Letní tábor techniků - Duncan 2009 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, modelaření, žonglování, foto a video
skupinové foto
Noční těžba (10. hra)
Navázání na příběh:

Podařilo se Vám získat plány na velký těžební vozík, který velmi urychlí sbíraní zlata. Aby však zůstala poloha Vašeho portálu utajena je třeba vozík sestavit před setměním a do jeskyně jej dopravit v noci. V jeskyni musíte co nejrychleji zahájit těžbu, aby se Vám vrátily vynaložené náklady a zároveň Vás nepředběhli Vaši soupeři.

Místo hry:Les
S sebou na hru:Důlní vozík s platnou technickou kontrolou
Koeficient běhavosti:50%
Koeficient psychické náročnosti:1%
Koeficient týmové spolupráce:100%
Pravděpodobnost namočení oblečení:10%
Pravděpodobnost poškození oblečení:10%
Koeficient brutálnosti:0%
Pravidla:

Po večeři si každý tým vyrobí důlní vozík (svázaný dřevěný rám). Vozík musí být bezpečný a musí se do něj vejít celý tým. Povinnou výbavou je řádné osvětlení (ideálně 2 přední světla – baterky) a dostatečně velký nákladový prostor (kbelík). Vyrobené vozíky budou následně podrobeny technické kontrole.

Po setmění nasednou týmy do vozíků a vyrazí do jeskyně (vymezeného prostoru v lese). V jeskyni pak budou spuštěna v předu umístěná těžební zařízení (hráč vpředu), která s pomocí pásových dopravníků (hráči uprostřed) přesunou natěžené valouny do nákladového prostoru (na konci). Sbírat valouny jinak než pomocí těžebního zařízení je přísně zakázano a to i v případě vypadnutí valounu z nákladového prostoru!

V případě poruchy (rozpadnutí) vozíku je těžba zastavena a musí být na místě okamžitě provedena oprava.

V případě náhodné kolize s jiným vozíkem je třeba na vozíku, který srážku způsobil provést technickou kontrolu a kontrolu způsobilosti řidiče. Po dobu kontroly je zastavena těžba. Úmyslné najíždění do dalších vozíků je zakázáno a povede k vyloučení z jeskyně (ze hry)!

Hodnotí se počet natěžených valounů v nákladovém prostoru po výjezdu z jeskyně (po konci hry).

Vyhodnocení hry:

Tým Natěžené valounky Pořadí
(1) Darth WaWer 26 4
(2) Primi Tüf 40 3
(3) Svatý Pij 19 5
(4) Krasava 16 6
(5) Princezna Leia 43 2
(6) Biccus Dyckus 49 1