Letní tábor techniků - Duncan 2009 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, modelaření, žonglování, foto a video
skupinové foto

Režim dne:

8:00Budíček
8:05 - 8:25Ranní hygiena
8:30Snídaně
9:00Ranní schůze účastníků tábora na tribuně
9:15 - 10:45První část dopoledního programu (většinou odborná činnost nebo sport)
10:45Dopolední svačina
10:50 - 12:20Druhá část dopoledního programu (většinou odborná činnost nebo sport)
12:30Oběd
12:30 - 14:00Polední klid
14:00Sraz na tribuně (vysvětlování pravidel hry)
14:15 - 15:45První část odpoledního programu (většinou dílčí hra celotáborové hry)
15:45Odpolední svačina
16:00 - 17:15Druhá část odpoledního programu
17:30Večeře
18:00 - 21:00Večerní program / osobní volno (většinou počítačové dýchánky)
21:00Vyhodnocení dílčí hry
21:10Druhá večeře – 5-10 min
22:00Příprava na večerku mladší 15ti let (osobní hygiena)
22:30Večerka mladší 15ti let + příprava na večerku starší 15ti let (osobní hygiena)
23:00Večerka starší 15ti let