Letní tábor techniků - Duncan 2008 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, modelaření, žonglování, foto a video
skupinové foto
Režim dne:
8:00Budíček
8:30Snídaně
9:00Ranní schůze účastníků tábora na tribuně
9:15 - 10:45První část dopoledního programu (většinou odborná činnost)
10:45Svačina (číslo 1) – 5 min
10:50 - 12:20Druhá část dopoledního programu (většinou odborná činnost)
12:30Oběd
13:00 - 14:30Polední klid
14:30Sraz na tribuně (vysvětlování pravidel hry)
14:35 - 16:35První část odpoledního programu (většinou 1. fáze celotáborové hry)
16:35Svačina (číslo 2) – 10 min
16:45 - 18:15Druhá část odpoledního programu (většinou 2. fáze celotáborové hry či miniškoly)
18:30Večeře
19:00 - 21:00Večerní program (1. fáze) (většinou počítačové dýchánky)
21:00Vyhodnocení dílčí hry
21:05Druhá večeře – 5-10 min
22:00Příprava na večerku mladší 15ti let
22:30Večerka mladší 15ti let - Příprava na večerku starší 15ti let
23:00Večerka starší 15ti let