Letní tábor techniků - Duncan 2008 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, modelaření, žonglování, foto a video
skupinové foto
Zavlažovací systém (5. hra)
Navázání na příběh:

Dnes se udála velká tragédie: zavlažovací systém na pozemcích Šmauzových přestal fungovat a letošní úroda je kvůli parnému létu vážně ohrožena! Ještě, že se právě ucházíte o ruku Eleonory Matyldy - máte jedinečnou šanci dokázat rodičům Šmauzovým, že se dokážete postarat nejen o jejich dcerunku, ale i o jejich pozemky. Položte a pospojujte nové potrubí a vybudujte tak nový zavlažovací systém!

Pravděpodobnost poškození oblečení:1%
Pravděpodobnost namočení oblečení:0,1%
Koeficient brutálnosti:0%
Koeficient vnitrotýmové spolupráce:100%
Koeficient mezitýmové spolupráce:0%
Koeficient běhavosti:40%
Koeficient psychické náročnosti:98%
S sebou na hru:Papír a tužku pro každého člena týmu (doporučujeme obojí v dostatečném množství)
Pravidla:

Po lese jsou na stromech rozmístěny papíry, přičemž každý papír reprezentuje jeden bod v herním poli. Hlavním cílem hry je vytvoření co nejdelší cesty mezi těmito body. Cesty lze tvořit následujícím způsobem: každý tým zná na začátku hry číslo bodu, na kterém jeho cesta začíná. Toto číslo mu bude sděleno tajně těsně před začátkem hry, takže jiné týmy tento začátek neznají a je jen na hráčích, aby se pokusili toto tajemství co nejdéle zachovat. Čísla bodů jsou ve tvaru tříznakových kódů (např. "CX9").

Každý tým dostane na začátek hry k dispozici 400 samolepek (všechny týmy dostávají naprosto stejné samolepky) a samolepky již nebude během hry možné získat jiným způsobem, je proto důležité dobře uvážit jejich použití.

Na papíře reprezentujícím bod v herním plánu je napsané číslo tohoto bodu a čtyři pole. V každém ze čtyř polí je napsané číslo jiného bodu, což označuje, ze kterých jiných bodů sem může vést cesta. Do těchto čtyř polí mohou hráči umístit své samolepky v libovolném množství a na konci hry vznikne cesta z bodu, jehož číslo je v poli s nejvíce samolepkami. Nezáleží tedy vůbec na tom, který tým samolepky nalepil, ale pouze na tom, který původ cesty označuje nejvíce samolepek. Pokud je více původů cesty vybráno stejným počtem samolepek, pak neplatí ani jeden z nich. Na cestu lze pak dále navázat označením současného bodu jako původu cesty na některém z dalších papírů. Je tedy jasné, že si každý tým musí hlidat zejména začátek své cesty, protože pokud je cesta přerušena, již nikam nepokračuje.

Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud se stejný původ cesty vyskytuje na více papírech, a jsou tyto vybrány nejvíce samolepkami, může se cesta rozdělit. Po vytvoření cest na konci hry se týmu spočítá pouze délka nejdelšího "ramene" vytvořené cesty. Tato délka je současně kritériem pro hodnocení hry. Vytvářet rozvětvenou cestu má tedy smysl jako pojistka pro případ, že by tým o jedno z delších ramen během hry přišel.

Hra končí buď uplynutím časového limitu, nebo pokud všem týmům dojdou samolepky.

Indicie:

  1. Cena: 3% - Seznam kódů šesti bodů a kódů bodů, z kterých se na ně lze dostat
  2. Cena: 3% - Seznam kódů šesti bodů a kódů bodů, z kterých se na ně lze dostat
  3. Cena: 3% - Seznam kódů šesti bodů a kódů bodů, z kterých se na ně lze dostat
  4. Cena: 7,5% - Seznam kódů důležitějších pěti bodů a kódů bodů, z kterých se na ně lze dostat

TýmDílčí skóreŽolíciIndícieOblíbenost
za dílčí hru
Oblíbenost
celkem
Celkové
pořadí
Luigi di Tutti Castoro (1)  07,5%0,0%8,0%6.
Joffray de la Nichée (2)  4,621,4%18,1%3.
Ivan Vasiljevič Myšilov (3)  29,2%8,8%5.
Čchi Yu (4)  14,6%35,7%1.
Helmut von Bierbeisel (5)  1360,1%18,8%2.
Abdul Habibi (6)  14,6%10,6%4.
celkový přehled grafů oblíbenosti všech her