Letní tábor techniků - Duncan 2008 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, modelaření, žonglování, foto a video
skupinové foto
Svatba (závěrečná /5na1/) (14. hra)
Navázání na příběh:
Excel soubor s jízdními řády:zde

Dlouho očekávaný moment se přiblížil: svatba s Eleonorou Matyldou Šmauzovou je tu! Ze svatebních příprav už toho zbývá jen velmi málo: především zajistit, aby se vaši přátelé, známí a příbuzní bezpečně a včas dopravili na místo konání svatby. Jednoduchý úkol to však nebude: ostatní nápadníci nemohou penést přes srdce, že právě Čchi Yu by si měl Matyldu vzít za ženu, a proto upředli podlý plán, jak svatbu překazit a na poslední chvíli se vloudit do Eleonořiny přízně - chtějí zabránit klanu Čchi Yu v cestě na svatbu a pomluvit samotného Čchi Yu u Eleonory Matyldy, že není schopný ani zařídit tak jednoduchou věc, jakou je svolání příbuzenstva. Je to jejich poslední šance, jak zvrátit dění posledních dní a získat srdce Eleonory Matyldy pro sebe.

Pravděpodobnost poškození oblečení:0,1%
Pravděpodobnost namočení oblečení:0%
Koeficient brutálnosti:0%
Koeficient vnitrotýmové spolupráce:100%
Koeficient mezitýmové spolupráce:100%
Koeficient běhavosti:75%
Koeficient psychické náročnosti:90%
S sebou na hru:nic
Pravidla:

Základem celé hry je následující mapa:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkuste si cestovat:
 
 
Existuje jeden velký exemplář mapy, kterou obsluhují 4 dopravní dispečeři (vedoucí) – nachází se v těsné blízkosti Duncanu (VT na mapě značí V-ítězný T-ým).

Na začátku hry se každý hráč nachází v jednom z měst na obvodu mapy (má v daném městě na mapě zapíchnutý svůj špendlík specielně označený - viz dále). Hráči každého nevítězného týmu jsou na začátku hry rozděleni na 2 poloviny do dvou protilehlých měst tak, aby v každém městě byli hráči pouze z jednoho týmu. Každý hráč vítězného týmu začíná v jiném obvodovém městě a dělá společnost nevítězným týmům. Skoro každé město na obvodu tedy obsahuje 4 až 5 hráčů z nějakého nevítězného týmu + 1 hráče z týmu vítězného (existují 2 města bez hráčů). Naznačené týmy na obvodu mapy na výše uvedeném obrázku odpovídají předpokladu, že vítězným týmem bude Čchi-Yu (4).

Cílem každého hráče je dopravit sám sebe do protilehlého města (nehledě na vítěznost týmu, kam patří).

Mezi každými dvěma sousedními městy funguje dopravní obsluha (viz čáry/spoje na mapě), která je zajišťována následujícími 5ti přepravci:

 1. Letecká společnost Duncan Airways (na mapě fialový) – v jízdním řádu L
 2. Námořní doprava Neplavepes (na mapě modrý) – v jízdním řádu N
 3. Vlaková doprava Duncandolino Express (na mapě červený) – v jízdním řádu V
 4. Autobusová doprava Duncan Agency (na mapě černý) – v jízdním řádu A
 5. Rikša spoj – Čing Čung (na mapě zelený) – v jízdním řádu R

Dopravci zajišťují spojení mezi těmito městy vždy v obou směrech. Dopravní obsluha je zajišťována několika dopravními spoji, které se řídí pevně stanoveným jízdním řádem (viz příloha k pravidlům). Interval mezi dvěma spoji je 10-45 minut. Doba přepravy (kolik minut stráví cestující na cestě mezi městy) je téměř nulová, všechny spoje jsou extrémně rychlé. Každým spojem se v jeden čas přepraví nejvíce 2 cestující (spoje mají omezenou kapacitu).

Aby se hráč mohl přepravit z jednoho města do druhého pomocí spoje jedné dopravní společnosti, musí splnit následující podmínky:

 1. musí se dostavit těšně před odjezdem spoje k dopravním dispečerům (k mapě).
 2. musí se nacházet v městě odjezdu (tj. jeho špendlík musí být zapíchnutý na mapě v městě odjezdu)
 3. musí mít poukaz opravňující tohoto hráče k přepravě daným spojem od odpovídající dopravní společnosti
 4. nesmí existovat 2 hráči s výhodnějším poukazem, kteří se chtějí přepravit stejným spojem a kteří splňují podmínky a) až c)
 5. hráč nesmí jet dvěma po sobě jedoucími spoji (odjede-li hráč v čas X, smí jet nejdříve v čase X + 40 sekund)
 6. Dopravci mají v okolí Duncanu rozmístěny své obchodní zástupce (vedoucí), kteří vydávají hráčům poukazy opravňující k přepravě jejich dopravní společností. Poukazy jsou nepřenosné a jsou určeny pouze pro hráče, který si je vyzvedl. Dříve příchozí hráč obdrží od obchodního zástupce výhodnější poukaz než později příchozí hráč. Výhodnější poukaz má nižší pořadové číslo a zaručuje právo na přepravu v případě, kdyby chtěli spojem cestovat více než 2 cestující – hráči na každý spoj tvoří pomyslnou frontu a řadí se podle pořadového čísla svých poukazů.

  Poukazy se vydávají ve 3 přepravních intervalech:

  1. 15:00 - 16:00, platné pro spoje odjíždějící od 15:15-16:15
  2. 16:00 - 17:00, platné pro spoje odjíždějící od 16:15-17:15
  3. 17:00 - 18:00, platné pro spoje odjíždějící od 17:15-18:15
  Poukazy opravňují k přepravě pouze v čase, který začíná 15 min po začátku intervalu a končí 15 min po konci intervalu. Hlavním cílem nevítězných týmů je zabránit v přepravě hráčů vítězného týmu následujícím způsobem: Pokud se v libovolném městě ve stejném okamžiku ocitne aspoň 5 hráčů – každý z jiného nevítězného týmu – a nebude se v tu chvíli ve městě vyskytovat žádný hráč vítězného týmu, pak se toto město navždy uzavře pro přepravu pro vítězný tým (bude jasně vyznačeno na mapě).

  Pokud se hráč dostaví k odjezdu spoje, na který nemá nárok, protože není v městě odjezdu, bude to považováno za podvod a hráči bude navždy zabaven poukaz k přepravě daným spojem.

  Hodnocení:
  Vítězný tým vyhrává hru pouze tehdy, pokud přepraví až na jednoho všechny hráče ze startovního města do cílového města. V tom případě se stává okamžitě vítězem celotáborové hry. V opačném případě získává 0% dílčí oblíbenosti a ten tým, který přepraví všechny svoje hráče (bez vyjímky) jako první, získává 100% oblíbenosti - ostatní si rozdělí 0%.

  Technické provedení hry:
  Každý tým bude mít jinou barvu vlaječek špendlíků svých hráčů na mapě. Každý hráč z týmu dostane přiděleno jedno písmeno (od A do J), které se mu napíše na vlaječku špendlíku, a obdrží 5 následujících kartiček pro každý druh dopravy jednu (VLAK, LETADLO, LOĎ, AUTOBUS, RIKŠA):

  Na kartičce je uvedeno jeho jméno, druh dopravního spojení, písmeno z vlaječky špendlíku vybarvené barvou týmu a 3 kolonky pro každý přepravní interval. Když hráč doběhne k vedoucímu představující obchodního zástupce, obdrží poukaz na přepravu ve formě zapsání pořadového čísla do příslušné kolonky intervalu, v kterém doběhl (pozor: v čase 16:00-16:15, dostane poukaz již na 2. interval!). Když hráč dorazí k dopravním dispečerům, ukazuje pouze kartičku spoje, který zrovna odjíždí. Hráči všech týmů si sami předem vyberou, kterého hráče dají do kterého města podle rozdělení na obrázku (sami si určí, kdo bude v jedné polovině a kdo v druhé). Vítězný tým rozmísťuje svoje hráče až poté, co se dozví rozmístění ostatních týmů.

  Rozmístění stanovišť s obchodními zástupci:

  1. L (letecká) ... dolní budova vleku
  2. N (námořní) ... rozcestí k Muchomůrce
  3. V (vlaková) ... lom směrem do Jánek
  4. A (autobusová) ... konec lesní cesty směrem k Lesnímu domu (a Večerce)
  5. R (rikša) ... horní smrčky v dolním lese

  Hráčům, kteří dorazí do cílového města se na mapu napíše čas, kdy dorazili. V každý okamžik jede pouze jeden spoj. Spoje mají mezi sebou rozestup 20 sekund. Hra začíná v 14:55, první poukazy se vydávají od 15:00, první spoj jede v 15:15 a poslední spoj jede v 17:54:40. Hra končí po odbavení tohoto posledního spoje nebo když jsou všichni hráči v cílových městech.

  městotýmhráči
  203.Křížová (D), Lysnar (G), Sklenář (B), Dítě (H)
  211.Volf (C), Černý (F), Svatoň M.(G), Budková (D) + Obrefalzer (C)
  225.Šuser (B), Šromová (D), Pich (C), Šejna (A) + Brychta (B)
  232.Patera (A), Janda D. (B), Pokorný (H), Malá (G) + Svatoň O. (G)
  256.Týbl (F), Vackář (E), Matějů P. (H), Medový (G) + Kolář (H)
  263.Smolík (C), Janda Š. (E), Bubeník (F), Mojžíš (A) + Drbohlav (A)
  271.Javůrek (I), Jelínek (B), Heindrich (E), Šimsa (A), Lukášek (H)
  285.Kopta (E), Šrom (F), Schovánek (H), Navrátil. (G) + Fabiánová (F)
  292.Pich J. (C), Čuda (E), Jančík (F), Matějů T. (D) + Frýda (D)
  316.Králík (C), Schmidová (A), Linhart (I), Maňásek (D) + Denzen (E)

  TýmDílčí skóreŽolíciIndícieOblíbenost
  za dílčí hru
  Oblíbenost
  celkem
  Celkové
  pořadí
  Luigi di Tutti Castoro (1)  100100,0%17,3%3.
  Joffray de la Nichée (2)  00,0%20,3%2.
  Ivan Vasiljevič Myšilov (3)  00,0%10,0%6.
  Čchi Yu (4)  00,0%23,8%1.
  Helmut von Bierbeisel (5)  00,0%14,5%4.
  Abdul Habibi (6)  00,0%14,0%5.
  celkový přehled grafů oblíbenosti všech her