Letní tábor techniků - Duncan 2008 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, modelaření, žonglování, foto a video
skupinové foto
Návštěva jejích rodičů /5na1/ (4. hra)
Jiný název této hry:World of WARCRAFT III.
Navázání na příběh:

Rodiče nevěsty se rozhodli, že navštíví nejnadějnějšího nápadníka v jeho letním sídle. Je tedy třeba aby v jeho domě bylo vše dokonale připraveno: stříbro se musí lesknout, okna musí být umytá, všechny žárovky v lustru musí svítit atd. Cílem ostatních nápadníků je za pomoci chuligánů, muklů a recidivistů jeho dům poškodit, aby rodiče byli jeho stavem znechuceni.

Pravděpodobnost poškození oblečení:1%
Pravděpodobnost namočení oblečení:0,1%
Koeficient brutálnosti:1%
Koeficient vnitrotýmové spolupráce:75%
Koeficient mezitýmové spolupráce:80%
Koeficient běhavosti:99%
Koeficient psychické náročnosti:30%
S sebou na hru:Nic
Pravidla:

Každý tým má vlastní bázi přibližně stejně daleko od banky. Umístění bází je předem dané a týmy si vylosují, kterou z nich budou mít.

V bázi každého týmu a v Bance je vedoucí. Vedoucí v bázích vydávají týmu herní karty. Herní kartu vydají vždy konkrétnímu členovi týmu a je nepřenosná. Člen týmu s novou kartou bez vylepšení je Poskok se silou 1. Kromě vydávání karet také dohlíží na stavbu a bourání budov a zaznamenávají do herních karet vylepšení.

Základním prostředkem stavby i vylepšování jsou peníze, které mají rody uloženy v bance a kterýkoliv člen týmu je může vybírat. Každou cestou do banky je možné získat 10 peněz, které vybírajícímu vedoucí zapíše do karty. Před další cestou do banky je třeba si nechat výběr potvrdit razítkem u vedoucího ve vlastní bázi. Pokud přijde někdo do banky bez razítka u předchozího výběru, peníze nedostane.

Peníze na kartě může použít jen držitel karty a to dvěma způsoby: buď je může použít na vlastní vylepšení, čímž zvýší svou sílu, nebo se může zúčastnit stavby.

Aby mohlo dojít k vylepšení, je třeba, aby tým měl budovu, která vylepšení umožňuje (viz. tabulky staveb a vylepšení), dále aby měl vylepšovaný člen týmu již předchozí vylepšení, a konečně aby na své kartě měl dostatek peněz. Pokud jsou tyto podmínky splněny, zapíše mu vedoucí vylepšení do karty a škrtne peníze. Každé vylepšení je možné mít na jedné kartě jen jednou.

Stavba budovy stojí pouze peníze a na stavbu se může složit více členů týmu (všichni s tím musí souhlasit). Pokud mají dohromady dostatek peněz, je budova postavena a zúčastněným se škrtne příslušný obnos. Okamžitě po postavení budovy ji tým může používat.

Boj

Mimo báze a banku může bojovat kdokoliv s kýmkoliv a to vždy jeden na jednoho. Boj začíná dotykem (lehkým, žádné rány). Bojující si ukážou karty a kdo má vyšší sílu, ten zvítězil a bere kartu tomu druhému. Pokud mají oba bojující stejnou sílu, vezmou si karty navzájem. Poražený si musí okamžitě dojít do své báze pro novou kartu. Vítěz odevzdá ukořistěnou kartu při nejbližší návštěvě své báze vedoucímu, který mu připíše na jeho kartu veškeré peníze z ukořistěné karty. Při porážce odevzdává poražený pouze svoji kartu, peníze z ukořistěných karet se mu pak připíší na novou kartu (až si přijde do své báze pro novou kartu).

V bance je boj zakázaný. Je zakázáno se v bance schovávat a zároveň je zakázáno čekat před bankou a vyvolávat boj. Oba případy povedou k zabavení karty ostrahou banky.

Útok na sídlo probíhá tak, že maximálně 8 lidí, kteří chtějí sídlo napadnout najednou, vstoupí do cizí báze. V tu chvíli již nikdo do báze nesmí vstoupit ani z ní odejít. Obránci si pak zvolí, komu z útočníků budou bránit v boření budov. Každý obránce může bránit jen jednomu útočníkovi, ale každého útočníka může blokovat více než jeden obránce. Po zvolení obrany si pak bojující ukáží karty. Souboj se vyhodnocuje stejně jako souboj jednotlivců, ale pokud jednomu útočníkovi bránilo více obránců, jejich síla se sčítá, a útočník tak musí překonat součet sil obránců, aby zvítězil. Obránci, kteří jsou poraženi útočníkem, nepřichází o kartu, ale pouze o nejvyšší dosažené vylepšení. Pokud má o vylepšení přijít Poskok, přichází o celou kartu, jelikož nemá žádné vylepšení. Přeživší útočníci pak mohou bourat budovy. Budova dostane tolik zásahů, kolik je útočníkova síla mínus síla obránců, kteří útočníka blokovali. Vedoucí pak zaškrtne barvou útočníkova týmu tolik polí životů na kartě budovy, kolik dostala zásahů. Pokud budově došly životy, pak je zcela zbourána a tým ji nadále nesmí používat (dokud ji znovu nepostaví). Během útoku na bázi nemůže v bázi proběhnout ani stavba ani vylepšení.

Příklad: Pepa má sílu 6, Jirka 3, Tomáš 5 a společně útočí na bázi, kde je Helenka se silou 2 (noční hlídač), Michal se silou 3 (zahradník), Honza se silou 5 (sluha se šavlí) a Zdeněk se silou 1 (poskok). Pokud by věděli, jakou má kdo z útočníků sílu, tak by Honza s Helenkou blokovali Pepu a Zdeněk s Michalem by blokovali Jirku. Nikdo z obránců by tak nepřišel o vylepšení, ale vzali by karty Jirkovi i Pepovi a prošel by jen Tomáš, který by způsobil nějaké budově 5 poškození. Jenže obránci nevědí, kdo z útočníků je jak silný, a tak se rozhodnou, že Honza zablokuje Tomáše, Zdeněk s Michalem Jirku a Helenka bude blokovat Pepu. Honza s Tomášem remizují, Tomáš přichází o kartu, Honza přichází o vylepšení a stává se zahradníkem se šavlí, Zdeněk s Michalem porazí Jirku a zabaví mu kartu. Pepa porazí Helenku, ta klesne na poskoka a Pepa ještě způsobí 4 poškození jedné z budov v bázi.

Pokud útočník poškodí budovu, zapíše se mu toto poškození do jeho karty a o toto poškození je mu snížena síla (a to jak pro bourání budov, tak pro jakýkoliv souboj). Takto ztracenou sílu je možné si zdarma obnovit ve vlastní bázi.

Hodnocení

Útočící týmy dostávají body za poškození budov prvního týmu a za ukořistěné karty libovolného týmu. Body navíc dostanou, pokud se jim podaří zničit budovu samostatně, tj. pokud budova bude zbořena pouze jimi samotnými.

První tým dostává body za každý nepoškozený život budovy a za ukořistěné karty ostatních týmů. Body navíc dostane za kompletně nepoškozenou budovu.

Tabulky staveb a vylepšení

Tabulka staveb a vylepšení pro vedoucí tým
BudovaCenaŽivotyUmožňujeBonus síly po vylepšeníCena vylepšení
Hlavní budova8030Stavět ostatní budovy (budova do začátku)N/AN/A
Zeď5020Obránci dostávají +1 k síle (budova do začátku)N/AN/A
Záhonek růžíN/A5Nic, jen je hezký (budova do začátku)N/AN/A
Antická sochaN/A10Nic, jen je hezká (budova do začátku)N/AN/A
JezírkoN/A20Nic, jen je hezké (budova do začátku)N/AN/A
AltánN/A15Nic, jen je hezký (budova do začátku)N/AN/A
Domek nočního hlídače1010Vylepšení z poskoka na nočního hlídače+110
Domek zahradníka2010Vylepšení z nočního hlídače na zahradníka+120
Pokoj pro služebnictvo3015Vylepšení ze zahadníka na sluhu+130
Kancelář majordoma4020Vylepšení ze sluhy na majordoma+150
Psinec2010Umožňuje nákup psa+110
Stáje3015Poník1+110
Tažný kůň1 (pouze zahradník a výš)+220
Jezdecký kůň1 (pouze sluha a výš)+330
Zbrojnice3015Šavle2+110
Revolver2 (pouze zahradník a výš)+220
Kulovnice2 (pouze sluha a výš)+330

1 Na jedné herní kartě je možné mít jen jednoho koně, ale je možné mít k němu psa
2 Na jedné herní kartě je možné mít jen jednu zbraň

Tabulka staveb a vylepšení pro ostatní týmy
BudovaCenaŽivotyUmožňujeBonus síly po vylepšeníCena vylepšení
Hlavní budova8030Stavět ostatní budovy (budova do začátku)N/AN/A
Zeď5020Obránci dostávají +1 k síleN/AN/A
Slum1010Vylepšení z poskoka na chuligána+110
Polepšovna2010Vylepšení z chuligána na grázla+120
Kriminál3015Vylepšení z grázla na mukla+130
Zostřená vazba4020Vylepšení z mukla na recidivistu+150
Kotce2010Umožňuje nákup psa podvraťáka+110
Opuštěné skladiště3015Kýbl špíny3+110
Kbelík nevkusné barvy3 (pouze grázl a výš)+220
Molotovův koktejl3 (pouze mukl a výš)+330
Černý trh3015Nůž4+110
Sekera4 (pouze grázl a výš)+220
Upilovaná brokovnice4 (pouze mukl a výš)+330

3 Na jedné herní kartě je možné mít jen jednu z těchto věcí
4 Na jedné herní kartě je možné mít jen jednu zbraň

Indicie: Žádné nejsou

TýmDílčí skóreŽolíciIndícieOblíbenost
za dílčí hru
Oblíbenost
celkem
Celkové
pořadí
Luigi di Tutti Castoro (1)  2,10,8%9,6%5.
Joffray de la Nichée (2)  10,84,0%17,5%2.
Ivan Vasiljevič Myšilov (3)  0B0,0%8,7%6.
Čchi Yu (4)  22684,0%41,9%1.
Helmut von Bierbeisel (5)  19,17,1%10,6%4.
Abdul Habibi (6)  10,94,1%11,8%3.
celkový přehled grafů oblíbenosti všech her