Letní tábor techniků - Duncan 2008 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, modelaření, žonglování, foto a video
skupinové foto
Dobrá pověst (7. hra)
Navázání na příběh:
Excel soubor pro přípravu hry:zde

Několik skupin spoluobčanů, kteří žijí ve městě se Šmauzovými, začalo Šamuzovic klan nepříjemně pomlouvat. Šíří o nich neuvěřitelné zvěsti a historky, které se mohou vážně podepsat na pověsti celého Šmauzovic rodu (do kterého byste chtěli sňatkem s Eleonorou Matyldou vstoupit také vy). Musíte tedy Pravdomilovi, Evelíně a jejich dcerunce dokázat, že jste schopni s těmito nepohodlnými spoluobčany zatočit.

Pravděpodobnost poškození oblečení:1%
Pravděpodobnost namočení oblečení:0,1%
Koeficient brutálnosti:0%
Koeficient vnitrotýmové spolupráce:100%
Koeficient mezitýmové spolupráce:0%
Koeficient běhavosti:50%
Koeficient psychické náročnosti:50%
S sebou na hru:Papír a tužku (doporučeno)
Pravidla:

Na území hry je sedm bází a v každé je vedoucí. Vedoucí v bázi má herní plán v podobě čtverečkové sítě o rozměrech 26 x 26 čtverečků. Na herním plánu je rozmístěn daný počet "lodí" (představujících jednotlivé skupiny pomlouvajících spoluobčanů) předem daných velikostí a tvarů podle známých pravidel hry "Námořní bitva / Lodě" (lodě se nesmí dotýkat ani přímo ani přes rohy). Rozmístěné "lodě" pokrývají přibližně třetinu herního plánu a jejich počet a tvary se mohou plán od plánu drobně lišit. Tento herní plán je tajný a vedoucí jej nikomu neukazuje. Na každém hracím plánu je vynechaný jeden sloupec nebo řádek.

Na začátku hry dostane tým k dispozici 20 poukázek na střelbu. Poukázka na střelbu má podobu papírku (z šatnového bločku). Poukázky si mohou členové týmu libovolně rozdělit. Hráč, který aktuálně drží alespoň jednu poukázku na střelbu, má právo přijít k vedoucímu v bázi a zde zaplacením poukázky vypálit. Pokud se sejde více hráčů, kteří zde chtějí pálit, bude se tvořit fronta a na řadu přijdou postupně. Přijít samozřejmě mohou i hráči bez poukázek, ale nemají právo na střelbu, mohou ostatním jen radit.

Pálení probíhá také podle pravidel hry "Námořní bitva / Lodě", tj. hráč nahlásí souřadnice políčka na herní ploše, na které chce vystřelit (například pálím na Y14), a odevzdá svou poukázku na střelbu vedoucímu v bázi. Pálení probíhá veřejně, tzn. všichni přítomní mají právo vědět, na které souřadnice hráč pálí a s jakým výsledkem. Vedoucí si poznamená údaje o střelbě a oznámí hráči výsledek:

 • pokud hráč pálil na políčko, kde není žádná loď, nahlásí vedoucí "vedle" (nebo "voda")
 • pokud hráč pálil na políčko, které je obsazeno lodí, nahlásí vedoucí "zásah"
 • pokud hráč pálil na políčko obsazené lodí a toto políčko bylo zároveň poslední nezasažené pole lodi, nahlásí vedoucí "zásah, potopená"
 • pokud hráč pálí na políčko obsazené lodí, na které už před ním někdo pálil, nahlásí vedoucí "vedle", tedy jako by zde žádná loď nikdy nebyla

V případě, že hráč zasáhne loď, může pálit ještě jednou, pokud chce a má na to příslušné poukázky na střelbu. Pokud mine nebo váhá s opětovnou palbou více než 10 vteřin, vykáže jej vedoucí na konec fronty a hráč musí počkat než na něj znovu přijde řada.

Při potopení lodi dostane hráč od vedoucího několik bodů v podobě papírku s nápisem "1 bod". Množství bodů závisí na počtu již potopených lodí. Ze začátku vyplácí vedoucí za potopení 1 bod a za každých 10 potopených lodí na daném plánu se počet bodů za potopení lodi o 1 zvedne. Za potopení poslední lodi na plánu je vyplacena speciální cena 10 bodů. Vyplácení bodů je rovněž veřejné, takže všichni přítomní mají právo vědět, kolik bodů bylo vyplaceno. I po potopení poslední lodi je možné nadále na herní plán pálit, ale již není možné samozřejmě nic zasáhnout. Proto je důležité sledovat, jak a kam pálí ostatní a zejména také to, kolik za potopení dostávají bodů.

Body za potopení lodí si může tým uschovat a uplatnit je při závěrečném sčítání bodů nebo je může proměnit za další poukázky na střelbu. Proměnit body lze u centrálního vedoucího, který se pohybuje lesem, a to v poměru 20 poukázek na střelbu za 1 bod. Pokud se stane, že týmu dojdou poukázky na střelbu a nemá žádné body, za které by si mohl vyměnit další, může tým centrálního vedoucího požádat o vydání dalších 20-ti poukázek na střelbu, za ty se mu ale na konci hry strhne 10% výsledných bodů. Za tento bodový postih lze poukázky "nakoupit" nejvíce 10x za hru, přičemž za každý nákup se strhne dalších 10% výsledných bodů. Po desátém nákupu již týmu nezbudou žádné body, je proto potřeba každý nouzový nákup pečlivě zvážit. Poukázky na střelbu již nelze nikdy proměnit zpět na body.

Hra pokračuje do uplynutí časového limitu nebo dokud nejsou všechny lodě ve hře potopeny. Hodnotícím kritériem je celkový počet bodů, který na konci hry týmu zbude, snížený o případné nouzové nákupy poukázek na střelbu.

Indicie:

 1. Cena: 0,6% - Konkrétní jeden prázdný řádek / sloupec
 2. Cena: 0,6% - Konkrétní jeden prázdný řádek / sloupec
 3. Cena: 0,6% - Konkrétní jeden prázdný řádek / sloupec
 4. Cena: 0,6% - Konkrétní jeden prázdný řádek / sloupec
 5. Cena: 0,6% - Konkrétní jeden prázdný řádek / sloupec
 6. Cena: 0,6% - Konkrétní jeden prázdný řádek / sloupec
 7. Cena: 0,6% - Konkrétní jeden prázdný řádek / sloupec

TýmDílčí skóreŽolíciIndícieOblíbenost
za dílčí hru
Oblíbenost
celkem
Celkové
pořadí
Luigi di Tutti Castoro (1)  1913,3%9,4%5.
Joffray de la Nichée (2)  24,42,4%17,0%18,0%2.
Ivan Vasiljevič Myšilov (3)  107,0%9,0%6.
Čchi Yu (4)  5236,3%33,8%1.
Helmut von Bierbeisel (5)  15,310,7%17,6%3.
Abdul Habibi (6)  22,61,8%15,8%12,2%4.
celkový přehled grafů oblíbenosti všech her