Letní tábor techniků - Duncan 2009 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, modelaření, žonglování, foto a video
skupinové foto
Zaříkadlo (8. hra)
Navázání na příběh:

Po honičce za zlatem v temné a tajemné jeskyni jste si všimli nějaké postavy v dálce, která naříká a těžce oddechuje.. Svědomí vám nedovolí nechat tuto věc jen tak a něco vám vrtá hlavou, že ten obrys postavy odněkud znáte. Neváháte ani minutu a rozběhnete se k tajemné postavě. Čím jste blíž a blíž tím se silueta postavy stává více zřetelnou a vy po chvíli odhalíte, že se jedná o stařičkého dědečka, kterého si pamatujete z hospody, který vyprávěl ty nesmyslné báchorky a příběhy."Co zde děláte a proč tak naříkáte" ozve se jeden z Vás. "Na to se mě neptejte" zasýpá dědeček. "Náhle jsem onemocněl a umírám přátelé moji" dodá v záchvatu kašle. "A co my s tím?" hloupě se otáže jeden z Vás. "Nic, nic, jenže když zemřu, nedozvíte se…nedozvíte se…." zašeptá děda chraplavý kašlem. "Co se nedozvíme? No tak mluv" voláte jeden přes druhého. "Prostě se nedozvíte…. nedozvíte…." dodá dědeček. Nedozvíte co? co? Já to mám vědět….ale co?, já sám nevím" pokračuje děda. Jedno vím ale jistě, uzdravit mě mohou jen kouzelné svitky, které ale nikdo neví kde jsou. "Jen jedna osoba,ale ví, jen jedna…" pokračuje. "V této zemi žije někdo, který tyto svitky hlídá pod svou mocí. Najděte je a přineste je. Jen ty mě mohou zachránit" vypráví dál se zbytky svých sil. "A teď mě nechte odpočívat, musím nabrat nějaké síly" pokračuje starý muž. Pomalu odcházíte, když děda ještě vyčerpáním dodá. "Musíte umět básně skládat….musíte umět básně skládat…." A usne.

Místo hry:Dolní les
S sebou na hru:tužku a papír
Koeficient běhavosti:40%
Koeficient psychické náročnosti:80%
Koeficient týmové spolupráce:30%
Pravděpodobnost namočení oblečení:1%
Pravděpodobnost poškození oblečení:1%
Koeficient brutálnosti:0%
Pravidla:

Budete mít za úkol po lese, než dojdete na první stanoviště, obstarat nějakou dostatečně velkou hůl. Mezi tím si všímejte papírů na stromě, které vám chtějí něco sdělit.

Po lese je rozestaveno 7 vedoucích. Každý vedoucí představuje určité stanoviště, ke kterému se celá družina vydá 2x za hru. Druhá návštěva vedoucího bude možná až po obstarání nejméně 7 fáborků na holi (viz níže).

Když družina dorazí na jedno ze stanovišť, vedoucí jim oznámí, že má pro ně hádanku,ale že proto bude potřebovat určité ingredience aby ji mohl z pergamenu přečíst. Ingredience budou v podobě různých surovin co nám les může poskytnout.(šiška,list,borůvky,MECH ? atd.). Poté co se družina rozeběhne po lese a najde patřičné ingredience, musí se vrátit (celá) na stanoviště, ingredience odevzdá a vedoucí jim sdělí hádanku/otázku. Když družina správně odpoví dostane barevný fáborek a kouzelné slovo (viz hádanky na papírech na stromech). Když špatně, tak dostane černý fáborek a také kouzelné slovo.

Na konci této fázi musí mít každá družina na své holi 14 fáborků.

Poté se družina odebere na start, kde dojde k finálovému rozuzlení.

Vyhodnocení hry:

Tým Výsledná známka Pořadí
(1) Darth WaWer 24 4
(2) Primi Tüf 12,5 1
(3) Svatý Pij 35 6
(4) Krasava 32,5 5
(5) Princezna Leia 22,5 3
(6) Biccus Dyckus 15,5 2