Letní tábor techniků - Duncan 2009 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, modelaření, žonglování, foto a video
skupinové foto
Noemova archa (2. hra)
Navázání na příběh:

Odhalování tajemství jeskyně a zabírání jejích pokladů je sice v plném proudu, ale komplex je velmi rozsáhlý a neskrývá ve svých hlubinách jen zlato a jiné drahé kovy. Při průzkumech jste si začali všímat rozličných tvorů, kteří se zde během věků zabydleli, ať už jde o pradávné mýtické bytosti nebo jen o litou zvěř. Ty vypočítavější z vás hned napadlo, že by bylo vhodné tyto tvory začít chovat a cvičit pro vlastní užitek a pro posílení vašich řad. Bohužel potřeba schopných bojovníků je akutní na všech stranách sporu, a tak se jich každý snaží lapit co nejvíce, i zároveň hatit snahu těm ostatním. Ty pravé války o bájný dračí poklad teprve začínají...

Místo hry:Dolní les
S sebou na hru:Tužku (lépe fix)
Koeficient běhavosti:95%
Koeficient psychické náročnosti:20%
Koeficient týmové spolupráce:75%
Pravděpodobnost namočení oblečení:40%
Pravděpodobnost poškození oblečení:20%
Pravidla:

Na začátku hry si každý tým mezi sebe rozdělí hodnosti (čísla 1-9) a vydají se se svým vedoucím do lesa, kde si vytvoří bázi. Báze musí být schválena vedoucím a jednotlivé báze musí být dostatečně daleko od sebe.

V lese jsou kromě vedoucích v bázi další 2 vedoucí na daných stanovištích, kteří vydávají zvířátka. Druhů zvířátek je celkově 30, každé existuje v páru, tedy sameček + samička a oba tito vedoucí vydávají pouze jedno pohlaví, tedy pouze samečky, nebo pouze samičky. Vydávající vedoucí mají zvířátka na kartičkách, které na začátku hry zamíchají a po zbytek hry rozdávají zvířátka ve vzniklém pořadí (rozuměj: vydané zvířátko zapíše na hráčův papír a kartičku zařadí na spodek balíčku). Vaším úkolem je chodit pro zvířátka k vydávajícím vedoucím, nosit je do své báze a vytvářet páry.

Samotné nošení zvířátek je ale omezeno několika pravidly:

  • V jednom okamžiku můžete u sebe mít maximálně 2 zvířátka a to jednoho samečka a jednu samičku (nemusí být ale od stejného druhu zvířátka).
  • Nemůžete od vedoucího dostat zvířátko s pohlavím, které je identické s pohlavím vašeho posledně zapsaného zvířátka - pokud je posledním zapsaným zvířátkem samička, musím teď tedy pro samečka k druhému vydávajícímu a naopak.
  • Na nošení zvířátek dostanete od svého vedoucího speciální papíry. Střídají se na něm kolonky pro samečky a samičky, což vám i vedoucím usnadní přehled o nošení zvířátek. Pokud byste svůj papír zaplnili, či ztratili, váš bázový vedoucí vám dá nový. Na jiný papír, než tento, vám zvířátka nebudou napsána.
  • Hlídejte si sami, aby se vám vydávající vedoucí vedle názvu zvířátka podepsal, nepodepsaná zvířátka nebudou vaši bázoví vedoucí přijímat a vydávající vedoucí neberou na pozdější reklamace ohled.

Během nošení zvířátek a běhání po lese můžete hatit snahu ostatním nosícím tím, že je budete lovit. Abyste vůbec ale mohli lovit, musíte mít u sebe alespoň jedno aktivní zvířátko. Pokud chytnete jiného hráče (stačí dotyk), ukážete mu, že máte aktivní zvířátko a porovnáte čísla svých hodností. Platí jednoduché pravidlo, že vyšší berou nižší, ale s výjimkou nejnižších, kteří berou nejvyššího (9 nemůže vzít 1, ale 1 bere 9). Číslo hodnosti nemusí být na viditelném místě (dokonce se nedoporučuje, aby bylo) , ale při souboji jej musíte ukázat protivníkovi. Vítěz má právo škrtnout poraženému všechna aktivní zvířátka, která má u sebe. Pozor! Zvířátka si nebere, jen škrtá. Pokud by došlo k remíze, škrtají si aktivní zvířátka navzájem oba (oba prohráli).

Konečné hodnocení se skládá z počtu donesených párů. Pokud tedy budete mít 10 samečků zvířátka ABC a žádnou samičku ABC, nemáte za to ani jeden bod! Za každý donesený pár od stejného druhu zvířátka dostáváte tolik bodů, kolikátý pár to je. Pokud tedy donesete 4 páry ABC a 2 páry XYZ, máte za ně 13 bodů (4+3+2+1)+(2+1)=13). Kterýkoli člen týmu může kdykoli nahlédnout do seznamu svému bázovému vedoucímu (ale jen svému!), aby věděl, co nosit.

Vyhodnocení hry:

Tým Počet párů Počet bodů Pořadí
(1) Darth WaWer 22 32 2
(2) Primi Tüf 19 23 3
(3) Svatý Pij 36 53 1
(4) Krasava 15 17 4
(5) Princezna Leia 14 16 5
(6) Biccus Dyckus 13 15 6