Letní tábor techniků - Duncan 2009 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, modelaření, žonglování, foto a video
skupinové foto
Mapa s pokladem (11. hra)
Navázání na příběh:

Cestou klikatým podzemím si všichni zkušení dobrodruzi kreslí mapu. Nikdo totiž neví, kdy se může hodit. Naštěstí ani vaše výprava nebyla výjimkou, a tak máte okolí zmapované již poměrně vydatně. Někdy se totiž stává, že se někde objeví nové zásoby zlata a pak se hodí nejen nalézt nejrychlejší cestu k němu, ale především jeho přesné umístění. Ten, kdo jej nalezne dříve si z něj také může více odnést. A kdo ví, třeba se nějaký najde právě dnes...

Místo hry:Okolí Duncanu
S sebou na hru:Nic
Koeficient běhavosti:20%
Koeficient psychické náročnosti:80%
Koeficient týmové spolupráce:50%
Pravděpodobnost namočení oblečení:100%
Pravděpodobnost poškození oblečení:60%
Koeficient brutálnosti:0%
Pravidla:

Hra má dvě fáze. V první fázi je úkolem každého týmu co nejpečlivěji a nejpřesněji nakreslit mapu okolí Duncanu. Do mapy je nutné zanést (mimo jiných) následující významné orientační body: Muchomůrka, rozcestí do Janských lázní a Svobody nad Úpou, horní les, dolní les, dub, krmelec, rokli, Duncan a lom u Janských lázní.

V druhé fázi dostane každý tým jednu kopii od každé mapy. Na každé kopii bude zakreslena poloha pokladu, který musí tým najít (tým tedy hledá poklad i podle kopie vlastní mapy; celkem musí každý tým najít šest pokladů).

Předměty tvořící poklad nalezený podle každé mapy jsou vždy označeny čísly – vyšší číslo označuje cennější poklad. Za každý nalezený předmět dostávají body dva týmy: tým, který předmět našel, a tým, který nakreslil mapu, která k pokladu vede.

Hru vyhrává tým, který nasbírá předměty s nejvyšším součtem hodnot.

Vyhodnocení hry:

Tým Hodnota nasbíraných pokladů Pořadí
(1) Darth WaWer 42 1
(2) Primi Tüf 12 4
(3) Svatý Pij 1 6
(4) Krasava 8 5
(5) Princezna Leia 23 2
(6) Biccus Dyckus 20 3