Letní tábor techniků - Duncan 2009 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, modelaření, žonglování, foto a video
skupinové foto
Sedmero tajemných bran (9. hra)
Navázání na příběh:

Hlouběji v podzemí jste objevili několik tajemných bran popsaných podivnými runami. Několikrát jste se je pokoušeli otevřít různými metodami, ale neúspěšně. Nakonec jste dospěli k závěru, že každá z těchto bran se zřejmě otvírá vyslovením hesla, které k té konkrétní bráně náleží. Protože ale původní obyvatelé byli zřejmě dosti zapomnětliví, ony věty nutné k otevření brán do každé z nich zdobně vyryli v jejich runovém písmu. Doba, kdy zde žila tato stará kultura je však už nenávratně pryč a její jazyk ani písmo už nikdo neovládá.

Existuje však jedna možnost, jak brány otevřít. Během vaší cesty skrz podzemí jste si všímali náhodně rozmístěných starých svitků, díky nimž by bylo možné starobylé písmo rozluštit. Tyto svitky byly ale bohužel pevně připevněny ke svým podkladům a tudíž vám nezbývá nic jiného, než je všechny najít, runové písmo ovládnout, rozluštit hesla a magické fráze vyslovit před branami.

Místo hry:Dolní les
S sebou na hru:nic
Koeficient běhavosti:38%
Koeficient psychické náročnosti:100%
Koeficient týmové spolupráce:90%
Pravděpodobnost namočení oblečení:1%
Pravděpodobnost poškození oblečení:1%
Koeficient brutálnosti:0%
Pravidla:

Po lese je rozmístěno 7 vedoucích, kteří symbolizují tajemné brány, na které jste při průzkumu podzemí narazili. Jak jste si dokázali spočítat z oněch bran, run bylo ve starém jazyce celkem 52. Po lese je tedy rozmístěno 52 papírů formátu A6 symbolizujících svitky. Na každém svitku najdete právě jednu runu a hlásku/slabiku, která té runě náleží. Svitky nemusí vždy být na zcela viditelném a občas ani na lehko dostupném místě, budete tedy muset hledat velice pečlivě. Vaším úkolem je najít všech 52 svitků, naučit se jednotlivé runy, jejich čtení a následně vedoucímu symbolizujícímu jednu z bran správně přečíst magické heslo, které má na sobě napsané.

Fráze musí být vyslovena srozumitelně a artikulovaně, pokud ji tedy jen nějak zahuhláte, pokazíte samohlásku nebo vedoucí vám nebude rozumět, brána se neotevře. Pokusů máte neomezeně, ale výsledné hodnocení se skládá z počtu pokusů použitých na otevření bran a z množství pokladu, které za bránou najdete. U pokladů platí, jak je dobře známo, pravidlo „kdo dřív přijde, ten dřív mele“, ale také „kdo dřív přijde, ten víc unese“ a na posledního nemusí zbýt nic. Hodnotí se tedy počet pokusů, které jste použili na přečtení run, a rovněž, kolikátí jste bránu otevřeli.

Vyhodnocení hry:

Tým Brána 1 Brána 2 Brána 3 Brána 4 Brána 5 Brána 6 Brána 7 Pokusy Body Pořadí
(1) Darth WaWer 6 6 6 6 6 6 6 0,1 6,01 5
(2) Primi Tüf 3 6 1 6 1 6 2 0,9 3,70 1
(3) Svatý Pij 6 6 6 6 6 6 6 0,4 6,06 6
(4) Krasava 1 6 6 6 6 6 4 0,7 5,10 3
(5) Princezna Leia 2 6 6 1 6 6 1 1,0 4,14 2
(6) Biccus Dyckus 6 6 6 6 6 6 6 0,7 5,67 4