Letní tábor techniků - Duncan 2008 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, modelaření, žonglování, foto a video
skupinové foto

Pravidla celotáborové hry
 1. Úvod
  Každý tým představuje rodinu a blízké známé jednoho z nápadníků. Snaží se mu co možná nejvíce pomoci při získávání srdce Eleonory Matyldy Šmauzové.
 2. Etapy
  Celotáborová hra má několik etap ("dílčí hry"). Každá představuje jeden ze způsobů, jak si Šmauzovi a Matylda zjišťují vhodnost nápadníků. Nápadníci tak mají možnost naklonit si Matyldu na svou stranu. Avšak pozor: svým umístění v dílčí hře může tým své šance na získání Matyldina srdce zvýšit, ale i snížit.
 3. Hodnocení dílčích her
  Pravidla dílčích her budou viset vždy ráno před snídaní na nástěnce. Jejich součástí bude stanovení tzv. dílčího skóre za danou dílčí hru. Po odehrání hry dojde k přepočítání dílčího skóre na výsledné skóre dané dílčí hry a to takto: v každé dílčí hře se hraje o 100% Matyldiny oblíbenosti, která se rozdělí mezi jednotlivé týmy v poměru jejich dílčích skóre za dílčí hru. Výsledná oblíbenost týmu za dosavadní průběh celotáborové hry se stanoví jako aritmetický průměr všech výsledných skóre týmu. Na začátku hry jsou u Matyldy všichni nápadníci stejně oblíbení, což má pro skóre stejný efekt, jako kdyby se ještě před začátkem celotáborové hry hrála jedna dílčí hra, ve které dopadli všichni stejně. Na začátku je tedy 100% oblíbenosti u Matyldy rozděleno mezi týmy rovným dílem.
 4. Indicie
  Pro zvýšení svých šancí v dílčí hře se před hrou může tým pokusit získat od Matyldy nějaké informace o nadcházející dílčí hře. Říká se tomu indicie. Seznam indicií dostupných k dané dílčí hře bude součástí jejích pravidel (včetně jejich ceny). Cena indicie se udává v procentech a znamená, o kolik se týmu, který si indicii koupí, sníží dílčí skóre v dané hře. K jedné hře lze nakoupit více indicií (pokud jsou k dispozici), jejich cena se pak sčítá (např. nákup dvou indicií za 2% je stejně drahý jako nákup jedné za 4%). Indicie se nakupují tajně (předáním papírku s číslem indicie některému z vedoucích). Indicie tak mohou týmu dobře posloužit jako investice do hry, kdy tým sice zaplatí část svého budoucího zisku, ale dostane za to výhodu. Pak už jen na hráčích, aby dokázali tuto výhodu ve hře dobře využít.
 5. Žolíci
  Každý tým má na celou celotáborovou hru k dispozici celkem čtyři žolíky, které může vsadit na svůj úspěch ve hře:
  1. Jednoho zdvojnásobujícího žolíka (typu A): tým ho vsází na svůj výkon v dílčí hře a v této dílčí hře se mu zdvojnásobí dílčí skóre.
  2. Tři žolíky typu B: tým ho vsází na jiný tým a v dané dílčí hře se mu k dílčímu skóre přičte rozdíl mezi jeho dílčím skóre a dílčím skóre týmu, na který byl žolík vsazen. Pokud je tento rozdíl záporný, může dojít i ke snížení dílčího skóre týmu, avšak nikdy pod 0 bodů. Pokud tým, na který bylo vsazeno, také použije žolíka B, berou se jako základ body po započítání jeho žolíka.
  Žolíci se vsázejí veřejně na nástupu před dílčí hrou, tým nemá žádnou povinnost využít během celotáborové hry všechny své žolíky. Jako základ pro počítání s žolíky se berou vždy výsledné body ze hry po započítání ceny indicií. Konfliktní situace se řeší následujícím způsobem:
  1. Pokud má více týmů zájem vsadit žolíka B na jeden tým, rozhodne se mezi nimi losem.
  2. Nejprve se započítají všem týmům vsazení žolíci typu B, pak se započítají všem týmům vsazení žolíci typu A (zdvojnásobující). Žolíkem A se tedy zdvojnásobí i zisk nebo ztráta ze vsazeného žolíka B.
  3. Pokud vznikne ze žolíků typu B smyčka (např. tým A vsází na tým B, ten vsází na tým C a tým C vsází na tým A), započítává se žolík typu B týmu s nejvyšším dílčím skóre vzhledem k týmu s nejnižším dílčím skóre ve smyčce a všem ostatním týmům ve smyčce se započítává žolík typu B vzhledem k týmu, který má nejvyšší dílčí skóre a je s nimi v této smyčce.
 6. Vítěz
  Vítězem celotáborové hry se stane tým, který bude na Matyldině žebříčku nejoblíbenější.