Letní tábor techniků - Duncan 2006 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, žonglování, foto a video
skupinové foto
Hledání VNMek [VéEnEmek] (4. hra)
Jiné názvy pro tuto hru:Foto-orienťák
Příslušná kapitola v příběhu:zde
Navázání na příběh:

Investoři jsou s vašimi výsledky prozatím velmi spokojeni. To však rozhodně neznamená, že by na vás měli menší požadavky – ba právě naopak, jejich požadavky jsou čím dál tím větší. Zrovna nyní po vás chtějí, abyste jim vybrali co nejlepší nové natáčecí lokace (Vhodná Natáčecí Místa). Dostali jste fotografie jimi vybraných lokací, ze kterých máte vybrat ty nejlepší.

Pro zvýšení objektivity se každé studio rozhodlo, že kvalitu každé lokace ohodnotí každý člen týmu zvlášť. Studio označí lokaci za tím lepší, čím více jeho členů se shodne na její vhodnosti. Aby si studio získalo přízeň investorů, snaží se označit co nejvíce lokací – a snaží se to vykonat v co nejkratším čase.

S sebou na hru:nic
Pravděpodobnost poškození oblečení:1%
Pravděpodobnost namočení oblečení:10%
Koeficient brutálnosti:0%
Koeficient vnitrotýmové spolupráce:100%
Koeficient mezitýmové spolupráce:-100%
Koeficient běhavosti:10%
Koeficient psychické náročnosti:1%
Pravidla:

Hráči v týmu dostanou čísla (1..10) a podle čísel se budou postupně vypouštět (tj. nejdřív všechny jedničky, pak všechny dvojky atd..) na trať. Trať je označena fotkami. Na každém stanovišti je fotka, na které je vyobrazen pohled z příštího stanoviště na to současné (např. na prvním stanovišti – tribuně – je fotka, která zobrazuje pohled směrem k tribuně od vchodu do spodního lesa. Spodní les je tedy druhým stanovištěm.).

Hráči budou mít za úkol projít trať co nejrychleji. Podél trati budou dále vedoucí, u kterých bude potřeba se zastavit a splnit jejich úkol. Úkol bude spočívat v tom, že vedoucí položí hráčům otevřenou otázku (např.: řekni nějakou květinu) a hráči budou mít za úkol odpovědět pokud možno stejně, jako zbytek jejich týmu, přičemž odpověď bude muset být smysluplná (tzn. na kytku nebudou odpovídat "bagr").

Před začátkem budou mít týmy cca 5 minut čas, aby se jejich členové domluvili, jak budou odpovídat.

Hodnocení:

  1. Čas jednotlivců
  2. Shoda odpovědí. V rámci týmu se rozdělí odpovědi hráčů na jednu otázku do shodných skupin a za každou takovou skupinu dostane tým (x-1)^2 bodů, kde x je počet shodných odpovědí.
    Příklad: Je 9 hráčů v týmu. Pokud na jednu otázku odpoví každý jinak, dostane tým 9*(1-1)^2 = 0 bodů. Pokud odpoví všichni stejně, dostane tým 1*(9-1)^2 = 64 bodů.

    Body za jednotlivé otázky se sečtou a máme výsledné pořadí za otázky.
  3. Sečte se pořadí za čas a za otázky, čímž dostaneme celkové pořadí.

TýmPořadí v
dílčí hře
Body
vlivu
Vítězné body za
4. natáčecí den
Vítězné
body
celkem
Celkové
pořadí
Akční (1)4.1126814783.
Historický (2)2.1739612785.
Sci-fi (3)3.1446622311.
Pohádka (4)5.824516922.
Western (5)1.2048413884.