Letní tábor techniků - Duncan 2009 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, modelaření, žonglování, foto a video
skupinové foto

Indicie

  1. Co se stalo s drakem? Odpověď: Šel se projít

  2. Kdo všechno v podzemí zemřel? (jmenovitě) Odpověď: Enrahl, Jadwyga, Bron

  3. Jak se jmenuje stařec v šedém plášti? Odpověď: Atenh

 • Stáli na vrcholku poblíž vchodu do jeskyně. Schylovalo se k bouři a nebe mělo těžkou olověnou barvu. Tu a tam nebe rozčísl blesk a zvedal se mohutný vítr, ale po dešti ani stopy. Zemi kolem pokrývaly temně krvavé ornamenty, které se pomalu rozpouštěly do země. Obřad byl pro všechny velice vysilující, ale i tak se vydali dovnitř.

  4. Kdo zjistil polohu jeskyně? Odpověď: Jadwyga

  5. Kdo se vydal do jeskyně? Odpověď: Enrahl, Jadwyga, Bron a Atenh

  6. Co bylo cílem obřadu? Odpověď: Uspat draka

 • A tak se kněz rozpovídal. Vyprávěl o starci, který v šedém plášti obchází valdorské krčmy a vzpomíná na časy, kdy ho všichni zdravili v úctě. Tu a tam utrousí nějaký ten příběh ze starých časů, ale jinak moc s nikým nemluví.

  7. Jaké je jméno kněze? Odpověď: Leomundas

 • Přišla ke dveřím, na kterých byl honosně vykládaný nápis: Městský strážce věcí esoterických a služebník Vyššího Řádu. Tiše zaklepala a vstoupila. Uvnitř seděl za stolem muž v dlouhém fialovém rouše prolezlém moly a v místnosti byl cítit těžký pach vína. Slečna se na muže usmála a vysekla předpisové pukrle.

  8. Jak se jmenuje muž ve fialovém rouše? Odpověď: Enrahl

  9. Jak si říká dívka, která navštívila strážce věcí esoterických? Odpověď: Samia

 • Seděli spolu dlouho do noci a Samia vyprávěla o dračím pokladu. Nějaké peníze by se mu hodily a plán jeho učednice navíc vypadal, že by mohl vyjít. To půjde, stačí se jen pořádně připravit.

  10. Komu Samia vyprávěla o pokladu? Odpověď: Enrahlovi

  11. Jak se o pokladu Samia dozvěděla? Odpověď: Jako Jadwyga

 • Bron přisedl k muži a pravil: "Moc pěkný příběh, starče. Já vím kdo jsi. Tvé jméno znám, i když bys raději, aby se na něj zapomnělo. Ne, neboj se, tvé tajemství je se mnou v bezpečí."

  12. Ke komu si Bron přisedl? Odpověď: K Atenhovi

 • Starý muž seděl na lavici u dřevěného stolu a hleděl do prázdného korbele, který stál před ním.
  "Krčmáři, nemám co pít, dones víno!" zvolal.
  "Enrahle, ty starý obejdo! Dobře tě znám, nemáš čím zaplatit a beztak už jsi dneska přebral. Nic ti nenaleju, jdi domů!"

  13. Kdo je Enrahl? Odpověď: Fialový mág

 • Cestou z palácových komnat přemítal o zadaném úkolu. Teď je z něj vlastně Královský agent. Nezbývá, než se vydat na cestu v přestrojení. Nejlépe za nějakou váženou osobu.

  14. Kdo je Královský agent? Odpověď: Bron / Leomundas

 • Od té doby tu chodím. Chodím, abych věděl, že jsem. Nic neudělá člověku takovou radost, jako trocha mechu po ránu. A ještě to, že ho přátelé nechtějí zabít. Ale to nevadí, ne všichni mají tak dobré přátele. Nedáte si mech?

  15. Kdo chodí a nabízí mech? Odpověď: Atenh

 • Jadwyga se tiše zaradovala, ani nedoufala, že se najdou čtyři tak rychle.

  16. Kdo je Jadwyga? Odpověď: Čarodějnice / Samia

  17. Proč se měli najít čtyři? Odpověď: Byli potřeba na obřad

 • Dveře do knihovny se s tichým zaskřípěním pomalu otevřely a dovnitř téměř neznatelně vplulo matné poblikávající světlo svíčky. Za světlem skoro stejně potichu následovala malá shrbená postava v tmavě šedém potrhaném plášti.

  18. Kdo se vloupal v noci do knihovny? Odpověď: Jadwyga

  19. Co bylo z knihovny ukradeno? Odpověď: Záznamy a mapa

 • "Výborně!" řekl Leomundas. "Musíme svět od této nelidské stvůry očistit. Myslím, že vím o někom do čtveřice, kdo by nám byl schopen pomoci."

  20. Komu chtěl Leomundas doporučit čtvrtého? Odpověď: Enrahlovi

  21. Koho do čtveřice měl Leomundas namysli? Odpověď: Atenha

 • Na pergamenu s překrásnou pečetí stálo: Ve Valdoru někdo rozvíjí protistátní aktivity v nemalé míře. Podle svědků a důkazů je to někdo vzdělaný a moudrý. Úkol je tedy zřejmý.

  22. Kdo byl držitelem pergamenu s pečetí? Odpověď: Bron / Leomundas

 • Atenh seděl a pozorně poslouchal muže vedle sebe. Nebyl si sice moc jistý, jak jej má vlastně oslovit, ale zato byl rozhodnutý, že jeho úkolu se musí zúčasnit.

  23. Kdo je Atenh? Odpověď: Druid

  24. Koho Atenh poslouchal? Odpověď: Brona

  25. Jakého úkolu se chtěl Atenh zúčastnit? Odpověď: Odhalit Enrahlovi aktivity

 • Jediný o kom tušil, že by mohl náročné požadavky splňovat, byl místní kněz Leomundas. Jelikož se trochu znali, vydal se jej oslovit s nabídkou na uskutečnění výpravy.

  26. Kdo oslovil Leomunda s výpravou? Odpověď: Enrahl

  27. Jaké požadavky měl Leomundas splňovat? Odpověď: Být zběhlý v okultní vědě

 • Žabí oko, mločí žluč, kohoutí pařát a odvar z pavučin postupně přistáli v kotli už tak plném odporné bublající břečky. Krom nejrůznějších přísad v něm také ležela žena. Ještě než kotel vychladl žena z lázně vystoupila. Starým hadrem ze sebe otřela zbytky žlutohnědého slizu a pohlédla na sebe spokojeně do zrcadla. Byla vysoká, plavovlasá a krásná.

  28. Kdo si dal lázeň v podivném odvaru a proč? Odpověď: Jadwyga - proměna na Samiu

 • Bron předstoupil před krále a pokorně se uklonil. Měl to privilegium, že s ním mohl mluvit o samotě a dokonce kvůli němu byli ostatní dvořané vykázáni pryč.

  29. Proč šel Bron ke králi? Odpověď: Byl předvolán jako agent

  30. Co u krále Bron dělal? Odpověď: Dostal úkol odhalit Enrahla

 • "Kdysi býval jedním z moudrých a jsem si jist, že jeho moc ještě zcela nevyprchala. Zkusím se na něj obrátit. Tak nebo tak, nemáme nikoho jiného" zakončil. Enrahl na něj chvíli hleděl a pak tiše řekl jen: "Díky, příteli."

  31. Kdo býval kdysi jedním z moudrých? Odpověď: Atenh / bard

  32. Kdo se chce obrátit na jednoho z moudrých? Odpověď: Leomundas / Bron

 • Studoval zaklínadlo několik hodin, ale stále si nebyl jistý svými kroky. Něco takového už hodně dlouho nedělal. Jestli to dobře chápe, tak k obřadu bude potřeba čtyř lidí, každý zběhlý v okultní vědě. I když bude počítat se svou učednicí, bude potřeba sehnat ještě další dva.

  33. Kdo studoval zaklínadlo? Odpověď: Enrahl

 • "Jak se jmenuješ, dítě?" zeptal se muž.
  "Samia, mistře mágu," odpověděla a cudně sklopila oči.

  34. Kdo Samiu s mágem seznámil? Odpověď: Ona sama

 • Věkem sešlá ženská ruka zašátrala po polici a její šedý rukáv rozvířil desítky let starý prach. Po několika chvílích našla svůj cíl a její prsty se sevřely na hřbetě tlusté knihy. Na jejím hřbetě se skvěl nápis: Záznamy pátého pluku legie knížete Oldrahona.

  35. Kdo objevil záznamy pátého pluku? Odpověď: Jadwyga

  36. Co obsahovaly záznamy pátého pluku? Odpověď: Mapu k jeskyni

 • Stařec stanul před mágem, konečně po dlouhých letech se hrdě vztyčil a s bílým rouchem přes ramena se opět cítil jako za starých časů.

  37. Kdo je stařec v bílém rouše? Odpověď: Atenh

  38. Jak a proč se stařec v bílém rouše ocitl u mága? Odpověď: Přivedl ho Leomundas

 • "Tebe ušetřím i přes tvou troufalost. To proto, že ti vděčím za mnohé. Nebude to však zadarmo."

  39. Kdo koho ušeří a za jakou troufalost? Odpověď: Drak Atenha za rušení klidu

  40. Za co byl dotyčný ušetřen, když ne zadarmo? Odpověď: Za zdravý rozumu

 • Několik měsíců se po nocích scházeli a připravovali obřad. Byl nesmírně komplikovaný, ale výsledek by měl stát zato. Přípravy byly zdlouhavé, protože samotné provedení bude velice choulostivé. Sebemenší chyba kteréhokoliv ze zúčastněných by mohla způsobit neúspěch.
 • Mnohokrát jsem zvažoval, jestli to mohu provést. Věděl jsem, že bych měl, a zároveň neměl. Řekl jsem jim, že spánek bude muset stačit, jinak nemohu pomoci.

  41. Kdo o čem mnohokrát pochyboval a proč? Odpověď: Atenh o provedení obřadu

 • "Dobrý den, vzácný mudrci, mohu si k vám přisednout?" zeptal se muž v modrobílém rouchu.
  "Ale bezevšeho, rád se seznámím s někým na úrovni. Obzvláště pokud mě pozve na korbel červeného vína," odvětil Enrahl a na cizince se usmál.
  "To je to nejmenší. Mé jméno je Leomundas a jsem tu nový. Byl jsem do téhle končiny přidělen jako kněz a opatrovník. Těší mě, že zde žijí i vzdělaní lidé, doufám, že by z nás mohli být přátelé."

  42. Kým byl Leomundas přidělen jako kněz a proč? Odpověď: Králem (jako převlek)

 • V zoufalství se pokusili o útěk, ale marně. Pak už následoval jen neskutečný masakr, nikdo z ostatních neměl ani tu nejmenší šanci.

  43. Kdo se pokusil o útěk a před kým? Odpověď: Enrahl, Jadwyga a Bron před drakem

 • "Tvou cenou bude tvůj zdravý rozum."

  44. Čí cenou a za co má být zdravý rozum? Odpověď: Atenhovou za rušení

 • Jadwyga listovala knihou a několika svitky a horečnatě si dělala poznámky. Tu a tam si poznačila něco do mapy, až po mnoha hodinách práce se jí konečně začal v mapě rýsovat jediný bod. Ano, to musí být ono! Teď ještě vyřídit toho starého mága.

  45. Co Jadwyga v mapě našla? Odpověď: Dračí jeskyni s pokladem

  46. Co Jadwyga udělala po nalezení bodu v mapě? Odpověď: Proměnila se v Samiu

 • Z temnoty se ozval dunivý hlas a všem bylo hned jasné, že selhali.

  47. Čí hlas se ozval z temnoty? Odpověď: Drakův

  48. Díky komu selhali a proč? Odpověď: Enrahl byl opilý, Leomundas neuměl kouzlit, Jadwyga nebyla čarodějnická učednice a Atenh draka zabít nechtěl

 • Se seznamem svitků v ruce procházel staré regály a byl čím dál nervóznější. Kde jen to může být? Bez něj tu prastarou stvůru těžko přemůžou. Když jej konečně našel, samým vzrušením se po něm vrhl, až rozsypal všechny svitky kolem a shodil na zem demižonek, který však naštěstí již byl touhle dobou prázdný.

  49. Kdo při hledání čeho shodil na zem demižonek? Odpověď: Enrahl při hledání zaklínadla na obřad

 • Procházeli temnými chodbami a hledali znamení, podle kterého by poznali, že byli úspěšní. Postupovali stále hlouběji až konečně narazili na větší sluj. Uprostřed se cosi blýsklo, to jak světlo jejich pochodní dosáhlo na obrovskou hromadu zlata. Srdce všech dobrodruhů zaplesala.

  50. Podle čeho dobrodruhové poznali, jestli byli úspěšní? Odpověď: Hlas draka - nebyli úspěšní

 • "Enrahle, představuji ti posledního z Druidů."

  51. Kdo koho představil Enrahlovi? (jmenovitě) Odpověď: Leomundas / Bron Atenha

 • "Zabít Draka?! V žádném případě!" vykřikl Druid. "Je to bytost ze starých časů a je třeba ji ochránit. Krom toho je Drak nebývale mocný a kdokoliv si s ním zahrává riskuje vlastní život."

  52. Kdy a komu odmítl Druid zabít draka? Odpověď: Atenh Enrahlovi, když mu vysvětloval obřad

 • Víte on tu není, šel pryč. Musel vidět, jak se za tu dobu změnil svět. Jenže se musí vrátit, má tu úkol. On se vrátí.

  53. Kdo se vrátí a kam? Odpověď: Drak do jeskyně