Letní tábor techniků - Duncan 2008 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, modelaření, žonglování, foto a video
skupinové foto
Jeden musí z kola ven (2. hra)
Navázání na příběh:

O ruku Evelíny se přišel ucházet také mladý muž, který pochází ze společensky ne zrovna významné rodiny. Evelínini rodiče nechtějí nic nechat náhodě - rozhodně nechtějí dopustit, aby jejich dceru získal takový neperspektivní nápadník. Zároveň jim ale záleží na udržení svého dobrého jména - když jednou řekli, že Evelínu dostane nejlepší uchazeč určený podle jejich pravidel, tak to platí. Proto se obrátili na vás, další nápadníky. Vaším úkolem je zajistit společenské znemožnění nepohodlného nápadníka, za což máte od Šmauzových přislíbeno lepší postavení v Evelíniných očích i v očích celé jejich rodiny. Samozřejmě to nemusíte udělat osobně - bude naprosto stačit, když na tuto práci najmete ty "správné" lidi. Avšak pozor - nikdo nesmí vědět, že jste to byli právě vy, kdo zničení nápadníkovy pověsti zajistil - to by se mohlo mezi místními rozkřiknout, v očích lidí by váš rod potom výrazně klesl a pro Evelínu byste tak rozhodně ztratili na atraktivitě!

Pravděpodobnost poškození oblečení:1%
Pravděpodobnost namočení oblečení:0,1%
Koeficient brutálnosti:0%
Koeficient vnitrotýmové spolupráce:99%
Koeficient mezitýmové spolupráce:0%
Koeficient běhavosti:40%
Koeficient psychické náročnosti:90%
S sebou na hru:Papír a tužku
Pravidla:

Existuje osm způsobů, jak nepohodlného nápadníka znemožnit - polít ho vínem, nastražit mu koňský trus do kapes, svalit na něj loupež, vyhrabat na něj nějakou špínu z jeho minulosti, vložit mezi jeho prádlo dámské spodní prádlo, předložit falešné dokumenty o nemanželském potomkovi, dát mu do jídla projímadlo a nebo ho zavléct do podniku pochybné pověsti a postarat se, aby si ho tam všimlo co nejvíce lidí. Každý způsob znemožnění nepohodlného nápadníka má předem určenou svou společenskou přípustnost (ta je tajná). V lese je vyvěšeno celkem 18 papírů, každý z nich je nadepsaný jedním z těchto způsobů znemožnění nápadníka, obsahuje několik vyznačených políček a své univerzální číslo (od jedné do osmnácti). Pro jeden způsob odstranění nápadníka může v lese existovat několik nezávislých papírů (které mohou mít vyznačen různý počet políček a které se liší svým univerzálním číslem).

Každý z těchto osmnácti papírů představuje člověka, který je ochotný pro vás dané znemožnění nápadníka zařídit. Jeden z papírů může být tedy nadepsaný například "Dámské spodní prádlo - komorník Alfréd". Úkolem každého týmu je přemluvit co nejvíce osob, aby pro ně znemožnění zařídily. Znemožnění, která jsou složitější, vyžadují pro svůj úspěch více osob (takovými znemožněními je nadepsáno několik papírů, zatímco jednoduchými znemožněními je nadepsán jenom jeden papír).

Na začátku hry dostane každý tým přidělenou sadu třiceti slov (rozstříhaných po písmenkách) v následujícím složení: 4 šestipísmenná slova, 6 sedmipísmenných slov, 10 osmipísmenných slov, 6 devítipísmenných slov a 4 desetipísmenná slova. U každého písmenka je napsané číslo slova, do kterého písmenko patří, dále pořadí písmenka ve slově a celkový počet písmen ve slově. Písmena slov jednotlivých týmů jsou odlišena barevně. Přemlouvání pak probíhá tak, že k příslušné osobě (např. komorník Alfréd) nalepíte do jednoho z vyznačených políček určených pro váš tým vámi vybrané písmenko. Každé písmenko má svou bodovou hodnotu, která je nepřímo úměrná délce slova - šestipísmenné slovo má tedy nejcennější písmenka, desetipísmenné má nejméně cenná písmenka. Cena každého písmenka se stanoví podle vzorce 1 / [počet písmen ve slově].

Příklad: Osmé slovo týmu 2 KOKOTEK má sedm písmen, hodnota každého jeho písmene je tedy 1/7 bodu. Papírek s druhým písmenkem O pak vypadá následovně: O (8), 4/7, tj. je na něm napsáno samotné písmenko (O), v závorce číslo slova mezi slovy daného týmu (8) a pak údaj o kolikáté písmenko z kolika písmen celkem se jedná (4/7).

Každý tým se může pokusit o uhodnutí úmyslů ostatních týmů. Na začátku hry dostane každý tým k dispozici tužku a papír s předtištěnou tabulkou pro vyplnění slov cizích týmů. Do tabulky si může zapisovat písmenka zjištěná z cizích slov a případně se pokusit některá slova uhodnout. Tabulka se odevzdává na konci hry, její vliv na hodnocení je uveden dále.

Navíc, jak hra postupuje, lidé jsou čím dál méně ochotní se na vašich nekalých plánech podílet a proto později hůře podléhají vašemu přemlouvání. Po celou dobu hry se lesem pohybují vedoucí, kteří mohou podle svého uvážení přistoupit k libovolnému papíru a proškrtat po jednom políčku každému týmu, který má na daném papíře v tu chvíli nejméně písmenek a křížků (tj. jsou na řádku nejméně vpravo). Protože celkový počet políček vyhrazených jednomu týmu je stejný jako počet písmen ve všech jeho slovech, ztratí tak tým možnost získat body za alespoň jedno své slovo.

Na konci hry dojde k sečtení bodů za písmenka každého týmu v rámci jednotlivých způsobů znemožnění nápadníka (pozor: pokud znemožnění odpovídá více než jeden papír, sčítá se na všech těchto papírech dohromady!). Do sčítání se nezapočítávají slova, z nichž existuje alespoň jedno nenalepené písmenko (na libovolném papíře). Postup je následující:

  1. Bodová hodnota písmenka se vynásobí koeficientem (5 - X), kde X je počet týmů, které uhodly slovo, z kterého písmenko pochází
  2. Pro každý tým se určí celková bodová hodnota pro jednotlivé způsoby znemožnění (součet hodnot získaných v předchozím kroku)
  3. Za každý způsob znemožnění se suma získaná v předchozím kroku přičte pouze týmu, který má za daný způsob znemožnění nejvíce bodů (takto získané číslo se ještě upraví podle společenské přípustnosti znemožnění)

Hru vyhrává tým s největším počtem bodů.

Příklad: Tým 2 nalepil na různé papíry všechny písmena slova KOKOTEK - dostane tedy body za písmena tohoto slova. Slovo uhodly dva ze zbylých týmů, hodnota každého písmene slova KOKOTEK se tedy bude násobit koeficientem (5 - 2) = 3. Na papíru "Dámské spodní prádlo - komorník Alfréd" má tým č. 2 nalepena písmena K, O a E, na papíru "Dámské spodní prádlo - komorník Alfons" má tým č. 2 nalepena písmena K a O. Slovo KOKOTEK týmu 2 přispěje k znemožnění "Dámské spodní prádlo" celkovou sumou (1/7 + 1/7 + 1/7 + 1/7 + 1/7) * 3 = 15/7 bodu.

Indicie:

  1. Cena: 0,5% - Bližší specifikace pravidla, podle kterého byla vybírána všechna slova
  2. Cena: 4% - Prozrazení zesměšnění s nejvyšším koeficientem společenské přípustnosti (tj. bude za něj nejvíc bodů)
  3. Cena: 4% - Prozrazení zesměšnění s nejmenším koeficientem společenské přípustnosti (tj. bude za něj nejméně bodů)

TýmDílčí skóreŽolíciIndícieOblíbenost
za dílčí hru
Oblíbenost
celkem
Celkové
pořadí
Luigi di Tutti Castoro (1)  6,34%4,7%11,8%4.
Joffray de la Nichée (2)  23,74,5%17,6%20,7%2.
Ivan Vasiljevič Myšilov (3)  04%0,0%7,7%6.
Čchi Yu (4)  104,577,7%36,5%1.
Helmut von Bierbeisel (5)  00,0%10,6%5.
Abdul Habibi (6)  00,5%0,0%12,7%3.
celkový přehled grafů oblíbenosti všech her