Letní tábor techniků - Duncan 2009 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, modelaření, žonglování, foto a video
skupinové foto
Výprava do podzemí (1. hra)
Navázání na příběh:

Jak jste sestoupili hlouběji do podzemí a zahlédli první zlaté valounky, některým z vašich druhů zablésklo rudě v očích a vyrazili okamžitě hrabat poklady pro sebe. Přitom se všichni začali navzájem osočovat ze zabírání a krádeží, nejprve slovně, ale po chvíli došlo i na zbraně. V několika minutách vypukl obrovský chaos, ve kterém už vůbec nebylo lehké poznat, kdo koho vlastně z čeho nařknul, komu se chce vyhnout a koho raději setnout. Spíše než hledat své nepřátele začlo být ale v tomto zmatku mnohem důležitější hledat své přátele. Kdo by zůstal sám, vůbec by neměl šanci ...

Místo hry:Dolní les
S sebou na hru:Vůbec nic
Koeficient běhavosti:20%
Koeficient psychické náročnosti:87,3%
Koeficient týmové spolupráce:100%
Pravděpodobnost namočení oblečení:35%
Pravděpodobnost poškození oblečení:0%
Pravidla:

Po herním území na nachází nachází dva druhy papírků a nápovědný seznam - ten vám pomůže se mezi sebou orientovat (pozn.: seznam jmen s fotkami).

První druh papírků obsahuje vždy jméno (hráče) a číslo. Každé číslo mají takto přiřazeni právě dva hráči, ale jeden hráč má více čísel. Hráči se stejným číslem nejsou nepřátelští a jsou tedy spolu v herním týmu. Vaším cílem je v prvním kroku hry identifikovat a sestavit celý svůj tým.

Krom toho se na herním území vyskytují ještě druhé papírky, které obsahují číslo a slovo. Tato čísla se shodují s čísly z prvního druhu papírků. Konečným cílem každého týmu je nalézt všechna slova přiřazená číslům jeho vnitřních dvojic. Seřazením těchto slov podle čísel vznikne věta, kterou sdělíte určenému vedoucímu.

K vedoucímu musí přijít tým v plném složení. Vedoucí zkontroluje složení týmu a správnost věty a zapíše čas. Tento čas je jediným kritériem hodnocení hry.

Pokud přijde tým ve špatném složení nebo se špatným zněním věty, vedoucí mu toto oznámí, ale žádný postih za to není - je jen třeba se ještě chvíli snažit chybu odhalit.

Vyhodnocení hry:

Tým Počet správných slov Počet špatně umístěných slov Pořadí
(1) Darth WaWer 11 1 4
(2) Primi Tüf 18 0 1
(3) Svatý Pij 14 1 3
(4) Krasava 11 3 5
(5) Princezna Leia 9 5 6
(6) Biccus Dyckus 17 8 2