Letní tábor techniků - Duncan 2008 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, modelaření, žonglování, foto a video
skupinové foto
Svatební dort (15. hra)
Navázání na příběh:

Správní ženich musí Eleonoře Matyldě kromě svého srdce také dát nějaký svatební dar, který ji neurazí, ale naopak nadchne, a přesvědčí ji, že právě vy jste ten pravý. Jenže jak to udělat, aby se o vašem nejoriginálnějším daru, jaký kdy svět spatřil, nedoslechli ostatní nápadníci? Napadlo vás tedy, že svou objednávku daru zakódujete, čímž ostatním zabráníte v zneužití vašeho nápadu. Ostatní ale uvažují stejně, a proto je nutné objednávku daru odeslat co nejrychleji!

Pravděpodobnost poškození oblečení:10%
Pravděpodobnost namočení oblečení:20%
Koeficient brutálnosti:0%
Koeficient vnitrotýmové spolupráce:100%
Koeficient mezitýmové spolupráce:0%
Koeficient běhavosti:90%
Koeficient psychické náročnosti:90%
S sebou na hru:Tužku a papír; dobré oblečení, které je možné zničit; boty do lesa; rozhodně nedoporučujeme brát s sebou křehké věci, které se snadno zničí (typu hodinky, mobilní telefon, kapesní herní konzole, ...) - za poškození neručíme!
Pravidla:

Na hru si každý tým zvolí jednoho "kódovače" a rozdělí své zbylé členy do dvou stejně velkých skupin (velikostí se mohou lišit maximálně o jednoho člena). Rozdělení je zcela na dohodě členů týmu, nejsou kladena žádná omezení. Před začátkem hry si každý tým vymyslí pro každou skupinu jednu šifru (dohromady tedy šifry dvě) tak, aby ji byl schopen použít k zakódování a rozkódování zprávy každý člen dané skupiny a kódovač.

Úkolem hry je co nejrychleji projít předem stanovenou trasu s několika stanovišti následujícím způsobem: kódovačů z každého týmu je na začátku hry sdělena pozice prvního stanoviště - kódovači tam musí co nejrychleji doběhnout a zakódovat oběmi šiframi zprávu o pozici dalšího stanoviště, kterou na stanovišti od vedoucího dostane. Tato zpráva je pro všechny týmy stejná. Pak se sami vydají k dalšímu stanovišti, kde tento postup opakují. Výjimkou je poslední stanoviště, kde dostanou k zakódování hlavní zprávy, která již nemluví o pozici dalšího stanoviště a je unikátní pro každý tým (a skupinu). Tím pro kódovače hra končí.

Ostatní členové týmu jsou vypouštěni v desetiminutových intervalech na trasu. Po přiběhnutí na stanoviště je jejich úkolem rozkódovat svou zprávu o pozici dalšího stanoviště (dekódují pouze šifru své skupiny, druhou nemusí) a zároveň se snaží rozlousknout šifry ostatních týmů (varianty pro obě skupiny) tak, aby byli na posledním stanovišti schopni rozluštit jejich hlavní zprávy.

Hodnotícím kritériem je převrácená hodnota průměrného času na jednoho člena týmu (v minutách) vynásobená číslem N, které se určí podle vzorce 10 - [počet nevyluštěných cizích hlavních zpráv].

Indicie: Žádné nejsou

celkový přehled grafů oblíbenosti všech her