Letní tábor techniků - Duncan 2009 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, modelaření, žonglování, foto a video
skupinové foto
Záchrana (3. hra)
Navázání na příběh:

Jste totálně vyčerpaní z ustavičného hledání pokladů a minciček a kdo ví čeho ještě. Jste tak unaveni, že rozděláte tábor a usnete. Čas plyne, když se náhle probudíte a po chvíli si všimnete, že jste uzavřeni v nějaké cele. „Heeej!! Kdo mě to sem zavřel?“ voláte. Nikdo se neozývá a tak ve tmě čekáte a přemýšlíte, jestli vaši kamarádi jsou na tom stejně a nebo ne. Pomalu začínáte blouznit a bláznit z té černo černé tmy a samoty a uzavřenosti, která se okolo vás rozprostírá.

Místo hry:Dolní les
S sebou na hru:Každý povinně šátek
Koeficient běhavosti:20%
Koeficient psychické náročnosti:80%
Koeficient týmové spolupráce:100%
Pravděpodobnost namočení oblečení:50%
Pravděpodobnost poškození oblečení:60%
Pravidla:

Každá družina si zvolí jednoho člověka „osvoboditele“. Měl by být dosti rychlý a přemýšlivý zkrátka ten nejlepší. Ostatní členové družiny budou zamčeni v celách, které budou umístěny různě po lese. Úkolem osvoboditele bude běžet po lese a snažit se najít své zbylé členy do družiny v co nejkratším čase a dovést je na tribunu. K vyražení dveří je třeba alespoň tolik členů týmu, kolik je síla těchto dveří. Každá cela bude mít na začátku hry sílu dveří 1. Po osvobození některého člena z cely se síla dveří zvedne o 1.

Příklad: Po osvobození 3 členů z různých skupin bude mít cela sílu dveří 4.To znamená, že musíte pro osvobození svého člena z této cely, mít s sebou alespoň 3 osvobozené členy družiny (3 + osvoboditel = 4).

Pokud od posledního vyražení dveří uplynulo více než 15 minut, klesne síla dveří o 1.

Po té, co osvoboditel odemkne celu, členu z jeho družiny budou zavázány oči (až do konce hry) a družina musí utvořit hada (držet se za ruce) - pouze osvoboditel bude mít otevřené oči a bude určovat směr, kudy jít k další cele a osvobodit dalšího člena družiny.

Po celou dobu se družina nesmí rozpojit, jinak bude dostávat trestné body. To samé platí v případě, že osvobození členové týmu budou vydávat jakékoliv zvuky (neplatí pro osvoboditele, ten mluvit smí) – za každé rozpojení hada či promluvení se k celkovému času týmu přičte jedna minuta. S každou družinou půjde jeden vedoucí, který bude vše kontrolovat a pečlivě zapisovat.

Vítězí ta družina, která v nejkratším čase (po započítání trestných bodů) se všemi svými členy dorazí na tribunu.

Vyhodnocení hry:

Tým Příchod Trestné body Příchod s postihem Poznámka Pořadí
(1) Darth WaWer 15:03 2 15:05   2
(2) Primi Tüf 15:17 12 15:28   3
(3) Svatý Pij 15:18 7 15:55 zapomenutý vězeň 6
(4) Krasava 15:49 0 15:49   5
(5) Princezna Leia 15:27 9 15:36   4
(6) Biccus Dyckus 14:57 0 14:57   1