Letní tábor techniků - Duncan 2009 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, modelaření, žonglování, foto a video
skupinové foto
Khâzad Doom (12. hra)
Navázání na příběh:

Pro vyvezení obrovského množství nalezeného zlata je třeba nějakého šikovného stroje - například důlního vozíku. Díky zmatené situaci v podzemí však došlo k rozdělení vaší skupiny a proto je nutné postavit pouze poloviny vozíků, které se nakonec musí spojit a odvézt co nejvíce zlata.

Místo hry:Duncan
S sebou na hru:Nic
Koeficient běhavosti:0%
Koeficient psychické náročnosti:80%
Koeficient týmové spolupráce:100%
Pravděpodobnost namočení oblečení:0%
Pravděpodobnost poškození oblečení:1%
Koeficient brutálnosti:0%
Pravidla:

Na začátku hry se každý tým rozdělí na poloviny. Jedna polovina každého týmu odejde do botárny, druhá polovina odejde do modelárny.

Každé polovině týmu je pak sděleno zadání společného úkolu (tentokrát stavba důlního vozíku). Po té mají poloviny týmů 5 minut čas na vymyšlení vhodného postupu.

Po uplynutí této lhůty se z každé poloviny vybere jeden zástupce. Zástupci z obou polovin každého týmu se sejdou na "neutrální půdě" (hala), kde mají 5 minut na to, aby si dohodli způsob spojení obou polovin důlního vozíku.

Limit na stavbu důlního vozíku je zhruba 2 hodiny. Během této doby se zástupci polovin jednoho týmu mohou dvakrát sejít a domluvit si další dětaily.

Vozíky budou testovány nejprve prázdné a po té naložené (hmotnost nákladu bude postupně zvyšována). Vyhrává tým, jehož důlní vozík uveze nejtěžší náklad.

Vyhodnocení hry:

Tým Počet valounků zlata Ujetá vzdálenost (v metrech) Pořadí
(1) Darth WaWer 90 7 1
(2) Primi Tüf 70 0,5 3
(3) Svatý Pij 10 1 6
(4) Krasava 50 3 4
(5) Princezna Leia 90 2 2
(6) Biccus Dyckus 30 3 5