Letní tábor techniků - Duncan 2009 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, modelaření, žonglování, foto a video
skupinové foto
Postav si sám (7. hra)
Navázání na příběh:

Jednotky, které hrdinové skrze portál do jeskyně povolávají, jsou verbovány a trénovány na povrchu. Přípravu jednotek mají na starosti další přívrženci, kteří vybírají u zbrojmistrů takové jednotky, jaké jsou v podzemí právě potřeba. Mohou tak svým výběrem poslat do podzemí i všestranně vycvičenou jednotku, ale hodnotnější jsou jednotky, které se dobře vyznají ve svém oboru. Vycvičené jednotky tak proudí portálem výměnou za nahrabané zlato.

Místo hry:Duncan
S sebou na hru:co uznáte za vhodné
Koeficient běhavosti:1%
Koeficient psychické náročnosti:10%
Koeficient týmové spolupráce:100%
Pravděpodobnost namočení oblečení:0%
Pravděpodobnost poškození oblečení:0%
Koeficient brutálnosti:0%
Pravidla:

U portálu jsou libovolné, kompletní jednotky vykupovány za cenu, určenou dle kompatability jejich částí. Zbrojmistr prodává jednotlivé části jednotek následujícím způsobem: má vždy vystaveno 6 náhodně zvolených částí. Když přiběhne první zájemce, začne zbrojmistr odpočítávat jednu minutu. Pokud nikdo další v limitu nepřiběhne, vybere si zájemce jednu z vystavených částí a dostane ji za cenu, kterou si určí (minimálně 1 zlatý).

Pokud přiběhne alespoň jeden další zájemce (čeká se vždy, než vyprší celý limit jedné minuty), prodává se stylem aukce. Zájemce, který dorazil první, vybere část, o kterou má zájem, a navrhne cenu, kterou je ochoten za ni dát. Pozor: tuto sumu musí mít u sebe (a položit jasně před sebe) - nelze nabízet víc, než mám. Ostatní zájemci se (v pořadí, v jakém dorazili ke zbrojmistrovi) střídají v přihazování. Lze přihodit vždy alespoň o 1 víc než je dosavadní nejvyšší nabídka. Pokud některý zájemce nechce (nebo nemůže) přihodit, nesmí se dál aukce o právě draženou část účastnit. Aukce končí ve chvíli, kdy nikdo nezvýší nabídku. Část jednotky pak získává zájemce, který tuto nejvyšší nabídku dal - musí ji zaplatit a dostane vybranou část jednotky. Jakmile skončí jedno kolo aukce (je prodaná nějaká část jednotky), zbrojmistr ji nahradí novou (náhodně vybranou) částí. Vydražitel jde na konec fronty a další část vybírá další zájemce z fronty. Pokud ten, kdo má zrovna vybírat, žádnou část nechce, přechází právo vybírat část jednotky k dražbě na zájemce, který by měl přihazovat po něm.

Portál ani zbrojmistři nejsou mobilní. U portálu jsou jednotky vykupovány následovně: za každých N kompatabilních částí jednotky hráči obdrží (N * (N + 1)) / 2, tj. 1 + 2 + 3 + ... + N, zlatých.

Příklad: Tým nakoupí části na sestavení jednotky, která má hlavu a obě ruce bojovníka, a trup a nohy mága. Za části boovníka dostane 1 + 2 + 3 = 6 zlatých, a za části mága 1 + 2 = 3 zlaté. Celkem tedy za jednotku dostane 9 zlaťáků.

Hodnotícím kritériem je počet zlaťáků na konci hry (nezáleží tedy na počtu sestavených jednotek a jejich vzhledu). Do začátku dostane každý tým 30 zlatých.

Vyhodnocení hry:

Tým Počet zlaťáků Pořadí
(1) Darth WaWer 237 3 - 4
(2) Primi Tüf 267 2
(3) Svatý Pij 150 6
(4) Krasava 170 5
(5) Princezna Leia 237 3 - 4
(6) Biccus Dyckus 344 1