Letní tábor techniků - Duncan 2008 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, modelaření, žonglování, foto a video
skupinové foto
Prohlídka domu (6. hra)
Navázání na příběh:
Excel soubor pro přípravu hry:zde

Rodiče dcerunky se chtějí nápadníkům pochlubit svým honosným sídlem. Obydlí je to vskutku velmi rozlehlé a stěny většiny místností zdobí fotografie předků (od nejstarších zakladatelů rodu) a obrazy připomínající významné skutku, které předci vykonali. Jen v málokteré místnosti se také nevyskytuje část kroniky rodu Šmauzů. Do paměti se rodičům vryje nejvíce ten nápadník, který bude nejlépe znát historii rodu.

Pravděpodobnost poškození oblečení:1%
Pravděpodobnost namočení oblečení:0,1%
Koeficient brutálnosti:0%
Koeficient vnitrotýmové spolupráce:70%
Koeficient mezitýmové spolupráce:0%
Koeficient běhavosti:10%
Koeficient psychické náročnosti:99%
S sebou na hru:Nic
Pravidla:

V lese je šest fáborky ohraničených stanovišť, která představují jednotlivé místnosti. Každé stanoviště hlídá jeden vedoucí. Po místnosti jsou rozmístěny fotografie předků (včetně jména) a dále texty připomínající jejich velké skutky. V místnosti nemusí být fotografie úplně všech předků ani všechny texty.

Každý tým začíná v jiné místnosti. Nejprve se snaží zapamatovat si z z fotografií a textů co nejvíce informací. Když už si myslí, že si pamatují dost, dojdou za vedoucím v této místnosti a ten jim položí "lehčí" otázku. Lehčí znamená, že otázka se týká pouze fotografií a textů z dané místnosti. Odpověď na tuto otázku spočívá ve výběru správné fotografie předka z několika fotografií, které vedoucí týmu ukáže. Pokud tým uhodne, řekne mu vedoucí polohu další místnosti. Pokud neuhodne, musí jít dál hledat informace a pak opět přijít k vedoucímu, kde dostane jinou lehkou otázku. Pozor: zmýlit se lze maximálně 5x, pak tým automaticky postupuje do další místnosti.

Na celou hru je předem daný omezený čas. Tým, který obejde všechny místnosti před limitem, může využít zbylý čas na řešení "těžší" otázky od každého vedoucího. Těžší otázky se týkají informací, které lze získat z více místností najednou (musím například najít fotku v jedné místnosti, text v druhé místnosti a dát si to dohromady). Těžší otázky otázky jsou veřejně známé všem po celou dobu hry (každý vedoucí oznámí těžší otázku týmu zároveň s první lehčí otázkou).

Za správnou odpověď na lehčí otázku dostane tým (5 - [počet špatných odpovědí]) bodů, za správnou odpověď na těžší otázku dostane tým (10 - [počet špatných odpovědí]) bodů. Výjimkou je situace, pokud na otázku tým neodpovídá ani jednou: pak nedostane ani jeden bod.

Příklad: Tým odpoví ve druhé místnosti na lehčí otázku dvakrát špatně a teprve potom odpoví správně. Za tuto otázku tedy získá 5 - 3 = 2 body. Na těžkou otázku ve třetí místnosti odpoví na první pokus, dostane za ni tedy 10 - 0 = 10 bodů. Na lehčí otázku ve čtvrté místnosti se mu ani na pátý pokus nepodaří odpovědět správně, dostane za ni tedy 5 - 5 = 0 bodů.

Indicie:

  1. Cena: 1,5% - Fotografie a jméno předka, který souvisí s těžkou otázkou
  2. Cena: 3% - Text k předkovi, který souvisí s těžkou otázkou
  3. Cena: 1,5% - Fotografie a jméno předka, který souvisí s těžkou otázkou
  4. Cena: 1,5% - Text k předkovi, který souvisí s těžkou otázkou
  5. Cena: 1,5% - Fotografie a jméno předka, který souvisí s těžkou otázkou
  6. Cena: 1,5% - Text k předkovi, který souvisí s těžkou otázkou
  7. Cena: 1,5% - Fotografie a jméno předka, který souvisí s těžkou otázkou
  8. Cena: 1,5% - Text k předkovi, který souvisí s těžkou otázkou

TýmDílčí skóreŽolíciIndícieOblíbenost
za dílčí hru
Oblíbenost
celkem
Celkové
pořadí
Luigi di Tutti Castoro (1)  64,94,5%14,5%8,9%6.
Joffray de la Nichée (2)  81,47,5%18,6%18,2%3.
Ivan Vasiljevič Myšilov (3)  5612,5%9,4%5.
Čchi Yu (4)  9020,1%33,5%1.
Helmut von Bierbeisel (5)  74,69%16,7%18,6%2.
Abdul Habibi (6)  80,86%18,1%11,6%4.
celkový přehled grafů oblíbenosti všech her