Letní tábor techniků - Duncan 2008 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, modelaření, žonglování, foto a video
skupinové foto
Výběr jmen (12. hra)
Navázání na příběh:

Eleonor Matylda by se sice ještě raději nevdávala, ale její rodiče, Pravdomil a Evelína, už myslí na své potomky. Byli by rádi, kdyby potomek jejich dcery dostal křestní jméno hodné příjmení Šmauz nebo Šmauzová. Jako vhodné kandidáty vidí jména, která se obvykle vyskytují ve významných literárních dílech - je tedy zřejmé, že byste měli oprášit své znalosti a vybrat pro Šmauzovic vnouče to "správně" znějící jméno.

Pravděpodobnost poškození oblečení:0%
Pravděpodobnost namočení oblečení:dle počasí
Koeficient brutálnosti:0%
Koeficient vnitrotýmové spolupráce:100%
Koeficient mezitýmové spolupráce:0%
Koeficient běhavosti:50%
Koeficient psychické náročnosti:80%
S sebou na hru:doporučujeme papír a tužku pro každého
Pravidla:

Princip a cíl hry:
Každý tým dostane na začátku hry čtverečkovaný papír se 32 řádky a mnoha sloupci, který představuje křížovku. Vašim úkolem je vyluštit tajenku následujícím způsobem: Během hry budete zjišťovat názvy známých literárních děl českých i světových autorů (děl je celkem 32). Každý název díla je nutné zapsat do křížovky do jednoho ze 32 řádků tak, že vynecháte na začátku jistý počet sloupců (0 až 30) a pak zapíšete postupně každé písmeno a každý interpunkční znak (tj. tečku, čárku, mezeru) do jednoho políčka (čtverečku) křížovky. Jeden ze sloupců tvoří tajenku ve směru shora dolů (který vám nikdo neprozradí, na to přijdete logicky sami).

Než vysvětlíme zjišťování názvů děl a řádků, probereme bodování:
Nejprve se hodnotí správnost tajenky a teprve v případě shody několika týmů rozhoduje čas, kdy tajenku týmy odevzdaly.
Důležitá upozornění:

  • jedno písmeno v tajence musíte uměle změkčit (tj. přidat nad něj háček, protože v názvu díla chybí).
  • obsahuje-li název díla jakékoliv číslo nebo pořadí, vyjádřete jej vždy slovně (místo "58" napíšete PADESÁT OSM, tj. 11 znaků)
  • je-li dílo originálně napsáno v jiném než českém jazyce, uvádějte vždy český název díla, který byl u nás oficiálně publikován, nesnažte se sami název z originálu přeložit. Pokud bylo dílo u nás publikováno pod dvěma různými názvy, použijte ten, který je blíže přesnému překladu, nebo se zeptejte Tomáše Ullricha o radu.
  • POZOR: obsahuje-li název písmeno CH, zapište jej jako 2 písmena "C" a "H" !!! (slovo "chata" napíšete na 5 znaků)
  • slova, která by v ukázce příliš moc prozrazovala název knihy, jsou v ukázkách nahrazena symboly XXX nebo YYY (jedná se především o maskování názvu díla)
  • je-li dílo ukázkou básně, napište vždy název básně, nikoliv celé básnické sbírky

Zjišťování názvů děl:
Po lese visí celkem 2 sady papírů, každá sada má 32 kusů (celkem tedy 64 papírů). První sada papírů obsahuje vždy krátký úryvek z díla, jehož název máte zjistit, dále orientační číslo daného papíru a navíc speciální párovací číslo v hranatých závorkách (bude vysvětleno později). Druhá sada papírů obsahuje jména odpovídajících autorů děl, číslo řádku, do kterého máte název díla v křížovce zapsat, číslo sloupce, do kterého máte začít psát první písmeno názvu, a nakonec opět speciální párovací číslo v hranatých závorkách. Druhá sada papírů neobsahuje žádná orientační čísla, spárovat autora k dílu musíte na základě vašich literárních znalostí. Pokud mají dva nebo více úryvků shodného autora, použijte pro správné spárování "párovací číslo" v hranatých závorkách, které páry jednoznačně určí. Pokud je v první sadě papírů od nějakého autora uvedeno pouze jedno dílo, je "párovací číslo" pouze na zmatení a není možné se jím při utváření párů řídit.

Příklad:

Jak vidíte, zelený a červený pár byste bez "párovacího čísla" v závorce nedokázali rozlišit. Modrý pár: jelikož od Franka Herberta je pouze jedno dílo DUNA, "párovací číslo" k určení páru nepotřebujete, a proto si "párovací čísla" nemusí v tomto páru odpovídat.

Indicie:

  1. Cena: 1.6% - odhalení vazby postava/předmět z ukázky <-> název ukázky
  2. Cena: 1.6% - odhalení vazby postava/předmět z ukázky <-> autor ukázky
  3. Cena: 3.2% - odhalení vazby postava/předmět z ukázky <-> název ukázky <-> autor ukázky
  4. Cena: 3.2% - odhalení vazby postava/předmět z ukázky <-> název ukázky <-> autor ukázky

Řešení:

Tolkien John Ronald Reuel HOBIT ANEB CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY
William Shakespeare HAMLET 
Alexandre Dumas TŘI MUŠKETÝŘI 
Jaroslav Vrchlický BALADA O HOVNĚ 
William Golding PÁN MUCH 
Alois Mrštík MARYŠA 
Karel Poláček BYLO NÁS PĚT 
Adams Douglas Noel STOPAŘŮV PRŮVODCE PO GALAXII 
Erben Karel Jaromír VODNÍK 
Julius Verne DVACET TISÍC MIL POD MOŘEM 
Saint-Exupéry Antoine de MALÝ PRINC 
Dickens Charles OLIVER TWIST 
Georgie Orwell FARMA ZVÍŘAT 
Hašek Jaroslav OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA 
Austenová Jane PÝCHA A PŘEDSUDEK 
Karel Čapek VÁLKA S MLOKY 
Defoe Daniel ROBINSON CRUSOE 
Moliére LAKOMEC 
Svěrák Zdeněk a Ladislav Smoljak ŠVESTKA 
Dan Brown DA VINCIHO KÓD 
J.K. RowlingHARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 
Karel Čapek R.U.R. 
Jaroslav Foglar ZÁHADA HLAVOLAMU 
Julius Verne CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ 
Shakespeare William ROMEO A JULIE 
Paolini Christopher ERAGON 
Autor neznámý BIBLE 
Bass Eduard CIRKUS HUMBERTO 
Victor Hugo CHRÁM MATKY BOŽÍ V PAŘÍŽI 
Jaroslav Vrchlický NOC NA KARLŠTEJNĚ 
Božena Němcová BABIČKA 
Jirásek Alois F.L.VĚK 

TýmDílčí skóreŽolíciIndícieOblíbenost
za dílčí hru
Oblíbenost
celkem
Celkové
pořadí
Luigi di Tutti Castoro (1)  25216,2%9,8%5.
Joffray de la Nichée (2)  200B12,9%22,0%2.
Ivan Vasiljevič Myšilov (3)  22714,6%9,7%6.
Čchi Yu (4)  25216,2%26,3%1.
Helmut von Bierbeisel (5)  450A,B28,9%16,3%3.
Abdul Habibi (6)  17511,2%15,8%4.
celkový přehled grafů oblíbenosti všech her