz. Kartička.

Každý hrdina se snaží přispívat svému týmu zvyšováním síly armád, vyděláváním zlata nebo třeba válčením.

 1. Vedoucí - NPC

  V okolí Duncanu se vyskytuje několik vedoucích, u kterých se dají získávat úkoly, informace (můžete se vedoucího zeptat na nějaký úkol a třeba vás někam nasměruje) a především pracovat. Práce může být různá, od těžby rudy přes trénink vojáků až po ohnivé projevy před vesničany.

  • 1.1 - Důl/Mistr Horník + Kovář

   Zde může hrdina těžit rudu. To se provádí tak, že vezme jeden z připravených kamenů, donese je na určené stanoviště a zpět. Tímto úkonem získá určité množství rudy (závislé na hmotnosti kamene)

   Druhá činnost je přepracovávání rudy na zbraně. To se provádí zvedáním kamene ze země nad hlavu, čím vícekrát kámen zvedne a čím je těžší, tím více rudy se převede na zbraně.

   Zbraně si může hrdina nechat na hradě převést na SA (viz. dále).

  • 1.2 - Trh/Centrum - Vesničané, obchodníci

   Centrum města slouží jako střed veškerého dění, jsou zde obchodníci, vesničané, hospody atp. Hrdina zde může nakupovat a prodávat zboží (vedoucí má pevně dané ceny) nebo pokoušet se zaujmou projevem k lidu (a získat tak podporu několika dalších rolníků do svých řad) a také získávat informace.

   Dále se zde dají měnit předměty mezi hráči (a to i různých týmů).

  • 1.3 - Hrad - Generál

   Na hradě se cvičí zkušené armády. Hrdina cvičením zlepšuje úroveň svých armád, čím více bude cvičit, tím větší sílu získá. Také si zde může nechat „převést“ zbraně na SA (viz. níže) nebo převádět SA mezi hráči (např. přijde Pešata s 500 SA a řekne, že chce dát každému z 5 lidí vedle něj stojících 100 SA).

 2. Boj

  V lese se pohybují vedoucí, kteří u sebe mají kartičku armády. Hrdina neví, jak velkou armádu u sebe vedoucí má, dokud se s ním nestřetne. Pokud se hrdina dotkne vedoucího nebo vedoucí jeho, musí hrdina vedoucímu ukázat svoji kartičku, vedoucí pak porovná Sílu Armády (SA) hrdiny se svojí SA (kterou má u sebe vedoucí pevně zaznamenanou a už jí nemůže měnit). Hrdina ztratí tolik SA, kolik má vedoucí děleno 2, stejně tak vedoucí ztratí tolik SA, kolik měl hrdina děleno 2. (např. pokud se střetne hrdina s SA = 500 proti vedoucímu s SA = 300, tak hrdina ztratí 150 SA ( = 300 / 2) a vedoucí 250 SA ( = 500 / 2)). Pokud klesne hrdinova SA na nulu, hrdina zemřel, ztrácí všechno své zlato a předměty. Pokud klesne vedoucího SA na nulu, vedoucí zemřel, dá hráči svoje zlato a předměty a vybere si novou kartičku armád.

  Pokud bude chtít hrdina s vedoucím znovu bojovat, musí odejít z dohledu.

  Výjimku tvoří nestvůry které nejsou agresivní, tzn. na hrdinu hned nezaútočí. V takovém případě sdělí vedoucí hrdinovi, o jakou nestvůru se jedná (nikoli však její sílu, pouze jméno) a ten se může rozhodnout, zda-li se do boje pustí.

  Pokud chce hrdina u vedoucího splnit nějaký úkol, musí se ho stejně dotknout. Pokud má u sebe vedoucí neagresivní nestvůru, nemusí hrdina bojovat a rovnou začít řešit úkol, pokud je nestvůra agresivní, musí ji hrdina nejprve porazit.

  Pokud nemá hrdina SA alespoň 100, tak NESMÍ vstoupit do lesa, pokud jeho SA klesne pod 100, musí les okamžitě opustit.

 3. Úkoly

  Vedoucí na svých stanovištích vyvěšují různé úkoly, které hrdinové můžou a nemusí plnit. Úkol si žádným způsobem "neberou", pouze si přečtou jeho obsah a pokusí se ho splnit. Jakmile je úkol splněn (pokud např. nelze splnit vícekrát), vydá vedoucí hrdinovi odměnu a úkol tomuto týmu zruší (ale stále ho můžou splnit ostatní týmy!). Důležité k plnění úkolů jsou informace, hráč se může kdykoli zeptat kteréhokoli vedoucího a zaplatit určitou sumu (různá u různých vedoucích) a vedoucí mu poví co ví (což ovšem může být také nic!)

  Úkol může vypadat např. následovně:

  Ztracený pluh

  Vesničanovi Charlie se ztratil pluh, nabízí 100 zlata tomu, kdo ho najde.

  Řešení:

  Pokud budete zjišťovat informace hned na tržišti (vedoucí na tomto stanovišti), zloděj Tim řekne, že ho ukradl a prodal kováři a pak zmizí v davu. Když přijdete za kovářem, ten ho má, ale nechce vám ho prodat a místo toho řekne, že když u něj uděláte práci v hodnotě převedení 5 rudy na železo, že vám ho dá (tzn. nějaký hrdina řekne, že chce pluh, bude chvíli zvedat kamení a pak dostane pluh). Pokud teď donesete pluh zpět na trh, získáte odměnu 100 zl.

TýmPořadí v
dílčí hře
Body
vlivu
Vítězné body za
13. natáčecí den
Vítězné
body
celkem
Celkové
pořadí
Akční (1)2.1761458241.
Historický (2)4.1150253193.
Sci-fi (3)1.2051353562.
Pohádka (4)5.816240175.
Western (5)3.1434347724.