Letní tábor techniků - Duncan 2009 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, modelaření, žonglování, foto a video
skupinové foto
Svitky (5. hra)
Navázání na příběh:

Ošuntělý Biccus v zašpiněném plášti se plížil podzemní chodbou a byl již velmi znaven po dvoutýdením hledání zlata a dosavadních nevalných úspěších. Temnou chodbu před ním jen matně osvětlovala jeho skomírající pochodeň a její plamen se odrážel na slizkým mechem potažených zdech. Do nohou se mu kradla zima a kručelo mu v břiše. Sedl si na zem a opřel se o vlhkou zeď aby na chvíli spočinoul a nasytil se sušeného masa, než se vydá hlouběji. U jídla v duchu přemítal o tom, jak je rád, že v podzemí zatím nenarazil na draka hlídajícího zlato, kterého legenda předpovídala. I tak ale stačí, že se ostatní obrátili proti němu. Snad se mu podaří vyváznout odsud lépe než předchozí výpravě, jejíž pozůstatky nachází na každém kroku.

Když dojedl, na chvíli v sedě zavřel oči, aby posbíral síly na další cestu. Zaklimbal jen na chviličku, ale hned se vzbudil strašným šokem: „Nedáš si mech?“. Lekl se až se svalil na zem. Otevřel oči a zrak mu padl na nějaký starý svitek na zemi napůl zarostlý mechem. Teprve potom si všiml, že se nad ním sklání bláznivý stařec v šedém. Za ty dva týdny v podzemí se jej už téměř naučil ignorovat, jen kdyby na jeho slovech nebylo občas něco zajímavě věcného. Biccus vydoloval starý svitek z mechu a zahleděl se na něj. Na okraji měl tajemný symbol a bylo z něj cítit podivně hřejivé teplo. Čím víc se soustředil na symbol na okraji, tím více cítil, že mu svitek dodává síly. Starci se nápadně zablísklo v očích, prohlásil „Opatrně, ostatní čerpají také, nepřežeňte to. Nebude rád, ne, rozhodně nebude rád.“

Místo hry:Horní les
S sebou na hru:Dle uvážení
Koeficient běhavosti:45%
Koeficient psychické náročnosti:90%
Koeficient týmové spolupráce:50%
Pravděpodobnost namočení oblečení:35%
Pravděpodobnost poškození oblečení:0%
Koeficient brutálnosti:0%
Pravidla:

Po lese se vyskytují zaklínadla, kde každé zaklínadlo je tvořeno několika svitky - papírky. Na každém papírku jsou tři části: symbol, číslo a mřížka s políčky:

  • Symbol určuje, ke kterému zaklínadlu papírek náleží. Papírky se stejným symbolem náleží stejnému zaklínadlu.
  • Číslo slouží jako jednoznačná identifikace papírku, tj. každý papírek má jiné číslo. Na počátku hry dostane každý tým seznam čísel papírků, za něž bude na konci obodován. Každý papírek je takto přidělen právě jednomu týmu. Tyto seznamy nejsou veřejné, takže nikdo neví, které papírky náleží ostatním týmům. Žádný tým ale nemá přiděleny dva papírky se stejným symbolem.
  • Mřížka na papírku obsahuje 60 políček a tato slouží k lepení samolepek. Na počátku hry dostane každý tým 250 samolepek a ty může kdykoliv v průběhu hry nalepit do políček v mřížkách na papírcích, vždy ale právě jednu samolepku do jednoho políčka.

Za rozmístění samolepek na papírcích budou na konci hry učeny body, kdy každý tým je hodnocen za papírky, které mu byly na počátku hry přiděleny. Důležitý je pouze počet samolepek na papírku (tj. nezáleží na jejich poloze ani uspořádání). Hodnocení proběhne následovně:

  • Počet samolepek na papírech jednoho zaklínadla (tj. na papírech se stejným symbolem) se sečte a pokud je větší než počet kolonek na jednotlivých papírcích (tj. 60), nemá za toto zaklínadlo nikdo žádné body.
  • Pokud počet samolepek na jednom zaklínadle není větší než počet kolonek na jednotlivých papírcích, pak dostane každý tým tolik bodů, kolik měl samolepek na jemu přiděleném papírku. Krom toho se ale ještě spočte kolik samolepek by na zaklínadlo bylo možno přidat než by se score vynulovalo podle prvního pravidla, což jsou v podstatě nevyužité body na tomto zaklínadle. Tyto nevyužité body budou vynásobeny (počet účastníků zaklínadla*0,75) a rovnoměrně rozděleny mezi všechny týmy, které se zaklínadla účastní (tj. mají přidělen papírek s příslušným symbolem)

Body za jednotlivá zaklínadla, kterých se tým účastní, se sčítají a počítají do výsledného hodnocení. Cílem hry je samozřejmě dosažení co největšího počtu bodů.

Příklad vyhodnocení bodů jednoho zaklínadla:

Zaklínadlo Fň (velmi jednoduché) se skládá ze dvou papírků, jeden z nich je přidělen týmu A a druhý týmu B. Na každém z těchto dvou papírků je 60 polí, takže oba týmy mohou nalepit až 60 samolepek. Zde je několik situací vyhodnocení:

  1. Nikdo z týmů nenalepí nic, tj. celkový součet samolepek je 0. Na zaklínadle zbývá 60 nevyužitých polí, které budou vynásobeny (2*0,75), tj. 1,5 a rozděleny mezi týmy, takže oba týmy za toto zaklínadlo dostanou 45 bodů každý.
  2. Tým A nalepí na zaklínadlo 40 samolepek a tým B nic. Součet je tedy 40 papírků. Tým A dostane za papírky 40 bodů a zbylých nevyužitých 20 se vynásobí 1,5 a opět rovnoměrně rozdělí. Tým A tedy za tuto situaci dostane 55 bodů, zatímco tým B jen 15.
  3. Tým A nalepí 40 samolepek a tým B také 40 samolepek. Celkový součet samolepek je 80, což překračuje počet polí na jednotlivých papírcích (60), takže za toto zaklínadlo mají oba týmy 0 bodů.

Jak je vidět, nevyplatí se být příliš velký hamoun, ale místo toho pečlivě sledovat, jak si počínají protihráči.

Vyhodnocení hry:

Tým Počet bodů Pořadí
(1) Darth WaWer 231,5 6
(2) Primi Tüf 293,25 2
(3) Svatý Pij 239 5
(4) Krasava 259,25 4
(5) Princezna Leia 306 1
(6) Biccus Dyckus 292,25 3